Dnes je 25.03.2019, meniny má Marián.   

Žiarska materská škola v programe Erasmus plus

Zverejnené: 13.03.2019 13:17:30 |   | vytlačiť
obr: Žiarska materská škola v programe Erasmus plus

Materská škola na Ulici Dr. Janského č. 8 bola úspešná v programe ERASMUS+ s projektom „Učíme sa navzájom“.

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020, poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

Projekt „Učíme sa navzájom“ je zameraný na získanie skúseností zo zavádzania vzdelávacieho systému "Začať spolu" alebo Step by step a na získanie informácií, praktických poznatkov o realizácii environmentálneho programu ako aj ich aplikácie do edukačného procesu a využívania inovatívnych metód.

Spolu sedem učiteliek z našich materských škôl od 4. marca do 8. marca vycestovalo do partnerského mesta Svitavy. Formou metodických hospitácií v materských školách sme získali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacej činnosti v našich škôlkach. Na spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektu sa ochotne podujali naše svitavské kolegyne riaditeľka MŠ Horákové 27 Petra Nováková a riaditeľka MŠ Větrná 11 Karla Juříková.

V pondelok 4. marca popoludní prebehla prvá pracovná schôdzka, pri ktorej sme sa s kolegyňami navzájom zoznámili, uskutočnili sme administratívne úkony, ktoré si projekt vyžaduje a v príjemnej atmosfére diskutovali o systéme predškolského vzdelávania v našich krajinách. Posedenie sme ukončili rekapituláciou cieľov mobility a naplánovaného programu na ďalšie dni.

V utorok 5. marca nás privítala riaditeľka Petra Nováková v Materskej škole Svitavy, Milady Horákové 27, ktorá nás najskôr previedla priestormi škôlky. Následne sme pozorovali vzdelávací proces, v ktorom už niekoľko rokov zavádzajú do praxe projekt „Začít spolu“ – Step by step. Zoznámili sme sa s metodikou, princípmi, podmienkami a činnosťami v centrách aktivít. Pri rozbore sme prediskutovali pozitíva a úskalia pri zavádzaní daného programu.

V tento deň sme navštívili Materskú školu pri zdravotníckom zariadení, kde sme mohli vidieť podmienky práce s chorými deťmi, ktoré sú hospitalizované v nemocnici aj za spoluúčasti rodičov týchto detí.

Čas po obede sme venovali rozboru dopoludňajších činností, pri čom nám riaditeľka odovzdala materiály k projektu „Začít spolu“ a prebehla profesionálna diskusia k danej téme.

Ďalšou popoludňajšou aktivitou boli tvorivé dielne pod vedením majstra sklára. Mohli sme si prakticky vyskúšať sklársku techniku Tiffany vitráž. Výsledkom nášho snaženia bola sklenená veľkonočná kraslica, ktorá nám zostala ako krásna spomienka na pobyt vo Svitavách.

Deň sme zavŕšili spoločnou večerou na pozvanie starostu Svitáv Dávida Šimeka, ktorý sa však z pracovných dôvodov stretnutia nemohol zúčastniť. Privítal nás vedúci odboru školstva a kultúry Jiří Petr. Vzájomne sme si odovzdali prezenčné predmety mesta Žiar nad Hronom a mesta Svitáv a v priateľskom duchu sme diskutovali o rozvoji našich miest, využívaní eurofondov a rozdielnej školskej legislatíve pre škôlky.

V stredu 6. marca sme mali možnosť pozorovať ukážky práce ekologického projektu „Náš dub“ v Materskej škole Svitavy Větrná 11. Privítala nás riaditeľka Jana Hrubá, ktorá nás oboznámila s ekologickým zameraním škôlky. Spoločne sme si prezreli výstavu výrobkov z odpadového materiálu „ Recyklohranie“, do ktorej sa zapojili nielen deti jednotlivých tried, ale aj ich rodičia. V danej škôlke taktiež prebieha zaujímavý „Ozdravný projekt“, zameraný na zdravý životný štýl a správne držanie tela a pôsobí tu aj detský spevácky zbor Svitaváček, ktorý nás potešil svojim vystúpením. Spoločne sme sa presunuli do elokovaného pracoviska Zámeček, kde sme obdivovali nádhernú ekozáhradu.

Popoludní sme spoločne vycestovali do Moravského krasu na prehliadku malebnej Punkevní jaskyne pod priepasťou Macocha.

Štvrtok 7. marca bol v znamení ekologických a polytechnických bádateľských činností. Novú Tvorivo - bádateľskú učebňu nám predstavila riaditeľka Základnej a materskej školy Svitavy, Sokolovská 1. Alena Vašáková. S veľkým záujmom sme obdivovali kreatívny projekt na podporu polytechnickej a bádateľsky orientovanej výučby pre školské i predškolské deti, ornitologické búdky a ostatné ekologické prvky v školskej záhrade, ako aj IT vybavenie tejto učebne. V priestoroch škôlky sme mali možnosť vidieť spoluprácu ZŠ s MŠ pri realizácii projektu „Deti deťom“. Žiaci 2. stupňa ZŠ v rámci prírodovedných predmetov predvádzali predškolským deťom jednoduché fyzikálne a chemické pokusy spolu s vysvetlením vhodným pre tento vek.

Po náročných dňoch nás čakalo relaxačné popoludnie. Zúčastnili sme sa zážitkového programu v unikátnom zábavnom centre Peklo Čertovina. Tu sme obdivovali nielen program plný čertovských kúskov, ale i umenie miestnych rezbárov a kováčov. Nasledovala rozlúčková záverečná večera plná pekelných dobrôt.

V piatok 8. marca sme cestovali domov. Vo Svitavách sme prežili krásne a podnetné dni, získali množstvo nových pracovných skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Veľké poďakovanie patrí našim svitavským kolegyniam, hlavne riaditeľke Petre Novákovej, ktorá na projekte spolupracovala od zrodu myšlienky, pri organizácii až po jeho realizáciu. Veľmi si vážime pomoc a ústretovosť vedenia mesta Svitavy.

Teší nás, že sme aj takouto formou mohli prispieť k aktívnej spolupráci našich dvoch družobných miest - Žiar nad Hronom a Svitavy a posunúť ju na ďalšiu úroveň. 

Projekt Učíme sa navzájom bol pre nás veľkým prínosom. Plánujeme zapájať sa do ďalších projektov v programe Erasmus a radi privítame české kolegyne u nás v Žiari nad Hronom.

Mgr. Martina Šimková

 

 


Novinky

21.03.2019 09:01:30 Kultúra

BBSK zaviedol prepojený knižnično-informačný systém. Ľudia si môžu objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji

Chodíte do knižnice v Kremnici a chcete si požičať knižku, ktorú aktuálne v knižnici nemajú? Možno ju majú v knižnici v ...

20.03.2019 13:00:49 Šport

Kampaň Vyzvi srdce k pobyhu je tu opäť!

Od 25. 3. do 16. 6. bude prebiehať už 8. ročník celoslovenskej medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej ...

20.03.2019 09:11:12 Naše mesto

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát ...

20.03.2019 09:01:50 Šport

Basketbal: Tesné víťazstvo v dramatickom závere.

1. Slovenská  liga Muži - skupina o 1-6 miesto Sobota  17.03.2019 MŠK BK Žiar nad Hronom : KB Slávia TU ...

19.03.2019 13:08:52 Naše mesto

Veľká rekonštrukcia mostu nad železničnou stanicou už v tomto roku

Most nad železničnou stanicou je dlhodobo v zlom stave. Keďže denne ním prechádzajú stovky vozidiel, Slovenská správa ciest rozhodla o jeho oprave. ...

19.03.2019 08:13:50 Naše mesto

Draci na vežiach

Opäť by sme chceli niečo málo pripomenúť z nedávnej histórie nášho kaštieľa. Tak ako všetci vidíme, pomaly sa odkrýva autentická krása ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 TUBAPACK mestská liga v malom futbale
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019