Dnes je 21.07.2018, meniny má Daniel.   

Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zverejnené: 11.10.2016 10:44:32 |   | vytlačiť
obr: Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo svojom § 81, ods. 7 ukladá obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného zaviesť a vykonávať triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú  v domácnosti  pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. V minulosti sa použité oleje, napríklad z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC, teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky  sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú do vodného toku, poškodzovania životného prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre ďalšie použitie.

V meste Žiar nad Hronom bol zavedený triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby. Zberné nádoby  sú označené druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto je zakázané tento odpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, alebo k zberným nádobám na komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností v meste Žiar nad Hronom určuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom č. 4/2016.

Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi z domácností niektorí naši občania lejú olej priamo do zberných nádob, či už na olej, alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú na znečistenie a zápach, najmä v horúcom letnom období. V roku 2016 bola mestom vykonaná dezinfekcia zberných nádob na použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú. Pre zaujímavosť, z  1000 kg použitého jedlého oleja sa vyrobí 850 litrov bionafty.

Žiadame našich občanov, aby rešpektovali zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností, čím prispejú  k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.

Odbor odpadového hospodárstva


Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

04.07.2018 08:13:49 Naše mesto

Nový asfaltový koberec je aj na autobusovom nástupišti

V rámci masívnej rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste sa opravil aj úsek vozovky na Centrálnej autobusovej stanici. Dodávateľ prác, ktorými je spoločnosť ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu