Ako je Žiar pripravený na zákaz parkovania na chodníkoch

04.09.2023 12:57:32
Ako je Žiar pripravený na zákaz parkovania na chodníkoch

Už od prvého októbra vstupuje do platnosti zákon, ktorý zakazuje parkovanie na chodníkoch. Novinka má za cieľ výrazne uľahčiť pohyb chodcom, na chodníkoch tak už autom zaparkujete len pod hrozbou pokuty. Mestá majú posledné týždne na to, aby pripravili parkovacie miesta a upozorňovali vodičov, kde sa po novom autom nebude dať stáť. Zaujímalo nás, ako je na túto skutočnosť pripravené mesto Žiar nad Hronom.

Zmena zákona o cestnej premávke vstúpila do platnosti ešte prvého marca 2022. Tá ustanovovala nový celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou na to vyznačených miest. Poslanci čelili kritike, že nenechali mestám a obciam čas sa na takú markantnú zmenu pripraviť, a aby nevznikol kolaps dopravy, tak parlament posúval účinnosť celej novely. Oficiálne tak vstupuje do platnosti práve 1. októbra a vodiči sa už nevyhnú prípadnej pokute, ak budú stáť na chodníku. 

Doteraz bolo povolené parkovanie v priestore pre peších, ak ste nechali voľný priestor aspoň 1,5 metra. Samosprávy tak po novom majú možnosť kresliť vodorovné čiary na chodníkoch alebo osadiť značky, ktoré upozorňujú, že na danom mieste sa dá parkovať napriek zákazu. Aktuálne má mesto Žiar nad Hronom rozpracovanú projektovú dokumentáciu Ul. M. R. Štefánika, ktorá sa v týchto dňoch podá na schválenie na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom. Následne na to sa budú spracúvať ďalšie ulice, ako posledná príde na rad časť mesta IBV.

Niektoré parkovacie miesta na chodníkoch budú zrušené, keďže bránia rozhľadovým pomerom v križovatke,“ informuje Jaroslav Bahno z Oddelenia infraštruktúry MsÚ a ako podotýka, mesto nie je povinné zabezpečovať parkovanie jeho obyvateľov, ale aj napriek tomu toho robí v oblasti parkovacej politiky dosť. Ako konkretizuje: „Parkovacie miesta pre bytové spoločenstvá, pripravuje sa veľké parkovisko na Ul. Dr. Janského pred technickou školou, rozšírenie parkoviska pri plavárni a neustále prebieha výstavba nových parkovacích miest pre bytové spoločenstvá, kde je ešte ako taký priestor. Bohužiaľ, dnes už má jedna rodina aj tri autá. A to už naozaj nie je zo strany mesta možné pre každé auto zabezpečiť parkovacie miesto.