Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

Ul. Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom
Tel.:
045/ 673 21 28
E-mail:
zusziar@gmail.com
Web:
www.zusziarnadhronom.edupage.org
Riaditeľka/ štatutár:
Mgr. Dana Kravecová
Štatutárna zástupkyňa: Beáta Ritterová

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png