Dnes je 16.01.2019, meniny má Kristína.   

Za odvoz odpadu si po novom priplatíme

Zverejnené: 18.12.2018 09:08:20 |   | vytlačiť
obr: Za odvoz odpadu si po novom priplatíme

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene výšky sadzby za liter zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadov na území mesta. Zmena je vo výške 22 percent. Výška sadzby za komunálne odpady však nebola menená od roku 2009.

Zo súčasnej sadzby 0,023 eur za liter sa sadzba zvyšuje na sumu 0,028 eur za liter. „Zmena nastáva najmä z dôvodu zmeny v systéme nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, ktorý sme ako mesto zaviedli v roku 2017. Celý rok 2018 sa dokončovalo zavádzanie tohto zberu a v súčasnosti je už mesto plne pokryté zbernými nádobami,“ vysvetľuje Ivana Martincová, vedúca Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje druh odpadu, ktorý sa zahrnie do miestneho poplatku a následne z neho mesto hradí náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom. Tieto náklady za kuchynský bioodpad v roku 2017 a 2018 do poplatku zahrnuté neboli. Zvyšovanie sadzby však súvisí nielen so zmenou systému v rámci mesta, ale aj so zmenou legislatívy v odpadom hospodárstve. Konkrétne ide o zákonné postupné navyšovanie poplatku za ukladanie odpadov na skládky.

Výška pôvodnej sadzby bola ustanovená VZN ešte v roku 2009 a nebola prehodnocovaná počas celého predchádzajúceho obdobia. Mesto urobilo prepočet výšky nákladov na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre potreby výpočtu miestneho poplatku, vychádzajúc zo skutočných nákladov. „Vychádzajúc z roku 2018, náklady na odpadové hospodárstvo činia 820-tisíc eur, pôvodcami odpadov bolo ohlásených 29 miliónov litrov odpadu, z čoho vyplýva sadzba 0,028 eur za liter. Výška poplatku je v zákonom stanovenom rozmedzí, pričom môže byť až vo výške 0,0531 eur za liter,“ spresňuje Martincová. Priemerná výška poplatku za rok 2017 bola na úrovni 25,18 eur za osobu na rok. „V súčasnosti, po zvýšení o 22 percent, to bude zvýšenie na osobu o 5,54 eur, čiže celkovo zaplatí osoba za rok 30,72 eur,“ konkretizuje Ivana Martincová s tým, že táto suma je vypočítaná ako priemer. Rodinný dom môže platiť v priemere inak, ako sa platí v bytovom dome.

V roku 2016 došlo k zmene legislatívy, ktorá nariadila aj povinnosť zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu, pričom mesto zaviedlo najnižšiu zákonom stanovenú sadzbu. Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia sa zmení aj výška sadzby za drobný stavebný odpad. Z doterajších 0,015 eur za kilogram sa zvyšuje na 0,020 eur. „Mesto v spolupráci s Technickými službami, akciovou spoločnosťou, má zámer zhodnocovať tretinu z tohto odpadu,“ približuje ďalej Martincová s tým, že za tento druh odpadu platia občania pri jeho odovzdaní na Zbernom dvore.

Mesto neustále poskytuje informácie prostredníctvom médií o spôsobe správneho nakladania s odpadmi. „Aj od nového roku plánujeme ešte viac zintenzívniť kampaň v tejto oblasti,“ dodáva na margo informovanosti Ivana Martincová.

Foto: zdroj www.zsnpspo.sk

 


Novinky

10.01.2019 10:33:34 Šport

Basketbal: Proti súperom z východu boli Žiarčania lepším tímom

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK Slovenský Orol Levoča 134:36 (30:9, 28:10, 41:9, 35:8) Body: Kucej 29, Greguš 15, ...

07.01.2019 09:39:38 Naše mesto

Dokedy potrvá toto pravé zimné počasie?

Vianoce a záver roka 2018 sa v našom regióne vyznačoval teplým počasím. Vianočné oteplenie je fenomén, ktorý prichádza rok čo rok práve ...

04.01.2019 11:58:02 Naše mesto

Polícia zaznamenala podvody na senioroch aj v našom okrese. Na toto si treba dávať pozor!

Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej ...

18.12.2018 12:16:47 Naše mesto

Nádej na biele Vianoce sa rozplynula

Začiatok tohtoročnej zimy sa zatiaľ vyznačoval veľkou premenlivosťou. Do Štedrého dňa od našej predpovedi zostáva ešte týždeň, čo je z pohľadu ...

18.12.2018 09:08:20 Naše mesto

Za odvoz odpadu si po novom priplatíme

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene výšky sadzby za liter zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadov na území mesta. Zmena ...

12.12.2018 14:33:15 Šport

MŠK Žiar nad Hronom najúspešnejším klubom Majstrovstiev republiky

Začiatok decembra patrí už tradične najvýznamnejšej domácej súťaži v karate – Majstrovstvám republiky. Majstrovstvá republiky sú náročným turnajom, na ktorý si ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu