Dnes je 23.05.2019, meniny má Želmíra.   

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Zverejnené: 09.01.2017 10:46:17 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Vážení obyvatelia mesta Žiar nad Hronom, milí spoluobčania,

opäť sme raz o rok starší a verím, že aj múdrejší. Na prahu nového roka 2017 vám všetkým prajem, aby nasledujúcich dvanásť mesiacov znamenalo pre vás obdobie zdravia, radosti, spokojnosti a úspechov, či v pracovnom, alebo v osobnom živote.

Pri spätnom pohľade na rok 2016 môžem s radosťou konštatovať, že pre Žiar nad Hronom to bol pozitívny rok a mesto napísalo ďalšiu úspešnú kapitolu do svojej histórie. Napriek tomu, že presný hospodársky výsledok nám bude definitívne známy až na konci prvého štvrťroka, už dnes vieme, že sme hospodárili s vysokým prebytkom bežného rozpočtu. Vykázaný prebytok bude presunutý do rezervného fondu, z ktorého budú následne financované významné investície do mestského majetku, napríklad aj na dobudovanie zimného štadióna.

O úspešnom roku môžeme hovoriť najmä z toho dôvodu, že mesto dokázalo hospodáriť s prebytkom, napriek tomu, že sme v priebehu jedného roka urobili viaceré významné investície. Dokážeme šetriť aj popri tom, že do rozvoja mesta vynakladáme značné finančné prostriedky. Prostredníctvom mestskej spoločnosti technické služby sme v minulom roku zrealizovali investičné akcie za takmer 1,6 milióna eur.

Najrozsiahlejším a najnákladnejším projektom, ktorý sme v roku 2016 začali realizovať, je rekonštrukcia futbalového štadióna, do ktorej bolo v minulom roku investovaných takmer 1 milión eur. Určite ste už na vlastné oči zaregistrovali, že v našom meste vzniká malý moderný štadión s kapacitou 2 300 miest na sedenie, ktorý poskytne divákom kultúrne prostredie a športovcom nové a kvalitné zázemie. Na túto akciu sme vyčlenili 1 milión eur z rozpočtu mesta, pričom od SFZ sme získali ďalších 750 tisíc eur vo forme dotácie.

Začiatkom roka sme dokončili výmenu všetkých svietidiel na verejnom osvetlení za LED technológiu, ktorá okrem lepšie osvetleného mesta, priniesla aj úsporu finančných prostriedkov. Dovolím si povedať, že sme jedno z prvých miest, ak nie úplne prvé, ktoré na všetkých svietidlách verejného osvetlenia používa modernú LED technológiu.

V minulom roku sme otvorili dve oddychové zóny. Na Svitavskej ulici vznikol areál, ktorému dominuje dráha pre inline korčuliarov, s atrakciami a prvkami pre trávenie voľného času detí a mládeže. Oddychovú zónu Etapa nám oficiálne otvoril prezident SR Andrej Kiska. V júli sme do prevádzky spustili novú oddychovú zónu na Námestí Matice slovenskej. Volá sa síce Letný pavilón, no využitie našla aj teraz v zime, počas Vianočných trhov. Obidve oddychové zóny predstavovali investíciu približne 300 tisíc eur.

V minulom roku sme skutočne investovali do možností na trávenie voľného času. Okrem oddychových zón sme vybudovali pumptrackovú dráhu na priestranstve pri Hviezdoslavovej ulici. Taktiež sme znova vytvorili bežeckú dráhu a iné atletické zázemie v školskom dvore na „Jednotke“ a za pomoci jedného z občianskych združení, dve streetbalové ihriská na „Dvojke“. V Parku Štefana Moysesa vznikol rozprávkový lesík pre deti, ktorý tvorí drevená perníková chalúpka s lanovou dráhou a príslušenstvom. Na sídlisku Sever sme vybudovali nové detské ihrisko.

Nemôžeme zabudnúť na kontinuálnu rekonštrukciu ciest a chodníkov na území nášho mesta, ktorá bude, samozrejme, pokračovať aj v tomto roku. V minulom roku sme vyriešili problém parkovania pri ZŠ na Ul. Dr. Janského a vybudovali nové parkovisko za takmer 40 tisíc eur.

Opäť sme investovali do estetizácie kúpaliska. Určite ste pred niekoľkými týždňami zaregistrovali, že sme vymenili za novú aj vianočnú výzdobu v centre mesta.

Rok 2016 bol nielen o investičných akciách a rekonštrukciách. V minulom roku naše mesto oslávilo 770. výročie udelenia mestských práv. Počas celého roka sa uskutočnilo viacero podujatí pod záštitou tohto jubilea. Hneď vo februári sme zorganizovali veľkolepé oslavy na Svätokrížskom námestí, ktorými sme sa symbolicky prihlásili k histórii mestečka Svätý Kríž, na ktorého základoch bol vybudovaný Žiar nad Hronom.

V dnešnej dobe globalizácie je mimoriadne potrebné starať sa o svoje tradície a odkrývať vlastné korene. Pre Žiar nad Hronom, moderné mesto, ktoré expandovalo kvôli spusteniu výroby hliníka pred viac ako 60 rokmi, je to ešte dôležitejšie. Aby mladá generácia vedela, že naše mesto nie sú len paneláky, ale že kedysi to bolo administratívne sídlo bystrickej diecézy a obchodné centrum regiónu. Že sa u nás križovali všetky dôležité cesty a naša história je bohatá na udalosti. Aj z tohto dôvodu, oživovať zabudnutú históriu Svätého Kríža, sme zriadili Svätokrížsky dom. V roku 2016 v ňom bola zrekonštruovaná hospodárka časť a v tomto roku sa chystáme renovovať obytnú časť. Výsledkom by mal byť dom, zariadený v duchu 19. storočia, ktorý názorne pripomína, ako sa u nás žilo takmer pred 200 rokmi.

Rok 2017 je tu a my sa pozrime, čo nás v ňom čaká. Dokončíme rozbehnutú rekonštrukciu futbalového štadióna a verím, že ešte v tomto roku budeme v novom futbalovom stánku navštevovať zápasy nášho klubu.

V tomto roku chceme začať s prácami na dokončení zimného štadióna s jeho opätovným spustením. Na tomto projekte je potrebné kompletne vymeniť technológiu chladenia, ukončiť opláštenie a izoláciu objektu a postaviť novú tribúnu a zázemie štadióna. Na komplexnú rekonštrukciu potrebujeme približne 3 milióny eur. Takúto rozsiahlu rekonštrukciu však sami financovať nezvládneme. Preto už dlhodobo hľadáme zdroje a možnosti dotácií. Podľa toho, aké množstvo peňazí sa nám podarí naakumulovať, budeme vedieť povedať, do akej miery rekonštrukcie sa pustíme. Aj v prípade, že by sme nezohnali žiadne iné zdroje, sami sme schopní zafinancovať výmenu technológie chladenia a dopláštenie štadióna. Preto môžem obyvateľov mesta ubezpečiť, že zimný štadión ostáva medzi našimi prioritami a môj sľub spustiť ho v tomto volebnom období naďalej platí. Urobím všetko preto, aby tak tomu bolo už túto zimnú sezónu.

Veľkú pozornosť a finančné prostriedky budeme venovať vybudovaniu viac ako 50 nových parkovacích miest v úplnom centre mesta, čo prispeje k vyriešeniu nedostatku parkovacích miest v tejto časti mesta, najmä v úradných a otváracích hodinách. Som toho názoru, že spoplatnenie parkovania v centrách mesta nevyrieši problém s parkovaním, ba práve naopak, sťaží parkovanie v medziblokových priestoroch.

V tomto roku začneme pracovať na troch veľkých projektoch. Chceme modernizovať vnútroblokové priestory na sídlisku Pod vŕšky. Dvory panelákov by tak mali dostať nový vzhľad a ich obyvatelia nové príležitosti na trávenie voľného času. Tento projekt je závislý od toho, či budeme úspešní pri získaní dotácií z eurofondov.

Podobným projektom je aj cyklokomunikácia cez celé mesto – od sídliska Sever až po priemyselný park. Chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj mestskej cyklodopravy, teda vytvoriť cyklokomunikáciu, ktorá bude slúžiť výhradne cyklistom. Aj v tomto prípade bude realizácia závisieť od prípadného úspechu pri získavaní dotácie.

Ďalší veľký projekt, ktorý nás čaká, je rekonštrukcia krytej plavárne. Tento objekt si už vyžaduje modernizačný zásah, jednak do technológie a úpravy bazéna a jednak do fasády budovy. Rozsah prác, ktoré bude potrebné vykonať, ako aj celkovú výšku investície, ešte nepoznáme. Isté je, že ak má v budúcnosti plaváreň poskytovať svoje služby, musíme ju rekonštruovať. V súčasnosti pripravujeme projekt jej modernizácie a budeme o ňom informovať.

Väčšou investíciou bude aj rekonštrukcia mestského úradu, kde realizačný projekt je už pripravený ako podklad žiadosti o poskytnutie podpory, na zníženie energetickej náročnosti tejto budovy. Z môjho pohľadu dôležitým v tomto projekte je aspekt zachovania súčasnej podoby tejto budovy, ktorá má svoju architektonickú hodnotu.

V súvislosti s odkrývaním histórie nášho mesta, plánujeme v tomto roku opraviť a sprístupniť domček v Parku Štefana Moysesa, pochádzajúci z 18. storočia, ktorý už dlhé roky chátra. Po jeho obnove bude objekt slúžiť na komorné umelecké podujatia alebo malé výstavy.

Medzi nové služby, ktoré v tomto roku chceme v meste poskytovať, bude patriť nové materské centrum, ktoré otvoríme na Ul. Dr. Janského vo februári a ktoré verím, že zaujme všetky mamičky s deťmi. Ďalšou službou, ktorá má posilniť bezpečnosť ľudí v uliciach, bude signalizačný systém SOS hlások. Pôjde o niekoľko zariadení na území mesta, ktoré sú vybavené kamerou a SOS tlačidlom. V prípade, že sa človek ocitne v núdzi, alebo je obeťou trestného činu, stlačí signalizačné tlačidlo, na zariadení sa rozsvieti maják, spustí zvukový signál a zároveň sa aktivuje kamera, ktorá sníma okolie, ako aj toho, kto stlačil tlačidlo a na miesto je automaticky vyslaná hliadka mestskej polície. Verím, že nový signalizačný systém posilní pocit bezpečnosti obyvateľov nášho mesta v miestach, ako je napríklad autobusová stanica.

V roku 2017 nás čaká aj množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na ktorých sa možno aj osobne stretneme. Zvlášť významné budú Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, ktoré sú na programe 22. až 25. júna. Myslím, že podujatie takéhoto rozsahu sa v našom meste ešte nekonalo. Očakáva sa účasť celej cyklistickej špičky z Čiech a Slovenska, na čele s Petrom Saganom. Zároveň sa očakáva aj účasť približne 20 tisíc divákov. Bude to podujatie, ktoré určite preverí organizačné schopnosti nášho mesta, no verím, že to zvládneme a pripravíme nielen pre domácich návštevníkov zaujímavé podujatie.

Vážení spoluobčania, v minulom roku som sa stal poslancom NR SR za stranu Most – Híd. Tak ako som deklaroval po nástupe počas predvolebnej kampane, rovnako tak pri nástupe na poslanecký mandát, tak deklarujem aj teraz, že v prvom rade sa cítim ako primátor Žiaru nad Hronom a naše mesto je pre mňa absolútnou prioritou. Môžem povedať, že aj počas mojej neprítomnosti, v čase, keď sa zúčastňujem schôdzí parlamentu, mesto bez problémov funguje a to, čo si plánujeme, sa realizuje bez väčších problémov. Chcem poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom za ich výkony a samotnú prácu pre mesto. Taktiež ďakujem všetkým zamestnancom a poslancom mesta Žiar nad Hronom. Spoločne sa podieľame na rozvoji nášho mesta, na jeho živote, premenách a na jeho úspechoch.

Ďakujem všetkým partnerom a podporovateľom mesta, bez ktorých by sme mnoho vecí nevedeli realizovať. Či už je to Nadácia ZSNP a Slovalco, alebo veľké spoločnosti ako je Slovalco, Nemak, Veolia, Remeslo, ŽHS, Fagor, Bring, alebo menší sponzori, ktorí finančne alebo inou formou podporujú množstvo aktivít mesta Žiar nad Hronom a jeho organizácií.

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorým záleží na tom, ako naše mesto vyzerá, alebo akým smerom sa uberá a najmä tým, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja.

Všetkým vám prajem radostný a úspešný rok 2017, nech je to rok pokoja a spokojnosti.

 


Novinky

22.05.2019 12:51:07 Naše mesto

Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas

Poistenci Sociálnej poisťovne majú od začiatku roka k dispozícii novú službu, ktorá im uľahčuje život. Môžu si rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek ...

21.05.2019 13:37:59 Naše mesto

Požiar poškodil dve autá, pri dokumentovaní prípadu pomáhal aj služobný pes

Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje požiar auta na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. „K požiaru došlo v utorok 21. mája krátko pred ...

17.05.2019 09:28:04 Šport

10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu úspešne za nami

Už 10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa konal v sobotu 11. máj. Jeho organizátorom bol Atletický klub MŠK Žiar nad ...

16.05.2019 10:36:41 Kultúra

Žiarsky deň detí v netradičnom termíne

Tohtoročný Žiarsky deň detí sa uskutoční v netradičnom termíne, a to v nedeľu 9. júna v Parku Štefana Moysesa. Ako avizuje producent Mestského kultúrneho ...

15.05.2019 13:04:53 Naše mesto

Festival vína v parku už túto sobotu!

Po minuloročnom veľkom úspechu podujatia Víno v parku, ktoré je venované milovníkom dobrého a kvalitného vína, sa tento rok uskutoční jeho ...

14.05.2019 10:55:21 Naše mesto

Aj v tomto roku pokračujeme v opravách miestnych komunikácií

Ako v minulom roku, aj tento rok mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na opravy miestnych komunikácií. V prvej etape sa ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Zimný štadión oficiálne otvoríme 28. júna. Zápas legiend slovenského hokeja. Viac info už čoskoro!
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019