Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 22.09.2022 13:33:36 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok, 22. septembra 2022 sa konalo 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov. Okrem iného sa zaoberali aj návrhom na zmenu rozpočtu mesta či zásadami hospodárenia s majetkom.

V úvode stretnutia prebehla kontrola plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Zaoberali sa aj plnením rozpočtu mesta k 30. júnu 2022. Za prvý polrok 2022 bol bežný rozpočet mesta prebytkový a dosiahol výšku 1 227 028 eur. Sumár finančných operácií dosiahol výšku 1 137 933 eur.

Celkové príjmy rozpočtu mesta Žiar nad Hronom dosiahli v prvom polroku sumu 11 078 794 eur. Z toho príjmy boli vo výške 9 517 650 eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 152 111 eur. Poslanci sa zaoberali aj štvrtou zmenou rozpočtu. V rámci bodu riešili zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 15-tisíc eur v podprograme Miestne komunikácie.

Suma zahŕňa náklady na opravu cesty v Parku Š. Moysesa vedúca na Mestské plážové kúpalisko pomocou inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním acetyl-celulózových vlákien vyrobených z recyklovaných cigaretových filtrov.

V programe Školstvo išlo o sumu 5 250 eur, ktoré majú byť použité na zdravotníckeho pracovníka v materskej škole. Rozpočet tiež plánujú navýšiť o 20-tisíc eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcia biskupského kaštieľa. 300-tisíc eur je potrebných na kapitálový transfer na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne. Zvýšenie rozpočtu bude krytá zvýšením bežných príjmov a zvýšením kapitálových príjmov.

Vo štvrtom bode sa poslanci zaoberali zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Jeho súčasť bola aj využívanie priestorov Kaštieľa, ktoré by mohli byť použité na účely učební pre ZUŠ. V súvislosti s aktuálnou situáciou sa tiež aktualizoval cenník za krátkodobý prenájom majetku mesta.

V rámci šiesteho bodu poslanci diskutovali aj o odložení splátok nájomného na základe na obdobie od septembra 2022 do júna 2023 z dôvodu výrazného nárastu cien energií a pohonných hmôt nevyhnutných pri prevádzkovaní Centra zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom.

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo vyplatenie náhrady platu primátora mesta Petra Antala za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022. Za člena Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta v Žiari nad Hronom pri MsZ schválili Petra Mlateca.

Septembrové rokovanie bolo zároveň posledným zasadnutím MsZ v tomto volebnom období a takomto poslaneckom zložení. Primátor mesta preto všetkým prítomným poďakoval za štvorročnú spoluprácu. 

„Ďakujem, že sme dokázali spoločne konštruktívne rokovať bez osočovaní a bez zásadných názorových nezhôd, ktoré by mali vplyv na chod nášho mesta. Pozrime sa spoločne dozadu, čo sme spoločne za štyri roky urobili a dokázali, že naše mesto zase vyzerá krajšie, pribudli nám v ňom ďalšie veci a sú to naše spoločné rozhodnutia. Nie všade je to samozrejmosťou. Veľa miest stojí na mieste, pretože nedokážu komunikovať medzi primátorom a poslancami MsZ, čo náš prípad určite nebol. Nie vždy sme mali rovnaké názory, a to je správne a normálne. Ale vždy sme nakoniec našli riešenie, ktoré vyhovovalo tak vedeniu mesta ako aj poslancom. A keď nie, tak to nebolo. Ale myslím si, že tak zásadných rozhodnutí nebolo veľa, ktoré by nejakým spôsobom ublížili nášmu.“

(kh)


Novinky

29.09.2022 13:15:08 Naše mesto

Polícia upozorňuje na podvodníkov s platobnými kartami

Sociálne siete sú plné nástrah. Sme presvedčení, že už každý sa stretol s pokusom o podvod, snahou vymámiť údaje z ...

29.09.2022 13:11:41 Kultúra

Podujatie Život v pohybe po prvý raz v Žiari nad Hronom

V stredu, 28. septembra 2022 sa po prvý raz v našom meste uskutočnilo podujatie ŽIVOT V POHYBE. Veľká akcia zameraná ...

28.09.2022 13:32:17 Naše mesto

Pošta spustila výdaj zásielok na základe PIN kódu

Zákazníci Slovenskej pošty môžu využívať nový spôsob prevzatia balíkov a expres zásielok na základe tzv. PIN kódu. Táto novinka je ...

28.09.2022 11:10:28 Naše mesto

Po 55. rokoch sme prijali prvých deviatakov našej Dvojky

V sobotu, 24. septembra 2022 sme v Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra prijali prvých deviatakov našej „Dvojky“, Základnej školy na ...

27.09.2022 09:13:00 Šport

Žiarčanka Lenka na Majstrovstvách Slovenska v agility

V dňoch 10. a 11. septembra 2022 sa v psej hale RSDC v Pezinku konali Majstrovstvá Slovenska aj za účasti ...

22.09.2022 13:33:36 Naše mesto

Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok, 22. septembra 2022 sa konalo 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Voľby 2022