Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

Z novembrového mestského zastupiteľstva 2016

Zverejnené: 21.11.2016 14:36:06 |   | vytlačiť
obr: Z novembrového mestského zastupiteľstva 2016

V stredu 16. novembra sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Prítomných bolo dvanásť poslancov.

Poslanci si v úvode zastupiteľstva vypočuli a zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a stave rozkopávok na území mesta. Informáciu o Centre zhodnocovania odpadov (CZO) predniesol vedúci Odboru odpadové hospodárstvo Ján Vinarčík. Okrem iného uviedol, že CZO je v skúšobnej prevádzke a zatiaľ naplno, a teda na 100 percent, funguje Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Od 1. februára do 30. júna bolo vyzbieraných 408,43 ton vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. CZO zatiaľ spracováva odpad len odpad produkovaný obyvateľmi nášho mesta. V prípade, že bude CZo v plnej prevádzke, bude možné spracovávať odpad aj z okolitých obcí.

Poslanci na zastupiteľstve schváli Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom. Toto VZN má regulovať používanie pyrotechniky v meste. Takéto VZN poslanci v minulosti už schválili, avšak zmenou zákona v minulom roku muselo byť zrušené. Novela zákona však opäť povolila mestám a obciam, aby takéto VZN prijalo. Kompletné znenie VZN si môžete prečítať tu.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom predniesla poslancom vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa Monika Minárová. Poslancov informovala o stúpajúcom počte obyvateľov nášho mesta nad 60 rokov. Čo bude, podľa Minárovej, viesť k zvýšeným výdavkom mesta na zabezpečenie sociálnych služieb pre týchto seniorov. Posledné tohtoročné zastupiteľstvo sa bude konať 1. decembra.

 


Novinky

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...

02.07.2018 09:08:37 Naše mesto

Po chladnejších dňoch prichádza postupné otepľovanie

Náhle ochladenie, ktoré nás v poledných dňoch sprevádzalo, sa značne naťahuje. Ide o jedno z najvýraznejších ochladení, minimálne od konca zimy. Žiarsky meteorológ ...

29.06.2018 14:49:46 Naše mesto

Žiarčanov na voľné parkovacie miesto navedie mobilná aplikácia

Mesto Žiar nad Hronom plánuje, v rámci projektu Smart City, osadiť na parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne a novovybudované miesta pri bývalom ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky