Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Záverečný účet mesta

Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta príslušného kalendárneho roka. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady schodku.

Návrh záverečného účtu obsahuje návrh použitia prebytku hospodárenia alebo spôsob úhrady schodku a prekladá sa do mestského zastupiteľstva najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Návrh záverečného účtu prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní audítor overuje tiež hospodárenie mesta podľa jeho rozpočtu v súlade s týmito zásadami, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel oužívania návratných zdrojov financovania.

Na čítanie: