Dnes je 26.06.2019, meniny má Adriána.   

Za odvoz odpadu si po novom priplatíme

Zverejnené: 18.12.2018 09:08:20 |   | vytlačiť
obr: Za odvoz odpadu si po novom priplatíme

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene výšky sadzby za liter zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadov na území mesta. Zmena je vo výške 22 percent. Výška sadzby za komunálne odpady však nebola menená od roku 2009.

Zo súčasnej sadzby 0,023 eur za liter sa sadzba zvyšuje na sumu 0,028 eur za liter. „Zmena nastáva najmä z dôvodu zmeny v systéme nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, ktorý sme ako mesto zaviedli v roku 2017. Celý rok 2018 sa dokončovalo zavádzanie tohto zberu a v súčasnosti je už mesto plne pokryté zbernými nádobami,“ vysvetľuje Ivana Martincová, vedúca Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje druh odpadu, ktorý sa zahrnie do miestneho poplatku a následne z neho mesto hradí náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom. Tieto náklady za kuchynský bioodpad v roku 2017 a 2018 do poplatku zahrnuté neboli. Zvyšovanie sadzby však súvisí nielen so zmenou systému v rámci mesta, ale aj so zmenou legislatívy v odpadom hospodárstve. Konkrétne ide o zákonné postupné navyšovanie poplatku za ukladanie odpadov na skládky.

Výška pôvodnej sadzby bola ustanovená VZN ešte v roku 2009 a nebola prehodnocovaná počas celého predchádzajúceho obdobia. Mesto urobilo prepočet výšky nákladov na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre potreby výpočtu miestneho poplatku, vychádzajúc zo skutočných nákladov. „Vychádzajúc z roku 2018, náklady na odpadové hospodárstvo činia 820-tisíc eur, pôvodcami odpadov bolo ohlásených 29 miliónov litrov odpadu, z čoho vyplýva sadzba 0,028 eur za liter. Výška poplatku je v zákonom stanovenom rozmedzí, pričom môže byť až vo výške 0,0531 eur za liter,“ spresňuje Martincová. Priemerná výška poplatku za rok 2017 bola na úrovni 25,18 eur za osobu na rok. „V súčasnosti, po zvýšení o 22 percent, to bude zvýšenie na osobu o 5,54 eur, čiže celkovo zaplatí osoba za rok 30,72 eur,“ konkretizuje Ivana Martincová s tým, že táto suma je vypočítaná ako priemer. Rodinný dom môže platiť v priemere inak, ako sa platí v bytovom dome.

V roku 2016 došlo k zmene legislatívy, ktorá nariadila aj povinnosť zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu, pričom mesto zaviedlo najnižšiu zákonom stanovenú sadzbu. Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia sa zmení aj výška sadzby za drobný stavebný odpad. Z doterajších 0,015 eur za kilogram sa zvyšuje na 0,020 eur. „Mesto v spolupráci s Technickými službami, akciovou spoločnosťou, má zámer zhodnocovať tretinu z tohto odpadu,“ približuje ďalej Martincová s tým, že za tento druh odpadu platia občania pri jeho odovzdaní na Zbernom dvore.

Mesto neustále poskytuje informácie prostredníctvom médií o spôsobe správneho nakladania s odpadmi. „Aj od nového roku plánujeme ešte viac zintenzívniť kampaň v tejto oblasti,“ dodáva na margo informovanosti Ivana Martincová.

Foto: zdroj www.zsnpspo.sk

 


Novinky

24.06.2019 12:26:47 Naše mesto

Prerušenie prevádzky MŠ a jej elokovaných pracovísk počas školských letných prázdnin

V čase školských letných prázdnin je prevádzka jednotlivých zariadení prerušená minimálne na 4 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie ...

24.06.2019 08:49:34 Naše mesto

Opäť sa vrátia pravé letné horúčavy

Po slnečných a teplých dňoch v prvej polovici júna s teplotami 30 až 33°C, nás v uplynulom týždni čakala mierna zmena. Tropické počasie vrcholilo ...

19.06.2019 09:40:16 Kultúra

V celonárodnej súťaži aj fotografie našich autorov. Podporte ich svojim hlasom

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už deviaty ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Do súťaže sa zapojilo aj naše ...

12.06.2019 11:55:55 Naše mesto

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či ...

10.06.2019 13:23:48 Kultúra

Deň detí navštívilo viac ako 3 000 divákov

Ani netradičný termín oslavy Dňa detí neovplyvnil vysokú účasť na podujatí. Do parku prišlo viac ako tritisíc divákov. Organizátori podujatia ...

10.06.2019 09:15:02 Naše mesto

Začali prvé vlny horúčav

Počasie sa po chladnom a daždivom máji dostalo do normálu. Jún už začal pravým letným počasím, teploty nám v priebehu dňa rýchlo ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Vyberte miesto, kde postavíme nové detské ihrisko!
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky