Dnes je 23.02.2019, meniny má Roman(a).   

Triedime odpad - kam s papierom?

Zverejnené: 06.02.2019 08:47:24 |   | vytlačiť
obr: Triedime odpad - kam s papierom?

Či si to uvedomujeme alebo nie, odpady sú našou každodennou súčasťou, sú výsledkom našej dennej spotreby doma, v práci či počas relaxu. Sú neustále pertraktovanou témou na národnej aj medzinárodnej úrovni a oblasťou zmien. Európsky parlament v apríli minulého roku schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov, zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.

Samospráva, mesto i samotní obyvatelia hrajú veľkú úlohu v prechode na obehové hospodárstvo a plnení cieľov recyklácie. Prostredníctvom samospráv, ich prístupu, smerovania a nastavenia systému nakladania s odpadmi vieme vyššie uvedené ciele pre komunálne odpady naplniť, a tak postupne prejsť zo systému, kde prevláda skládkovanie odpadov na systém, ktorého hlavný cieľ je odpadom predchádzať alebo ich materiálovo a energeticky zhodnocovať. Dôležité si je uvedomiť, že každý jeden z nás svojím zodpovedným prístupom prispieva k napĺňaniu jednak cieľov odpadového hospodárstva, ako aj zvyšovaniu kvality života a zlepšovaniu životného prostredia. Zodpovednosť je na každom jednom z nás. V nasledujúcich vydaniach sa budeme zaoberať rôznymi témami týkajúcimi sa nakladania s odpadmi nielen v našom meste.

V odpadovom hospodárstve existuje tzv. hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá zjednodušenie hovorí, čo a v akej postupnosti by sme mali s odpadom robiť. Táto hierarchia je záväzná a platí pre každého pôvodcu odpadu. Na prvom mieste je mnohokrát opomenuté predchádzanie vzniku odpadu, následne príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie (energetické zhodnocovanie) a nakoniec zneškodňovanie.

Napriek tomu, že triedenie odpadov nie je prioritou v hierarchii, v súčasnosti je pre väčšinu tým najbežnejším prístupom, ako prispievame do systému zodpovednejšieho nakladania s odpadmi.

Pár pozitív triedeného zberu:

 • Znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku
 • Získavame druhotnú surovinu
 • Šetríme primárne prírodné zdroje
 • Znižujeme si poplatok za odpady

Aj keď mnoho vecí je nám už známych, priblížime, čo a ako robiť, keď nám v domácnosti vzniknú jednotlivé druhy odpadov. Dnes začneme jednou z komodít, ktorá je predmetom každodennej spotreby a triedenia, a tou je PAPIER a LEPENKA.

Zaujímavosti:

 • pred súčasnou érou plastov bol papier jediným používaným obalovým materiálom.
 • celosvetovo spotreba papiera neustále stúpa
 • papier je možné veľmi dobre recyklovať 5 až 8 krát
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • zo 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa
 • z recyklovaného papiera sa vyrábajú kvalitné výrobky (kuchynské utierky, WC papier, tašky, puzzle...)
 • až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina

Ako na to?

 • Papier a lepenka patrí do modrej zbernej nádoby (resp. s modrým vekom), ktorá má aj slovné označenie, alebo do modrého (transparentného vreca)
 • Pred vhodením do zbernej nádoby obaly a materiály minimalizuje (stlačením, rozložením) a odstránime iné materiály (plastové, kovové)
 • Odstránime aj zvyšky jedla alebo iný obsah obalu (napr. blister z liekov)
 • Môžeme sa riadiť aj grafickými značkami uvedenými na obale produktu
  • Vlnitá lepenka PAP 20
  • Hladká lepenka PAP 21
  • Papier PAP 22

Čo áno?

 • noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, kalendáre, papierové zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Čo nie?

 • Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby (dámske vložky, servítky, vreckovky, odličovacie tampóny, vata), alobal, celofán, väzbové obaly kníh, umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, lepiace štítky, iné komodity patriace do inej zložky a pod.

Váham?

 • Kombinácia papiera a iného materiálu sa využíva pri viacvrstvových kombinovaných materiáloch (VKM)
 • Do papiera patrí VKM, ak je papier prevažujúca zložka takéhoto kombinovaného obalu
 • Jedným z VKM sú aj obaly od nápojov (od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a pochutín) tzv. tetrapaky tie patria do spoločnej žltej zbernej nádoby na PLASTY, KOVY, VvKM

Kam s papierom po vytriedení?

 • do 1100 l zbernej nádoby umiestnenej v stojisku pre KBV
 • do 120/240 l zbernej nádoby v časti IBV (podľa plánovaného kalendáru vývozov)
 • do plastového vreca/zbernej nádoby a na miesto na to určené pri podnikateľských subjektoch
 • zberný dvor Žiar nad Hronom na Ulici SNP 131
 • mobilný zber (na území mesta majú v súčasnosti oprávnenie vykonávať tento zber len spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s., a to aj cez tretiu osobu a spoločnosť ESTY s.r.o.)
 • školský zber (len spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s.)
 • výkupne odpadu na Priemyselnej ulici a Svätokrížskom námestie, spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s.

Kde získam informácie?

Zdroj: vlastné spracovanie Martincová + internet

Triedime odpad - kam s papierom?

 


Novinky

20.02.2019 08:35:26 Šport

Žiarski karatisti patria medzi európsku špičku

Upršané mesto Aalborg na severe Dánska sa 8. - 10. februára 2019 stalo dejiskom juniorských Majstrovstiev Európy v karate. Na šampionáte ...

19.02.2019 11:18:44 Naše mesto

Triedenie odpadu má zmysel

Medziročne produkcia komunálnych odpadov na Slovensku, ale aj v našom meste postupne stúpa. Pred pár rokmi sme na Slovensku vyprodukovali na ...

18.02.2019 08:35:32 Naše mesto

Zima pomaly poľavuje. Aký bude koniec februára?

Výrazné teplotné skoky z posledných dní mnohých možno prekvapili, no z pohľadu počasia nejde o tak nezvyčajný jav. Je bežné, že v zimných mesiacoch ...

14.02.2019 10:06:52 Kultúra

Filmy, ktoré menia životný štýl prichádzajú do Žiaru nad Hronom

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta 26. februára do žiarskeho Kina Hron. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program dokumentárnych ...

14.02.2019 08:48:12 Naše mesto

Žiarska nemocnica dostala pre novorodencov monitory dychu

Desať monitorov dychu dostalo od Nadácie Križovatka Novorodenecké oddelenie Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom. Monitory kontrolujú dýchanie dieťaťa a ...

13.02.2019 14:30:15 Šport

Basketbal: Mladší žiaci si poradili s Liptovským Mikulášom

Sobota 09.02.2019 Mladší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš 79:29 Body: Kret a Kartík po 14 b., ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019