Dnes je 24.06.2019, meniny má Ján.   

Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

Zverejnené: 11.09.2018 10:15:09 |   | vytlačiť
obr: Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

V minulom roku mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k zásadnému kroku v nakladaní s komunálnym odpadom, a to k zavádzaniu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kuchynského odpadu z domácností (ďalej len BRKO).

Od septembra 2017 do augusta tohto roku mesto zabezpečilo 10 litrové zberné nádoby do domácností v KBV a následne vybavilo aj stojiská zbernými nádobami na tento druh odpadu. Po čase tak môžeme čiastočne vyhodnocovať zavedenie tohto druhu odpadu a zároveň upozorniť na nedostatky, ktoré vieme spoločne zodpovedným prístupom odstrániť. K dnešnému dňu sme do systému zapojili 105 stojísk, v ktorých je zahrnutých približne 6 400 domácností. Im boli odovzdané zberné nádoby na tento odpad. V minulom roku sa vyzbieralo 11,6 ton odpadu, za prvých 7 mesiacov roka 67,216 ton. Domácnostiam boli poskytnuté aj informačné letáčiky ako nakladať s týmto druhom odpadu. Interval vývozu zberných nádob na BRKO je nastavený na dvakrát týždenne, a to v utorky a piatky, po zbere sa vykonáva aj čistenie nádoby.

Od spustenia triedenia BRKO sme zaznamenali, že domácnosti reagujú na nový druh triedeného odpadu, čo sa prejavuje v množstvách vyzbieraného odpadu. Ihneď po spustení triedenia BRKO sme zistili, že obyvatelia si zberné nádoby na použitý jedlý olej a BRKO v stojiskách zamieňajú, a preto sme zabezpečili ich dodatočné označenie. V súčasnosti prebieha kontrola nádob a ich označenia, aby sa zabezpečila ich jednoznačná identifikácia.

V letných mesiacoch nás obyvatelia upozornili, že obsah nádob zapácha a tvoria sa v ňom rôzne organizmy (červy). Je potrebné vziať do úvahy, že ide o organický odpad, ktorý podlieha, za prístupu vzduchu, ale aj bez prístupu vzduchu, rozkladu, tvorbe skleníkových plynov a dekompozítorov. Tento odpad bol doteraz súčasťou zmesového komunálneho odpadu a taktiež dochádzalo k jeho rozkladu, len v súčasnosti je priamo oddelený a tento rozklad je intenzívnejší a viac vnímaný.

Žiadame obyvateľov, aby pri vhadzovaní dodržiavali určité pravidlá, aby sa predchádzalo neželaným dôsledkom, ako je zápach, rýchly rozklad, ale aj náročnejšie ďalšie nakladanie s týmto odpadom po zbere:

  1. ukladať odpad do správnej zbernej nádoby – sú jasne označené BRKO alebo olej!
  2. uzatvárať zbernú nádobu po vysypaní odpadu do nej – nenechávať veko otvorené!
  3. ukladať odpad voľne vysypaný, v papierových alebo biodegradovateľných vrecúškach – nie v plastových sáčkoch a igelitkách!

Otázky od obyvateľov ako nakladať s BRKO:

Patrí do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kuchynského odpadu z domácností (ďalej len BRKO) kukurica, kôstky, kosti?

Kukurica alebo kukuričné šúľky – áno, kôstky z ovocia – áno. Čo sa týka kostí – taktiež áno, ale len menšie kostičky ako napr. kostičky z kuracieho mäsa, väčšie kosti ako sú napríklad bravčové, alebo hovädzie, nie sú vhodné z dôvodu ďalšieho bezproblémového spracovania v bioplynovej stanici.

 


Novinky

24.06.2019 12:26:47 Naše mesto

Prerušenie prevádzky MŠ a jej elokovaných pracovísk počas školských letných prázdnin

V čase školských letných prázdnin je prevádzka jednotlivých zariadení prerušená minimálne na 4 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie ...

24.06.2019 08:49:34 Naše mesto

Opäť sa vrátia pravé letné horúčavy

Po slnečných a teplých dňoch v prvej polovici júna s teplotami 30 až 33°C, nás v uplynulom týždni čakala mierna zmena. Tropické počasie vrcholilo ...

19.06.2019 09:40:16 Kultúra

V celonárodnej súťaži aj fotografie našich autorov. Podporte ich svojim hlasom

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už deviaty ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Do súťaže sa zapojilo aj naše ...

12.06.2019 11:55:55 Naše mesto

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či ...

10.06.2019 13:23:48 Kultúra

Deň detí navštívilo viac ako 3 000 divákov

Ani netradičný termín oslavy Dňa detí neovplyvnil vysokú účasť na podujatí. Do parku prišlo viac ako tritisíc divákov. Organizátori podujatia ...

10.06.2019 09:15:02 Naše mesto

Začali prvé vlny horúčav

Počasie sa po chladnom a daždivom máji dostalo do normálu. Jún už začal pravým letným počasím, teploty nám v priebehu dňa rýchlo ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Vyberte miesto, kde postavíme nové detské ihrisko!
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu