Dnes je 22.10.2018, meniny má Sergej.   

Zimný štadión sa mení na moderný športový stánok

Zverejnené: 31.07.2018 12:51:23 |   | vytlačiť
obr: Zimný štadión sa mení na moderný športový stánok

S rekonštrukciou zimného štadióna sa začalo koncom minulého roka. Hoci to tak dnes nevyzerá, práce sú už v plnom prúde. Po rekonštrukcii by mal byť štadión v prevádzke deväť mesiacov v roku.

Na rekonštrukciu zimného štadióna získalo mesto dotáciu jeden milión eur z Úradu vlády SR a jeden milión eur pôjde z rozpočtu mesta. „Práce na zimnom štadióne nepokračujú podľa pôvodného plánu,“ priznáva primátor mesta Peter Antal a vysvetľuje dôvody: „Projektová dokumentácia nepočítala s tým, že na severovýchodnej strane sme v rozsiahlej časti pod vodou. To znamená, že pre stavbu oporných múrov sme nemali vytvorené dostatočne dobré podmienky pre nevyhnutnú únosnosť štrkového podložia. Dodatočný hydrogeologický prieskum nám otvoril ďalší problém v podobe nutnosti zachovať ílovitú, a teda vode nepriepustnú vrstvu na celej ploche stavby. Tomu sme museli prispôsobiť aj všetky eventuality, medzi ktoré patrí napríklad prekreslenie základových pätiek tribún okolo celej ľadovej plochy, ktoré by logicky presahovali vrstvu ílov až k štrkovému podložiu.“ Potrebné bolo prekresliť aj navrhované riešenie. Zmenilo sa osadenie oceľovej konštrukcie z pätiek na základové dosky, ktoré v miestach kotvenia oceľovej konštrukcie nemusia ísť tak hlboko, pretože sa váha prenáša na základovú dosku ako plochu. Okrem toho sa otočila päta oporného múru tak, aby dlhšia hrana smerovala dovnútra stavby, optimalizovali sa spády kanalizácie a doplnil sa úplne nový drenážny systém pod základovými doskami.

„Vzhľadom na rozsah problému s vodou sme požiadali o pomoc profesora Petra Dušičku, vedúceho Katedry hydrotechniky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po obhliadke a odbornej konzultácii nám poradil, akým smerom sa máme ubrať,“ približuje ďalej Antal s tým, že najväčším problémom na stavbe bola voda. „Nechceli sme túto oblasť podceniť, pretože aj historicky bola práve voda najväčšou hrozbou. Vodárne síce zrealizovali projekt protipovodňových opatrení na tomto území, ale na pracovnom stretnutí, kde nám projekt predstavili, nevedeli presne odpovedať na otázku, kedy ho zrealizujú. Ako asi väčšina organizácií až vtedy, keď na to budú mať peniaze. I keď sa v takýchto prípadoch nedá nikdy vylúčiť, že voda spôsobí škody, v našom prípade sme urobili maximum, čo bolo v našich možnostiach, aby sme vode zabránili vytopiť zimný štadión,“ vysvetľuje ďalej primátor.

Súbežne s ostatnými prácami pokračuje zmena všetkých častí projektovej dokumentácie, ktorej pôvodný zámer bol vybudovať päť podlaží v častí hlavnej tribúny, ktorá sa mala zbúrať. „Pôvodný projekt neuvažoval s úpravou okolia stavby, čo považujeme za rovnako dôležité ako stavbu samotnú. Už dnes je vidieť čiastočne vyčistenú oblasť tzv. esíčka a plochy nad zimným štadiónom. Keďže sa nám podarilo s urbariátom dohodnúť dlhodobý nájomný vzťah na pozemky v širšom území štadióna, v týchto dňoch hľadáme esíčku zmysel. Zatiaľ máme len ideu, že by to malo súvisieť so športom. Očakávame, že mladí ľudia prídu na nápad, čo by to mohlo byť, podobne ako pri Pumtrackovej dráhe. Tá je v podstate len obyčajným návozom zeminy, ktorú sme z futbalového štadióna nemali kde voziť. Dnes je z toho miesto, ktoré práve prevažne mladí ľudia využívajú na vyplnenie si voľného času,“ uzatvára primátor Peter Antal.

Divácky atraktívny pohľad na ľadovú plochu

Ako informuje riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg, počas prác sa upravila aj výška vstupu do objektu, kde nástupná hrana pre všetkých návštevníkov bude až vo výške 4,2 metra nad ľadovou plochou. Návštevníci teda po vstupe k ľadovej ploche budú schádzať smerom dole k ľadovej ploche po celom obvode ľadovej plochy. „Zvýšená časť bude len na mieste hlavnej tribúny, ktorú sme zachovali. V pôvodnom pláne sme ju mali zbúrať rovnako ako bývalú budovu strojovne. Aj tú zachováme. Vznikne teda po novom divácky atraktívny pohľad na ľadovú plochu, ktorý uprednostňuje aj NHL. Hneď za mantinelom nebude komunikačná trasa pre divákov, ale priamo miesta pre divákov. A keďže okolo celého mantinelového systému pôjde aj ochranné sklo, ide aj o bezpečné a pre diváka atraktívne miesta,“ približuje zmeny oproti pôvodným plánom Igor Rozenberg. Ako podotýka, ako už bolo zverejnené na vizualizáciách, do výšky 4,2 metra sa zrealizuje násyp zo severovýchodnej a severozápadnej strany zimného štadióna. Zníži sa tak nielen prekonávanie veľkého výškového rozdielu pre návštevníkov zimného štadióna, ale o 8,4 metra sa znížime aj klesanie a stúpanie na cintorín. „Upravíme miernym zošikmením aj percento klesania od mesta, čím urobíme prechod aj bezpečnejším. Po zostúpení na násyp okolo zimného štadióna pôjde chodník na cintorín v podstate po rovine až za hranicu zimného štadióna,“ hovorí ďalej Rozenberg.

V súčasnosti sa na štadióne robí armovanie základových betónových platní, ktoré sa rozdelili na päť celkov. Dokončil sa prvý a momentálne sa pracuje na druhom. „V týchto dňoch predpokladáme, že prvý blok budeme už betónovať. Popri tom dodávateľ chladenia pripravuje nové rozvody pre čpavok a optimalizuje riešenie chladenia. Dodávateľ strechy opravuje žľaby, ktoré je potrebné dokončiť ešte pred realizáciou oporných múrov, ktoré budú vysoké 4,85 metra od ľadovej plochy a budú z vodeodolného betónu, rovnako ako základové dosky, a budú v špárach opatrené vode nepriepustnými dilatačnými páskami. Hlavnú tribúnu sme pripravili na montáž oceľovej konštrukcie, ktoré ju síce úplne prekryje, ale bude tvoriť jej základ s tým, že v jej útrobách vniknú na prvom podlaží nové šatne, o poschodie vyššie sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na treťom nadzemnom podlaží urobíme prípravu pre kancelárie, zasadačku a VIP vstup na tribúnu,“ vymenúva zoznam prác, ktoré sa budú realizovať v najbližšej dobe, Igor Rozenberg. Vzhľadom na finančnú náročnosť stavby sa však predpokladá, že tretie podlažie sa nebude realizovať. Ak však bude mať budúci prevádzkovateľ záujem, bude mať urobenú prípravu, aby to mohol bez problémov zvládnuť a na vlastné náklady zrealizovať. „Podobnú prípravu urobíme aj pri chladení, kde budúci prevádzkovateľ môže investovať do osmotickej úpravne vody a do tepelného čerpadla,“ podotýka Rozenberg.


Novinky

22.10.2018 10:41:19 Naše mesto

Mesto Žiar nad Hronom sa delí o svoje skúsenosti v triedení odpadu

Partnerská organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK vytvorila za rok 2017 prvýkrát rebríček sídiel, podľa toho, ako úspešné boli v triedení odpadu. ...

22.10.2018 08:51:51 Naše mesto

Sychravý čas jesene už klope na dvere

Tohtoročná jeseň sa nevyfarbuje len farbami, ale aj príjemným slnečným a teplým počasím. Počasie sa nám ale začína meniť, babie leto ...

18.10.2018 16:10:24 Naše mesto

TRANSPARENCY INTERANTIONAL SA OSPRAVEDLNILA ŽIARU

Po analýze výsledkov hodnotenia transparentnosti miest od neziskovej organizácie Transparency International Slovensko podalo mesto Žiar nad Hronom námietku voči hodnoteniu ...

17.10.2018 15:03:49 Naše mesto

Reštaurovanie sochy Imaculáty

V posledných dňoch sa bez veľkej pozornosti obyvateľov nášho mesta inštalovala socha Imaculáty, nepoškvrnenej Panny Márie, z roku 1791. Mohli by sme ...

17.10.2018 10:34:21 Naše mesto

Polícia varuje, buďte na cestách opatrní!

S jesenným ročným obdobím prichádza jeho typické, častokrát nepriaznivé počasie, ktoré má negatívny dopad aj na situáciu v cestnej premávke. Častými príčinami ...

16.10.2018 09:37:23 Naše mesto

Dni jesennej čistoty v číslach

Dni jesennej čistoty 2018 už tradične organizovalo mesto Žiar nad Hronom, Odbor odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu