Jednorazová dávka

Účelom jednorazovej dávky je okamžitá pomoc pri preklenutí mimoriadne nepriaznivej životnej situácie krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením. Vtedy môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku. Jednorazová dávka sa môže poskytnúť na účely stanovené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Na základe podkladov a vyjadrenia sociálnej komisie o jej odporučení, resp. neodporučení rozhoduje vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa

Podmienkou pre poskytnutie jednorazovej dávky je:

  • trvalý pobyt na území Žiaru nad Hronom,
  • poberanie dávky v hmotnej núdzi s príspevkami,
  • evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • nepriaznivá životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením.

Vybavuje: Mgr. Lívia Rošková
Kontakt: prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní 


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png