Dnes je 21.04.2019, meniny má Ervín.   

Ochutnávka šťastia

SOBOTA 15.10.2016

 

9.00 Ing. Jozef Banáš

Názov prednášky: Kód 7 o hľadaní šťastia

Jozef Banáš bude hovoriť o rôznych zisteniach a zaujímavostiach, ktoré popisuje vo svojich motivačných knihách, i  o tom, aký kľúč môže otvoriť brány k rovnováhe vo svete.

 

Profil rečníka:

Slovenský spisovateľ, politik, diplomat, topmanažér.

V roku 2007 napísal prvý bestseller Idioti v politike. „Ponúkol som text priateľovi

vydavateľovi, ktorý sa bál ísť do rizika. Založil som si teda s manželkou vlastné

vydavateľstvo Kelion a knihu vydal. Do konca roka 2011 sa predalo cez tridsať

tisíc výtlačkov. Priateľ vydavateľ si dnes búcha hlavu do steny...“

Od vtedy napísal niekoľko zaujímavých diel medzi ktoré patrí Kód 9, Kód 1. Román Kód 1 získal už tretiu literárnu cenu. V auguste tohto roka titul prekonal neuveriteľnú hranicu – 50.000 predaných kusov, čím sa zaradil medzi najpredávanejšie knihy v histórii slovenskej literatúry. Vyhral už dvakrát  prestížnu anketu Kniha roka, ktorú organizuje Knižná revue.

 

 

  -----------------------------------------------------------

11.00 MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

Názov prednášky: Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

Ivan Rusnák  sa podelí  s novým poznaním v oblasti medicíny skutočných príčin nemocí a dá divákom možnosť  využiť toto poznanie na cestu od liečenia k uzdravovaniu svojho tela i duše.

Proil rečníka:

Lekár, lektor, autor knihy Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

MUDr. Ivan Rusnák, CSc. absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas aktívnej medicínskej činnosti od roku 1968 až do roku 2006 pracoval v odbore vnútorného lekárstva so zameraním na oblasť tráviacich orgánov, pečene, porúch látkovej výmeny a výživy. Od roku 1996 sú v popredí jeho prednáškovej činnosti vzťahy medzi duševným prežívaním a súvislosťami vzniku telesných i psychických chorôb ako aj odraz stresu na jednotlivé orgány. V prednáškach sa zároveň zaoberá otázkami poznávania podstaty pri narodení človeka i pri jeho odchode z tohto sveta, pri ktorých využíva dlhoročné skúsenosti z práce v nemocnici. V súčasnosti žije v Liptovskom Hrádku.

 

 -----------------------------------------------------------

14.00 MUDr. Teodor Rosinský, CSc.

 

Názov prednášky: Ochutnávka jedov narúšajúcich šťastie

Teodor Rosinský bude spolu s divákmi hľadať odpovede na otázky ako sa vlastnou pomocou dopracovať k osobnej pohode, zdraviu a šťastiu

Profil rečníka:

Dlhoročný primár Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží (1963-1997), filozof, polyglot a psychotronik, zakladateľ energoinformačnej medicíny a priekopník akupunktúry na Slovensku. Stál pri zrode Československej spoločnosti pre psychotronický výskum v roku 1967 a bádaniu na poli psychotroniky sa venuje vyše 60 rokov. Zároveň je aj jedným zakladateľov Svetovej asociácie psychotronického výskumu a spoluzakladateľ Slovenskej psychotronickej spoločnosti (od jej vzniku bol jej viceprezidentom, od r. 1996 zastáva funkciu prezidenta SPS). V rokoch 1997-2005 prednášal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Je autorom kníh Choroby z nenávisti, Duchovné bytosti, Bioterapia, Perspektívy psychotroniky. V rámci psychotroniky sa zaoberá neprebádanými schopnosťami človeka, napríklad akými sú telepatia, jasnovidectvo, psychokinéza a skúma tiež tie ľudové liečiteľské praktiky, ktoré sa kryjú s náplňou energoinformačnej a pridruženej morfoenergetickej medicíny z teoretického hľadiska.

 

-----------------------------------------------------------

16.00 Mgr. Emíre Khidayer

 

Názov besedy: Šťastie arabského sveta

Emíre sprostredkuje divákom tajomný arabský svet, porozpráva im o tom ako naopak moslimovia vidia nás a ako môžeme prekonať vzájomné predsudky

Profil rečníka:

Mgr. Emíre Khidayer, PhD. je slovenská diplomatka, podnikateľka a spisovateľka. Autorka kníh Arabský svet, Život po arabsky, Dubajské tajomstvá...

Zároveň je autorkou niekoľkých rozhlasových seriálov a viackrát vystúpila ako hosť v arabských, českých a slovenských televíziách a rozhlasoch. Na Univerzite Komenského vyštudovala arabistiku, anglicistiku a islamistiku, z arabských štúdií má aj doktorát. Štúdium arabistiky pokračovalo štipendiom na univerzite Ajn Šams v Káhire.

 

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

 

NEDEĽA 16.10.2016

9.00 Mudr. Jaroslav Kytlic

 

Názov prednášky: Elementy šťastia

Zdravie ako element šťastia a šťastie ako dôležitá súčasť nášho zdravia. Kto? kedy? a kde sa rozhoduje o tom či sme šťastní a zdraví? Čo je to detoxikácia tela a mysle? Na tieto otázky sa zameriame  cez prednášku celostne ( holisticky ) zameraného lekára.

 

Profil rečníka:

lekár so špecializáciou patologická anatómia, učiteľ na pedagogickej fakulte UKF v Nitre, organizátor Zdravej dovolenky, terapeut metodou RUŠ

Už viac ako 20 rokov sa venuje problematike detoxikácie tela a mysle.

 

------------------------------------------------------------

11.00 Mgr. Kristína Jánošová

 

Názov prednášky: Sú detské práva strašiakom?

Širokej verejnosti vysvetlíme,  čo sú to detské práva, ako cez ne môžeme deti viesť k tolerancii a k rešpektu. Keď učíme deti ich právam, nenásilnou formou ich oboznamujeme aj o ich povinnostiach a zodpovednosti voči druhým. Lektorka tiež porovnáva skúsenosti, ktoré získala z terénu vo Francúzska a na Slovensku.

Profil rečníka:

vyštudovaná psychologička z Univerzity Komenského v Bratislave, s praxou vo Francúzku, kde  spoločne s detským ombudsmanom viedla preventívne aktivity ohľadom detských práv. Od roku 2014 pôsobí v CPPPaP na oddelení prevencie.

 

 ------------------------------------------------------------

 14.00 Mgr. Lenka Mihalicová

 

Názov prednášky: Predsudky v nás – stereotypy v spoločnosti

Venovať sa budeme tolerancii vo viacerých podobách so zameraním na mladých ľudí, rodinu a školu. Hlavným cieľom bude zamyslieť sa nad multikultúrnou toleranciou, našimi postojmi a prístupom k migrantom a utečencom spojenými s bojom proti diskriminácii a vedením k vzájomnému rešpektu.

Profil rečníka:

Dlhoročná učiteľka a školiteľka v oblasti tém spoločenskovedného charakteru – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, kultúrne a prírodné dedičstvo, atď. Bola lektorkou v národných projektoch INFOVEK, Modernizácia vzdelávania na ZŠ a SŠ, KomPrax, Praktik a KOMPAS. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, zážitkovému a vysokoefektívnemu učeniu, kritickému mysleniu. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka v Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa v Banskej Bystrici.

 

 ------------------------------------------------------------

16.00 Mgr. Denisa Petorová

 

Názov prednášky: O zmysle života

Prednáška ma za cieľ predstaviť poslucháčovi jednu z najvýznamnejších psychologických teórií - jednoduchú a zároveň hlbokú psychológiu Alfreda Adlera. V súčasnosti zaznamenáva svoje najväčšie uplatnenie v mnohých krajinách. Ľudia na celom svete spoznávajú potrebu citu spolupatričnosti, povzbudzovania a spoločenskej rovnosti.

Profil rečníka:

Mgr. Denisa Petorová - poradenská a klinická psychologička, terapeutka s výcvikom v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Momentálne pracuje s deťmi, dospievajúcimi a ich rodinami.

 

 

 

 

Odporúčame

Cyntoryn zvieratiek

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia vstupeniek prepadá 15 MINÚT pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...

Hellboy /dabing/

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia vstupeniek prepadá 15 MINÚT pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...

Princ Krasoň

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia vstupeniek prepadá 15 MINÚT pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...