Dnes je 23.05.2019, meniny má Želmíra.   

Žiarska materská škola v programe Erasmus plus

Zverejnené: 13.03.2019 13:17:30 |   | vytlačiť
obr: Žiarska materská škola v programe Erasmus plus

Materská škola na Ulici Dr. Janského č. 8 bola úspešná v programe ERASMUS+ s projektom „Učíme sa navzájom“.

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020, poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

Projekt „Učíme sa navzájom“ je zameraný na získanie skúseností zo zavádzania vzdelávacieho systému "Začať spolu" alebo Step by step a na získanie informácií, praktických poznatkov o realizácii environmentálneho programu ako aj ich aplikácie do edukačného procesu a využívania inovatívnych metód.

Spolu sedem učiteliek z našich materských škôl od 4. marca do 8. marca vycestovalo do partnerského mesta Svitavy. Formou metodických hospitácií v materských školách sme získali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacej činnosti v našich škôlkach. Na spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektu sa ochotne podujali naše svitavské kolegyne riaditeľka MŠ Horákové 27 Petra Nováková a riaditeľka MŠ Větrná 11 Karla Juříková.

V pondelok 4. marca popoludní prebehla prvá pracovná schôdzka, pri ktorej sme sa s kolegyňami navzájom zoznámili, uskutočnili sme administratívne úkony, ktoré si projekt vyžaduje a v príjemnej atmosfére diskutovali o systéme predškolského vzdelávania v našich krajinách. Posedenie sme ukončili rekapituláciou cieľov mobility a naplánovaného programu na ďalšie dni.

V utorok 5. marca nás privítala riaditeľka Petra Nováková v Materskej škole Svitavy, Milady Horákové 27, ktorá nás najskôr previedla priestormi škôlky. Následne sme pozorovali vzdelávací proces, v ktorom už niekoľko rokov zavádzajú do praxe projekt „Začít spolu“ – Step by step. Zoznámili sme sa s metodikou, princípmi, podmienkami a činnosťami v centrách aktivít. Pri rozbore sme prediskutovali pozitíva a úskalia pri zavádzaní daného programu.

V tento deň sme navštívili Materskú školu pri zdravotníckom zariadení, kde sme mohli vidieť podmienky práce s chorými deťmi, ktoré sú hospitalizované v nemocnici aj za spoluúčasti rodičov týchto detí.

Čas po obede sme venovali rozboru dopoludňajších činností, pri čom nám riaditeľka odovzdala materiály k projektu „Začít spolu“ a prebehla profesionálna diskusia k danej téme.

Ďalšou popoludňajšou aktivitou boli tvorivé dielne pod vedením majstra sklára. Mohli sme si prakticky vyskúšať sklársku techniku Tiffany vitráž. Výsledkom nášho snaženia bola sklenená veľkonočná kraslica, ktorá nám zostala ako krásna spomienka na pobyt vo Svitavách.

Deň sme zavŕšili spoločnou večerou na pozvanie starostu Svitáv Dávida Šimeka, ktorý sa však z pracovných dôvodov stretnutia nemohol zúčastniť. Privítal nás vedúci odboru školstva a kultúry Jiří Petr. Vzájomne sme si odovzdali prezenčné predmety mesta Žiar nad Hronom a mesta Svitáv a v priateľskom duchu sme diskutovali o rozvoji našich miest, využívaní eurofondov a rozdielnej školskej legislatíve pre škôlky.

V stredu 6. marca sme mali možnosť pozorovať ukážky práce ekologického projektu „Náš dub“ v Materskej škole Svitavy Větrná 11. Privítala nás riaditeľka Jana Hrubá, ktorá nás oboznámila s ekologickým zameraním škôlky. Spoločne sme si prezreli výstavu výrobkov z odpadového materiálu „ Recyklohranie“, do ktorej sa zapojili nielen deti jednotlivých tried, ale aj ich rodičia. V danej škôlke taktiež prebieha zaujímavý „Ozdravný projekt“, zameraný na zdravý životný štýl a správne držanie tela a pôsobí tu aj detský spevácky zbor Svitaváček, ktorý nás potešil svojim vystúpením. Spoločne sme sa presunuli do elokovaného pracoviska Zámeček, kde sme obdivovali nádhernú ekozáhradu.

Popoludní sme spoločne vycestovali do Moravského krasu na prehliadku malebnej Punkevní jaskyne pod priepasťou Macocha.

Štvrtok 7. marca bol v znamení ekologických a polytechnických bádateľských činností. Novú Tvorivo - bádateľskú učebňu nám predstavila riaditeľka Základnej a materskej školy Svitavy, Sokolovská 1. Alena Vašáková. S veľkým záujmom sme obdivovali kreatívny projekt na podporu polytechnickej a bádateľsky orientovanej výučby pre školské i predškolské deti, ornitologické búdky a ostatné ekologické prvky v školskej záhrade, ako aj IT vybavenie tejto učebne. V priestoroch škôlky sme mali možnosť vidieť spoluprácu ZŠ s MŠ pri realizácii projektu „Deti deťom“. Žiaci 2. stupňa ZŠ v rámci prírodovedných predmetov predvádzali predškolským deťom jednoduché fyzikálne a chemické pokusy spolu s vysvetlením vhodným pre tento vek.

Po náročných dňoch nás čakalo relaxačné popoludnie. Zúčastnili sme sa zážitkového programu v unikátnom zábavnom centre Peklo Čertovina. Tu sme obdivovali nielen program plný čertovských kúskov, ale i umenie miestnych rezbárov a kováčov. Nasledovala rozlúčková záverečná večera plná pekelných dobrôt.

V piatok 8. marca sme cestovali domov. Vo Svitavách sme prežili krásne a podnetné dni, získali množstvo nových pracovných skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Veľké poďakovanie patrí našim svitavským kolegyniam, hlavne riaditeľke Petre Novákovej, ktorá na projekte spolupracovala od zrodu myšlienky, pri organizácii až po jeho realizáciu. Veľmi si vážime pomoc a ústretovosť vedenia mesta Svitavy.

Teší nás, že sme aj takouto formou mohli prispieť k aktívnej spolupráci našich dvoch družobných miest - Žiar nad Hronom a Svitavy a posunúť ju na ďalšiu úroveň. 

Projekt Učíme sa navzájom bol pre nás veľkým prínosom. Plánujeme zapájať sa do ďalších projektov v programe Erasmus a radi privítame české kolegyne u nás v Žiari nad Hronom.

Mgr. Martina Šimková

 

 


Novinky

22.05.2019 12:51:07 Naše mesto

Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas

Poistenci Sociálnej poisťovne majú od začiatku roka k dispozícii novú službu, ktorá im uľahčuje život. Môžu si rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek ...

21.05.2019 13:37:59 Naše mesto

Požiar poškodil dve autá, pri dokumentovaní prípadu pomáhal aj služobný pes

Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje požiar auta na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. „K požiaru došlo v utorok 21. mája krátko pred ...

17.05.2019 09:28:04 Šport

10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu úspešne za nami

Už 10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa konal v sobotu 11. máj. Jeho organizátorom bol Atletický klub MŠK Žiar nad ...

16.05.2019 10:36:41 Kultúra

Žiarsky deň detí v netradičnom termíne

Tohtoročný Žiarsky deň detí sa uskutoční v netradičnom termíne, a to v nedeľu 9. júna v Parku Štefana Moysesa. Ako avizuje producent Mestského kultúrneho ...

15.05.2019 13:04:53 Naše mesto

Festival vína v parku už túto sobotu!

Po minuloročnom veľkom úspechu podujatia Víno v parku, ktoré je venované milovníkom dobrého a kvalitného vína, sa tento rok uskutoční jeho ...

14.05.2019 10:55:21 Naše mesto

Aj v tomto roku pokračujeme v opravách miestnych komunikácií

Ako v minulom roku, aj tento rok mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na opravy miestnych komunikácií. V prvej etape sa ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Zimný štadión oficiálne otvoríme 28. júna. Zápas legiend slovenského hokeja. Viac info už čoskoro!
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019