Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Rodičia sa pýtajú – kam smeruje žiarsky basketbal?

Zverejnené: 08.07.2022 16:07:29 |   | vytlačiť
obr: Rodičia sa pýtajú – kam smeruje žiarsky basketbal?

Pred niekoľkými dňami dostalo vedenie mesta a Mestského športového klubu list, pod ktorým je podpísaných 28 rodičov mládežníckeho basketbalu. Vo svojom vyjadrení, okrem iného, upozornili aj na spôsob jednania zo strany niektorých trénerov a funkcionárov basketbalového klubu, naznačili, že nevedia, kam smeruje žiarsky basketbal a v neposlednom rade, že deti odchádzajú z klubu aj kvôli zlej atmosfére v tímovom kolektíve. 

Kedysi basketbalový klub navštevovalo viac ako sto detí. V posledných rokoch sú však čísla oveľa nižšie. Dokonca tak málo detí v klube, ako je dnes, nikdy nebolo. Podľa údajov z MŠK: v roku 2017 malo členské príspevky zaplatených 73 členov, v roku 2018 - 89, v roku 2019 - 81, v roku 2020 – 78, v roku 2021 – 84 a na tento rok je evidovaných 61 platiacich členov.

Za rodičov je pod listom podpísaná aj Branislava Beňová, matka, ktorej syn hráva za kategóriu mladší mini U11. Vo svojom stanovisku nám priblížila dôvody, prečo takýto list rodičia detí napísali. „List sme poslali Jánovi Žiakovi, ktorý je konateľom MŠK a tajomníkom Komisie pre šport a mládež, primátorovi mesta Petrovi Antalovi, ako zriaďovateľovi MŠK a Ladislavovi Kukolíkovi, ktorý je zástupcom primátora a tiež členom Komisie pre šport a mládež,“ hovorí na úvod Branislava Beňová a pokračuje: „Títo traja páni dostali list ešte pred júnovým zasadnutím mestského zastupiteľstva. K listu sa mohli vyjadriť všetci dotknutí rodičia detí z MŠK BK Žiar nad Hronom, zapracovali sme rodičovské pripomienky. Je pravdou, že niektorých rodičov sme neoslovili, ale to takých, u ktorých sme predpokladali, že sú v konflikte záujmov. Napríklad rodič je trénerom v klube, alebo je nejako inak spätý s basketbalovým klubom, resp. s MŠK Žiar nad Hronom. Celý list sme napísali z dôvodu nespokojnosti. Ako rodičia chceme komunikovať s vedením klubu, čo nám nie je umožnené. Sme radi, že naše deti hrajú basketbal, že sa nám neflákajú. Mesto má vytvorené úžasné podmienky pre tento šport. Vieme to posúdiť, keďže sme si ako rodičia prešli množstvom športových hál v rámci Slovenska. Namiesto toho sa u nás riešia žabomyšie vojny, ktoré sa prenášajú na deti od najmladšieho veku po najstarších. A všetci to cítia. Ak má mať šport nejaké pravidlá, tak aj toto nech má férové pravidlá. Nič viac nechceme.

List, ktorý rodičia napísali a podpísali vám prinášame v celom znení.


Vážený pán primátor, viceprimátor, vedenie MŠK Žiar nad Hronom,

dňa 20.6.2022 bola zrušená členská schôdza Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom, ktorá sa mala konať 22.6.2022 z organizačno technických príčin.

My, rodičia - zákonní zástupcovia detí, ktoré športujú pod BK MŠK, sme mali záujem na členskej schôdzi komunikovať s vedením, nie len zástupcami BK MŠK, ale i samotnými zástupcami MŠK. V poslednom období sa nahromadilo množstvo podnetov a problémov, ktoré máme potrebu prerokovať.

Vzhľadom k tomu, že podľa stanov MŠK sa členská schôdza zvoláva s mesačným predstihom, nastáva dovolenkové obdobie, chceme aby sme boli vypočutí pred začatím novej sezóny 2022/2023. Volíme túto formu, lebo nemáme možnosť sa vyjadriť.

Záleží nám na našich deťoch, ktoré športujú v MŠK a reprezentujú aj mesto Žiar nad Hronom. Problémy, ktoré v BK MŠK Žiar nad Hronom pociťujeme, zatieňujú mravenčiu prácu trénerov a  asistentov, ktorí pracujú s deťmi, s mládežou s entuziazmom a nadšením, vedia hovoriť ich jazykom a vysvetliť im nielen techniku športu, ale aj celkové športové správanie a sú im príkladom.  

Narastá bariéra medzi trénermi a rodičmi. Deti odchádzajú z BK MŠK aj kvôli zlej atmosfére v tímovom kolektíve. Pociťujeme, že jednanie medzi rodičmi, hráčmi a vedením klubu je formou nátlaku. Chápeme, že je potrebné platby za členské príspevky zvyšovať, ale nejasné a nepodložené informácie o navyšovaní sú komunikované ako sankcie voči niektorým tímom. Máme obavu, že avizované až 100 % zvýšené poplatky nezvládnu rodinné rozpočty hráčov a klub nebude schopný postaviť družstvo v jednotlivých kategóriách.

Za posledné dva roky pociťujeme, že vedenie klubu nerobilo nič pre členov na stmelenie tímov. Len ku príkladu uvádzame: V piatok 27.mája 2022 mal byť na kurtoch SBA 3x3 TOUR 2022 basketbalovým klubom zorganizovaný klubový Streetball BK MŠK Žiar nad Hronom, čo bolo odprezentované aj v médiách (FB Basketbal Žiar nad Hronom 20.04.2022) a našim deťom - hráčom bola táto informácia posunutá od trénerov. Výsledok bol taký, že deti, ktoré celý rok trénujú, reprezentujú naše mesto, nedostali možnosť hrať, ani hodiť si na kôš. Vnímame to ako zahodenú príležitosť pre deti a mládež z BK MŠK. Shootingmachine, ktorú klub vlastní a má slúžiť pre tréning všetkých hráčov od starších mini, žiaľ, skutočnosť je taká, že je využívaná len vyvolenými jednotlivcami.

Sme znepokojení organizáciou, účasťou na zápasoch, turnajoch, sústredení vedením BK MŠK. Nechávame deti v dobrej viere na zodpovednosť trénerov počas turnajov, sústredení a následne sa dozvedáme, že deti boli bez dozoru a vo večerných hodinách zodpovední tréneri za deti sedeli v pohostinstve. Organizované zápasy BK MŠK ZH sú nedostatočne trénersky zabezpečené. Na zápasoch častokrát chýba lekárnička, zdravotnícky materiál a my, rodičia, strácame dôveru v BK z obavy o zdravie našich detí pri prípadných úrazoch. Pri športe nepotrebujeme vidieť len výsledky v podobe medailí a popredných miest, ale férové, športové a tímové správanie našich detí. Medzi rodičmi detí a trénermi narastá bariéra. Rodičia začínajú sledovať každý krok trénerov, overovať si informácie a sú nedôverčiví. Týmto sa stráca radosť zo športu, trénerom sa sťažuje práca.

Po turnaji v Ostrave, Komárne a odstúpení z funkcie predchádzajúceho prezidenta BK MŠK je nedôvera v klube citeľná. Prosíme mesto Žiar nad Hronom, ako spoločníka klubu, o pomoc pre naše deti, našich športovcov, aby mohli hrať basketbal, ktorý ich baví a žabomyšie vojny nezabíjali talenty a príležitosti posúvať sa ďalej.

Po dvoch rokoch, keď deti môžu športovať, dosahovať výsledky, chceme vedieť, kam smeruje BK MŠK v ďalšej sezóne, aké sú očakávania, k čomu môžeme byť my, rodičia, aktívne nápomocní. BK MŠK Žiar nad Hronom počas svoje dlhoročnej činnosti vychoval a vychováva nejedného reprezentačného športovca, podmienky pre basketbal vytvorené mestom Žiar nad Hronom sú na vynikajúcej úrovni a je veľkou škodou, že mocenské boje jednotlivcov vo vedení klubu nedovoľujú športu sa rozvíjať. Pri riešení akýchkoľvek problémov sa zbytočne spôsobujú emocionálne zranenia, útočí sa na tímy, jednotlivé osoby a aj to negatívne pôsobí na celý BK MŠK.

Chceme vedieť víziu vedenia BK MŠK na najbližšiu sezónu, od prihlásenia do oficiálnych súťaží, rozdelenia hráčov do jednotlivých tímov, až po plánovanie tréningov a rozdelenie trénerov pre jednotlivé družstvá. Hovoríme za deti a mládež, ktorá žije basketbalom, po dvoch náročných rokoch karanténneho obdobia sa mohli vrátiť k športu, štyrikrát týždenne trénujú, ich rodiny prispôsobujú život basketbalu a namiesto podpory, zamerania sa na každého jednotlivca, sa zastrašuje. Všetci sa zhodneme na jednom, že chceme, aby naše deti športovali, basketbal ostal v našom meste a rozvíjal sa.

Komunikácia je to, čo nám chýba. Chceme komunikáciu vecnú, priamu, slušnú a včas.

Chceme byť angažovaní, ponúkame hľadať spoločné riešenia, vytvoriť rovnováhu v dávaní a prijímaní, nastavení pravidiel v komunikácii. Chceme rovnaké príležitosti pre všetkých členov klubu.

Ak dokážeme nastaviť vzájomnú korektnú komunikáciu, odbúrajúc rôzne dohady, nedorozumenia, prestanú zbytočné problémy. Veríme, že spoločnou otvorenou komunikáciou sa nám podarí nájsť východisko z tejto situácie v prospech našich detí.

S úctou ... 

podpísaných 28 rodičov


Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj Dušanovi Balážovi, ktorý je aktuálne poverený vedením mládežníckeho BK, keďže posledný prezident klubu, Štefan Muha, sa pred časom vzdal svojej funkcie. Dušan Baláž bol následne navrhnutý na prezidenta, ale správnou radou BK nebol zvolený. Konateľ MŠK, Ján Žiak ho však dočasne poveril vedením mládežníckeho BK. 

Basketbalu som venoval ako profesionálny hráč a reprezentant Slovenska veľa rokov svojho života, mám nejaké skúsenosti, rozhodol som sa preto prevziať veľkú zodpovednosť za vedenie žiarskeho basketbalu. Prekvapilo ma čítanie listu rodičov hráčov BK na MsZ, keďže som o ňom vôbec nevedel. Okamžite som preto dal pokyn trénerom jednotlivých tímov, aby všetky veci v ňom spomínané prešli na rodičovských stretnutiach. Tak sa aj v posledný júnový týždeň stalo a všetko sa na rodičovských stretnutiach rýchlo vysvetlilo. Prišiel som všetkých činovníkov v žiarskom basketbale spojiť, či sú to tréneri, rodičia, alebo hráči. Každý, kto chce v basketbale a vie pomôcť, má v našom klube dvere otvorené. Oslovil som a oslovujem v tieto dni všetkých. Klub je dobre rozbehnutý, do súťaží SBA prihlasujeme až 6 súťažných mládežníckych tímov  (kadeti - tréner Juraj Horváth, starší žiaci – tréner Norbert Nagy, mladší žiaci -  tréner Marek Baláž, mladší mini – tréner Ivan Mráz, prípravka mikroliga A a B – tréner Branislav Obert), na všetkých školách budú opäť pracovať naši tréneri v krúžkoch Malý športovec. Máme pripravené letné sústredenie v Banskej Štiavnici a tešíme sa na novú súťažnú sezónu. Čaká nás veľa práce, verím, že sa všetci okolo basketbalu zomkneme a potiahneme tento najúspešnejší kolektívny šport v Žiari spoločne dopredu,“ uviedol vo svojom stanovisku Dušan Baláž, poverený vedením BK MŠK Žiar nad Hronom.

(li)
Foto: Basketbal Žiar nad Hronom

 


Novinky

12.08.2022 11:46:21 Naše mesto

V Žiarskom chlpáči sa budú pravidelne konať dni otvorených dverí

Činnosť útulku Žiarsky chlpáč, ktorý sa nachádza v našom meste, sa poriadne rozbieha. Vďaka rôznym akciám sa snažia dostať do ...

10.08.2022 07:44:48 Šport

Maťka Hrabajová získala 1. miesto na stolnotenisovom turnaji

V pondelok, 8. augusta sa na Slnečných jazerách v Senci začal prvý zo série troch medzinárodných mládežníckych turnajov Satelity 2022. ...

10.08.2022 06:41:03 Naše mesto

Mesto sa stará o dreviny v suchom počasí

Počas tohto leta je situácia s vodou alarmujúca a dlhé suchá trápia aj zeleň a dreviny v Žiari nad Hronom. ...

05.08.2022 11:16:53 Šport

Basketbalový klub s novým vedením 

Vo štvrtok 28.7.2022 sa v klubovni BK v ZUS aréne uskutočnila ustanovujúca výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom. Vedením ...

05.08.2022 10:32:54 Šport

Žiarski basketbalisti idú do novej sezóny s vysokými ambíciami

Žiarski muži MBK idú do novej sezóny s vysokými ambíciami. Vo štvrtok, 4. augusta 2022 ju otvorili prvým tréningom. Žiarski ...

04.08.2022 10:56:20 Naše mesto

Rekordný ročník kampane Do práce na bicykli

Od 1. júna 2022 sa mohli zamestnanci zapojiť do súťažnej časti kampane Do práce na bicykli 2022. Aj počas 9. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Žiarsky jarmok 2022