Dnes je 20.07.2018, meniny má Iľja/Eliáš.   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Zverejnené: 05.08.2014 12:59:35 |   | vytlačiť
obr: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014


Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 78/2014 poslanci MsZ schválil:

počet poslancov, ktorý sa bude voliť vo volebných obvodoch vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nasledovne:

 • 1. volebný obvod - Etapa - 5 poslancov
 • 2. volebný obvod - Stred - 5 poslancov
 • 3. volebný obvod - Centrum II + stará časť mesta - 5 poslancov
 • 4. volebný obvod - Pod vršky - 2 poslanci
 • 5. volebný obvod - IBV + Š. Podhradie - 2 poslanci


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Žiari nad Hronom (15. novembra 2014):

Mestská volebná komisia v Žiari nad Hronom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Peter Antal, Mgr., 42 r., primátor, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 482/5, nezávislý kandidát
 2. Miroslav Grznár, 48 r., konateľ, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 441/58, SIEŤ
 3. Radovan Jakúbek, Ing., 37 r., konštruktér, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 902/31, Ľudová strana Naše Slovensko

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (15. novembra 2014):

Mestská volebná komisia v Žiari nad Hronom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod číslo 1:

 1. Monika Balážová, Mgr., 44 r., učiteľka, Žiar nad Hronom, Vansovej 533/1, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 2. Veronika Balážová, PaedDr., 61 r., pedagogička, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 500/32, nezávislá kandidátka
 3. Dušan Bosák, Ing., 43 r., SZČO, Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 502/2,  Slovenská národná strana
 4. Karol Dekýš, 34 r., vedúci dopravy, Žiar nad Hronom, Novomeského 9/40,  Ľudová strana Naše Slovensko
 5. Alžbeta Dovcová, Mgr., 27 r., učiteľka, Žiar nad Hronom, SNP 143/30, Ľudová strana  Naše Slovensko
 6. Pavol Hromádka, 37 r., zámočník, Žiar nad Hronom, Tajovského 2/168, Ľudová strana Naše Slovensko
 7. Pavol Kollár, 56 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Jilemnického 562/5, SMER - sociálna demokracia
 8. Samuel Kováč, Mgr., 26 r., inštruktor sociálnej rehabilitácie, Žiar nad Hronom, SNP 141/52, nezávislý kandidát
 9. Ladislav Kukolík, MUDr., 57 r., lekár, Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 504/12, nezávislý kandidát
 10. Štefan Kysel, Ing., 29 r., SZČO, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 22/33, Ľudová strana Naše Slovensko
 11. Miroslava Matoušeková, 32 r., trénerka kulturistiky a fitnes, Žiar nad Hronom, Novomeského 6/94, SIEŤ
 12. Adriana Ošustová, 44 r., technička, Žiar nad Hronom, Vansovej 8/100, SMER - sociálna demokracia
 13. Peter Pilčík, PhDr., 34 r., projektový manažér, Žiar nad Hronom, Š. Pártošovej 9/11,  Kresťanskodemokratické hnutie
 14. Martin Sklenka, Mgr., 36 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Š. Pártošovej 515/9,  SMER - sociálna demokracia
 15. Branislav Šťastný, Ing., 45 r., vyšetrovateľ polície, Sládkovičova 38/59, nezávislý kandidát
 16. Judita Tabernausová, Bc., 46 r., administratívna pracovníčka, Žiar nad Hronom, Pod Donátom 1375/4, Slovenská národná strana
 17. Jozef Vincenc, 60 r., robotník, Žiar nad Hronom, Hurbanova 1/32, Ľudová strana Naše Slovensko

Volebný obvod číslo 2:

 1. Jaroslav Baran, 42 r., SZČO, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 6/11, Ľudová strana Naše Slovensko
 2. Viera Biela, Bc., 62 r., dôchodkyňa, Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 410/13, SMER - sociálna demokracia
 3. Peter Dubeň, Ing., 51 r., informatik, Žiar nad Hronom, Jiráskova 401/29, nezávislý kandidát
 4. Ivan Hrdý, Ing., 54 r., projektant, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 33/36, Strana TIP
 5. Monika Kopčová, Mgr., 46 r., klinická logopédka, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 459/5, nezávislá kandidátka
 6. Norbert Nagy, Mgr., 39 r., stredoškolský učiteľ, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 1372/35, nezávislý kandidát
 7. Ivo Osvald, JUDr., 57 r., právnik, Žiar nad Hronom, Jesenského 1502/98, SIEŤ
 8. Aurelius Rozina, Ing., 40 r., manažér, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 452/12, SMER - sociálna demokracia
 9. Miroslav Rybársky, Ing., 53 r., investičný pracovník, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 19/31, nezávislý kandidát
 10. Miloš Slávik, 53 r., športový tréner, Žiar nad Hronom, J. Hollého 13/31, nezávislý kandidát
 11. Stela Šeševičková, 49 r., živnostníčka, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 423/57, SMER - sociálna demokracia
 12. Jozef Tomčáni, 58 r., živnostník, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 440/50, SMER - sociálna demokracia

Volebný obvod číslo 3:

 1. Mária Biesová, Ing., 50 r., lesná inžinierka, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 430/8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 2. Jozef Búš, 57 r., robotník, Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 375/35, nezávislý kandidát
 3. Katarína Dekýšová, Mgr., 49 r., učiteľka, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 19/21, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 4. Miroslav Grznár, 48 r., konateľ, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 441/58, SIEŤ
 5. Gabriela Hajdoniová, Mgr., 45 r., verejná zdravotníčka, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 454/28, SMER - sociálna demokracia
 6. Ján Hlavatý, Ing., 64 r., dôchodca, Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 375/35, Komunistická strana Slovenska
 7. Vladimír Ihradský, Ing., 29 r., manažér, Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 281/30, Slovenská národná strana
 8. Ján Keher, MUDr., 56 r., lekár, Žiar nad Hronom, Partizánska 47, SIEŤ
 9. Rastislav Kravár, JUDr., 42 r., štátny zamestnanec, Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 274/9, nezávislý kandidát
 10. Miroslava Lovecká, 33 r., referentka, Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 275/19, SMER - sociálna demokracia
 11. Soňa Lukyová, Bc., 57 r., inštruktorka sociálnej rehabilitácie, Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 15/27, Strana demokratického Slovenska
 12. Rastislav Uhrovič, Ing. 33 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, A. Kmeťa 341/19, nezávislý kandidát
 13. Emil Vozár, Ing., 60 r., riaditeľ, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 425/16, SMER - sociálna demokracia

Volebný obvod číslo 4:

 1. Milan Gocník, JUDr., 36 r., advokát, Žiar nad Hronom, A. Štefanku 1372/8, nezávislý kandidát
 2. Vladimír Mihál, Mgr., 45 r., výsluhový dôchodca, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 1372/33, nezávislý kandidát
 3. Robert Mihok, Ing. 44 r., prokurista, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 462/19, NOVA
 4. Štefan Muha, Ing., Bc., 50 r., učiteľ, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 1372/35, SMER - sociálna demokracia
 5. Daniela Štrasserová, 53 r., ekonómka, Žiar nad Hronom, Pod Donátom 897/10, SIEŤ
 6. Stella Víťazková, Ing., 49 r., SZČO, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 899/17, nezávislá kandidátka
 7. Adriana Zliechovcová, Ing., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Žiar nad Hronom, A. Štefanku 1372/10, SIEŤ

Volebný obvod číslo 5:

 1. Vladimír Fabo, Mgr., 45 r., stredoškolský učiteľ, Žiar nad Hronom, Záhradná 4, nezávislý kandidát
 2. Štefan Hrdý, 63 r., dôchodca, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 24/4, Komunistická strana Slovenska
 3. Juraj Krátky, Ing., 45 r., projektový manažér, Žiar nad Hronom, Medzi Vodami 214/2, nezávislý kandidát
 4. Anna Lišková, Mgr., 40 r., právnička, Žiar nad Hronom, Družstevná 808/3, SMER - sociálna demokracia
 5. Peter Sládeček, 45 r., stavebný technik, Žiar nad Hronom, Jesenského 23, SIEŤ
 6. Michal Žurav, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, Žiar nad Hronom, Š. Petruša 184/14, Slovenská národná strana

Podávanie kandidátnych listín na primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v meste Žiar nad Hronom

Kandidátne listiny na primátora mesta a poslancov MsZ sa podávajú zapisovateľke mestskej volebnej komisie.

Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie bola primátorom mesta vymenovaná p. Marta Páleniková. Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do nedele 21. septembra 2014 do 24.00 hod. zapisovateľke mestskej volebnej komisie nasledovne:

 • 16. - 19. 9. 2014 (utorok - piatok) v čase od 7.30 hod - 15.30 hod - Mestský úrad, Kancelária prvého kontaktu - Matričný úrad
 • 20. - 21. 9. 2014 (sobota - nedeľa) nepretržite - Mestská polícia (biela výšková budova vedľa mestského úradu)

Kontakt: Marta Páleníková, 0907 808 201


Podávanie kandidátnych listín

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, ktorý vláda schválila 20. augusta 2014 bolo potrebné zverejniť počet obyvateľov mesta. Mesto Žiar nad Hronom malo ku dňu 22. augusta 2014 18 705 obyvateľov.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii:

do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2000 100
2001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 600

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod:

 • politická strana,
 • politické hnutie,
 • koalícia politických strán a politických hnutí,
 • nezávislý kandidát.

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Za poslanca mestského zastupiteľstva môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva ako je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
 • výkon trestu odňatia slobody,
 • výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti) podáva kandidátnu listinu:

 • politická strana,
 • politické hnutie,
 • koalícia politických strán a politických hnutí,
 • nezávislý kandidát.

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:

 • výučný list,
 • vysvedčenie o záverečnej skúške,
 • záverečné vysvedčenie,
 • vysvedčenie o maturitnej skúške

Za primátora mesta môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod.

V snahe zlepšiť prístupnosť obyvateľov mesta k volebným miestnostiam čo najbližšie k miestu bydliska a z dôvodu, že podľa §10 ods. 3 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí okrsok zahŕňa spravidla 1 000 voličov, mestský úrad navrhol a poslanci MsZ odsúhlasili úpravu a čiastočnú zmenu územného členenia niektorých okrskov.

Z uvedených dôvodov bol vytvorený nový okrsok, niektoré volebné miestnosti preložené a následne boli okrsky prečíslované z prehľadnejšieho a praktickejšieho dôvodu.


V meste Žiar nad Hronom sa bude voliť v 16 volebných okrskoch

Volebný okrsok č. 1

 • volebná miestnosť ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa 4
 • Príslušné ulice: Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Priemyselná., Svätokrížske nám., SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 72.

Volebný okrsok č. 2

 • volebná miestnosť Materská škola, Rudenkova ul. 1
 • Príslušné ulice: A. Hlinku, Družstevná, Krížna, Kukučínova, Lúčna, Medzi vodami, Opatovská, Partizánska, Pod vŕšky, Rudenkova, Š. Petruša, Šoltésovej, Záhradná, Štúrova 2, 4, SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138, Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

Volebný okrsok č. 3

 • volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2
 • Príslušné ulice: Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, A. Kmeťa 13, 15, Š. Moysesa 6, 8.

Volebný okrsok č. 4

 • volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2
 • Príslušné ulice: A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22, J. Kollára, Cyrila a Metoda, Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Ul. Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47.

Volebný okrsok č. 5

 • volebná miestnosť Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21
 • Príslušné ulice: ulice A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51, A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27, Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Hutníkov, Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

Volebný okrsok č. 6

 • volebná miestnosť Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej 23
 • Príslušné ulice: A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Š. Moysesa 42, 44, Komenského, SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, Nám. Matice slovenskej 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Volebný okrsok č. 7

 • volebná miestnosť Základná škola, Dr. Janského 2 - I. ZŠ
 • Príslušné ulice: Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, J. Hollého, Nám. Matice slovenskej 10, SNP 107, 109, 113, 115, Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81,  Š. Moysesa 46 - občania s trvalým pobytom mesto Žiar nad Hronom.

Volebný okrsok č. 8

 • volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17 - II. ZŠ
 • Príslušné ulice: A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23, Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, Nám. Matice slovenskej 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57.

Volebný okrsok č. 9

 • volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17 - II. ZŠ
 • Príslušné ulice: Dr. Janského 25, 27, 29, 31, M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33,Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14.

Volebný okrsok č. 10

 • volebná miestnosť Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
 • Príslušné ulice: Dr. Janského 4, M. Chrásteka, Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Svitavská 1, 3, 5, SNP 149.

Volebný okrsok č. 11

 • volebná miestnosť Stredoslovenskej energetiky, Svitavská 4
 • Príslušné ulice: Novomeského, Š. Pártošovej, Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11, Sládkovičova 34, 36, 38, 40, Tajovského 2, 4, 6, Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Volebný okrsok č. 12

 • volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2 - IV. ZŠ
 • Príslušné ulice: Hurbanova 2, 4, 6, 8, Rázusova 2, 4, Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Vansovej.

Volebný okrsok č. 13

 • volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2 - IV. ZŠ
 • Príslušné ulice: Bernolákova, Jilemnického, Hurbanova 1, 3, 5, 7,SNP 139, 141, 143, 145.

Volebný okrsok č. 14

 • volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
 • Príslušné ulice: A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10, J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35, Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12, SNP 94, M. Benku 2, 4, 11, Štúrova 1, 3, Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.

Volebný okrsok č. 15

 • volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
 • Príslušné ulice: A. Štefanku 1, 3, 5, 7, J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Jesenského 59, 61, 63, 67, 69, 71, M. Benku 1, 3, 5, 7, 9, Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22, Pod háj.

Volebný okrsok č. 16

 • volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské Podhradie
 • Príslušné ulice: Kutinky, Šášovské Podhradie.

Pre Komunálne voľby 2014 ostáva 5 volebných obvodov a k nim priradené okrsky:

 1. volebný obvod - Etapa (okrsok č. 10, 11, 12, 13),
 2. volebný obvod - Stred (okrsok č. 6, 7, 8, 9),
 3. volebný obvod - Centrum II + stará časť mesta (okrsok č. 1, 3, 4, 5),
 4. volebný obvod - Pod vŕšky (okrsok č. 14, 15),
 5. volebný obvod - IBV + Š. Podhradie (okrsok č. 2, 16).

Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

04.07.2018 08:13:49 Naše mesto

Nový asfaltový koberec je aj na autobusovom nástupišti

V rámci masívnej rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste sa opravil aj úsek vozovky na Centrálnej autobusovej stanici. Dodávateľ prác, ktorými je spoločnosť ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu