Spolok Žiarskych seniorov

Spolok Žiarskych seniorov

Spolok Žiarskych Seniorov, Občianske združenie
Adresa: SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42315107

Predseda združenia: Vlasta Bahnová, Adresa: A. Dubčeka 367/7, 965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0907 808 974
e-mail: vlastabahnova@gmail.com

Podpredseda združenia: Mária Kadlecová
Tajomníčka: Milada Kolhánková
Ekonómka a evidencia členov: Alžbeta Rafajová 

Členovia výboru:

 • Antón Vizváry
 • Antónia Lojková
 • Terézia Hlaváčová
 • Ľudmila Trubenová
 • Božena Buchová

Revízna komisia:

 • predseda: Mária Kučerová
 • člen: Anna Adamovská
 • člen: Alena Grochalová

Krúžky

Turistický krúžok

Vedúcou krúžku je Julka Rečlová a Evka Datková. Každý rok si pripravujú ročný plán nenáročnej turistiky. Turisti, ktorých je v súčasnej dobe okolo 200, ich patrične využívajú. Počas roka urobia okolo 18 výstupov. Turisti tvoria svoje spoločenstvo, vychádzky do prírody, okrem zdravotného prínosu majú pochod na náš žiarsky Šibeničný vrch, letné opekačky, varenie guláša. Náš banskobystrický región je na turistiku veľmi bohatý. Kremnické vrchy, Kalvária, Banské múzeum, náučný chodník, Skalka, Jastrabská skala, Štiavnické pohoria a tajchy. Nová Baňa a jej okolie, turistický chodník, Zvonička, Starohutský vodopád, hrad Revište. Nezabúdajú na svojich vedúcich, ktorí už nie sú medzi nami. Na ich počesť každoročne usporadúvajú turistický pochod.

Kalanetika na plavárni

Táto činnosť má medzi našimi seniormi veľký úspech. Stretáva sa tam okolo 40 cvičencov za pomoci kvalifikovanej cvičiteľky. Cvičíme 15 minút na suchu, 15 minút vo vode a pol hodina voľné plávanie. Cvičenie prebieha dvakrát do týždňa.

Ázijské cvičenie

Či-kung a Tai-či, tieto cvičenia nám už pred mnohými rokmi predstavila lektorka Iveta Píšova a u našich senioriek to vyvolalo veľký záujem. Okolo 30 cvičencov sa stretáva CVČ raz do týždňa.

Kalanetika a ázijské cvičenie vďaka projektom sú z časti už 3 roky realizované za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja.

Petangový krúžok

V roku 2019 naše mesto vybudovalo petangové ihrisko v medziblokovom priestore, kde sa stretávajú naši seniori, nadšenci tohto športu, dvakrát v týždni v utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 hod. Žiarsky petangový krúžok má družbu s banskobystrickým petangovým klubom Guľomeťáci - klub petang "Hronsek“. Vzájomné stretnutie prebieha dvakrát do roka a striedajú sa turnaje, raz doma, a potom v Banskej Bystrici. Stretáva sa 11 párov, z Banskej Bystrice 6 párov a domácich 5 párov. Sú to M. Humená, D. Knožko, M. Knožková, M. Šimeková, A. Vizváry, M. Rerich, M. Mesarošová, D. Šimonovičová, O. Šimonovič a iní. Petangový turnaj prebieha v parku Štefana Moysesa pod záštitou konateľa MŠK pána Jána Žiaka a Emila Vozára, ako spoluorganizátora. Zúčastňujú sa aj na neregistrovaných turnajoch v Galante, v Martine, v Trenčíne a pod. Naše petangové družstvo sa zúčastňuje pravidelne aj na medzinárodných petangových turnajoch. Všetci záujemcovia o petang sa môžu do budúcnosti prihlásiť v klube ZO JDS. 

Stolnotenisový krúžok

Krúžok vznikol v roku 2012. Nadšenci stolného tenisu majú vyhradený čas na I. ZŠ, kde sa stretávajú jedenkrát do týždňa 2 hodiny. Pravidelní členovia krúžku, tak 10 členov, sú: M. Humená, Anna Volková, D. Knožko, J. Ritter, A. Vizváry, I. Štifner, M. Kováčová, H. Kováčová, J. Rečlová, M. Rerich. Títo členovia sa zapájajú do športových hier základných, okresných, krajských súťaží v stolnom tenise. Naše členky Anna Volková a Mária Humená nás reprezentujú po celom Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach. Členka Anna Volková, úspešná medailistka, je členkou zväzu veteránov a zúčastňuje sa aj medzinárodných súťaží, ako v Tureckom v Gemeri, kde z 22 krajín získala zlato. Mária Humená, ktorá tiež na medzinárodných súťažiach získava prvé miesta a ocenenia, ako napríklad v Taliansku a pod.

Klubová činnosť

Seniori sa stretávajú v klube MsKC každú stredu od 13.00 do 15.00. Činnosť je rôznorodá, posedenie pri káve, čaji, hudbe, práca s internetom, stolové hry a pod. Pracujeme podľa vopred pripraveného plánu na celý rok. Sú to poznávacie výlety po celom Slovensku, kúpanie v našich teplých prameňoch - Poľný Kesov, Podhájska, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Vyhne, športový turnaj, varenie guľášu, kačacina, posedenie pri stromčeku a ďalšie. Spolupracujeme a zúčastňujeme sa na akciách mesta, POS, klub dôchodcov, SZPB, MsKC. Naša členská základňa sa rozrastá o nových dôchodcov.

Plán práce na rok 2023

Január

 • zasadnutie výboru (4.1.)
 • činnosť krúžkov
 • ples (13.1)
 • turistika

Február

 • zasadnutie výboru (1.2.)
 • činnosť krúžkov
 • výročná členská schôdza  (22.2.)
 • turistika

Marec

 • zasadnutie výboru (1.3.)
 • turistika

Apríl

 • zasadnutie výboru (5.4.)
 • činnosť krúžkov
 • kúpanie  
 • turistika

Máj

 • zasadnutie výboru (3.5.)
 • činnosť krúžkov
 • výlet – topoľčianky (1.5)
 • guláš párty (24.5. U suseda)
 • Športové hry – prestavlky (26.5.)
 • turistika

Jún

 • zasadnutie výboru (7.6.)
 • činnosť krúžkov
 •  výlet – pieniny (18.6. - 20.6.)
 • turistika

Júl

 • zasadnutie výboru (12.7.)
 • prázdniny   

August

 • zasadnutie výboru (2.8.)
 • výlet

September

 • zasadnutie výboru (6.9.)
 • činnosť krúžkov  
 • kúpanie      
 • Turistika

Október

 • zasadnutie výboru (4.10)
 • činnosť krúžkov
 • kačacina (13.10. Cukrík, 14.00 - 18.00)
 • turistika

November

 • zasadnutie výboru (8.11)
 • činnosť krúžkov
 • mikulášsky turnaj  (IV. Zš)
 • turistika

December

 • zasadnutie výboru (6.12)
 • činnosť krúžkov
 • vianočné nákupy 
 • turistika

Okrem uvedeného plánu podujatí bude Občianske združenie organizovať stretnutia svojich členov každú stredu od 13.00 do 15.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov, okrem mesiaca júl a august.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png