Spolok Žiarskych seniorov

Spolok Žiarskych seniorov

Spolok Žiarskych Seniorov, Občianske združenie
Adresa: SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42315107

Predseda združenia: Vlasta Bahnová, Adresa: A. Dubčeka 367/7, 965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0907 808 974
e-mail: vlastabahnova@gmail.com

Podpredseda združenia: Mária Kadlecová
Tajomníčka: Milada Kolhánková
Hospodárka OZ SŽS: Ľudmila Kamenická
Evidencia členov OZ SŽS: Dagmar Jankechová
Zapisovateľka: Silvia Mališová

Revízna komisia

 • Mária Kučerová, predseda
 • Anna Andrašovská
 • Alena Grochalová

Spolok žiarskych seniorov podporuje športové krúžkové činnosti.

Krúžky

 • Turisticky krúžok: vedúca Júlia Rečlová
 • Azijske cvičenie - Či-kung a Tai-či: vedúca Ľudmila Trubenová, lektorka Iveta Píšova
 • Petangový krúžok: vedúci Daniel Knoška 
 • Stolnotenisový krúžok: vedúci Antón Vizváry
 • AquaAerobik: vedúca Anna Gáborová, lektorka Miroslava Mesárošová

Turistický krúžok

Vedúca: Júlia Rečlová

Plán na rok 2024

 • Január: Skalka – Kremnica, 
 • Február: Šibeničný vrch – Lutila, Skalka – Kremnica,  
 • Marec: Ladomerská Veska – Bukovina – L. Vieska
 • Apríl: Zvolen – Pustý hrad, Kopanice – Domky – Horná Roveň – Banská Štiavnica 
 • Máj: Ždiarska Skala, Kremnica – salaš Revolta
 • Jún: Banská Štiavnica – Ilija – Sitno – Počúvadlianske jazero – Banská Štiavnica, Biskupská studnička - opekačka
 • September: B. Bystrica – Vatrovka – Kalvária, B.Štiavnica – sv. Antón
 • Október: Ihráč – Píla- Ihráč, Kamenné more, Okolo Slaskej 
 • November: Lehôtka pod Brehmi – Sza

Azijske cvičenie - Či-kung a Tai-či

Vedúca: Ľudmila Trubenová
Lektorka: Iveta Píšova.

Plán: každý štvrtok od 9.00 do 10.00 hod.

V Centre voľného času na ZŠ ua Ul. M. R. Štefánika vďaka vytvoreniu podmienok pani riaditeľky CVČ môžu naše cvičiteľky cvičiť pravidelne každý štvrtok okrem prázdnin od 9.00 do 10.00 hod. Lektorka je kvalifikovaná trénerka Iveta Píšová.

Petangový krúžok

Vedúci: Daniel Knoška

Plán: utorok a štvrtok od 14.00 do 16.00 hod.

Krúžok mal na petangovom ihrisku za Tatrabankou vo dvore vyhradený čas na stretávanie od 14.00 do 16.00 a to v utorok a vo štvrtok. Dňa 23.8. sa uskutočnil pre členov krúžku turnaj v petangu dvojíc. V zimnom období môžeme hrať soft petang (interierový petang) v MsKC v stredu pred klubom ZO JDS na chodbe.

Turnaj sa uskutočnil na parkovisku pri zimnom štadióne. Turnaja sa zúčastnilo 10 súťažiacich. Prvé, druhé a tretie miesto bolo ocenené diplomom.

V mesiaci september sa uskutočnilo krajské kolo športových hier seniorov v Michalovej. 

Jednou z disciplín bol aj petang kde sme tiež obsadili jedno prvé a jedno tretie miesto.

Umiestnenie štartujúcich na krajských športových hrách v Michalovej ktorí reprezentovali JDS Žiar nad Hronom:

Ján Job:

 • 1. miesto – hod granátom
 • 3. miesto – kop na bránku

Peter Kováč:

 • 3.miesto – beh na 60 m

Mária Humená:

 • 2. miesto – hod do koša
 • 2. miesto – šípky

Mária Dominiková:

 • 1. miesto – hod do koša

Daniel Knoška:

 • 3. miesto – petang

Eva Hurtíková

 • 1.miesto – petang

Dňa 18.11. na Mikulášskom športovom turnaji bol medzi disciplínami  aj soft petang. Soft petang sme hrali prvý raz v telocvični s naradím ktoré je určené pre hru v telocvični. O soft petang bol prejavený dostatočný záujem a tak je predpoklad, že aj krúžok bude navštevovať viac záujemcov. 

Stolnotenisový krúžok

Vedúci: Antón Vizváry

Plán: Pondelky od 14.00 do 16.00 hod.

Stolnotenisový krúžok vyvíjal svoju činnosť vďaka vytvoreným podmienkam pána riaditeľa ZŠ na Ul. Dr. Janského. Naši členovia sa stretávali každý pondelok od 14.00 do 16.00 hod. v telocvični, okrem sviatkov a prázdnin. Športovali sme s chuťou a nadšením. To sa prejavilo tým, že sa zúčastnili viacerých športových podujatí organizovaných Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov. 

 1. športové hry v stolnom tenise dňa 15.4.2023 v Sielnici
 2. celoslovenské športové hry v dňoch 15.8. – 17.8.2023 v Košiciach
 3. športový turnaj organizovaný našou ZO JDS dňa 18.11.2023 na lV. ZŠ

Sme veľmi radi, že naši súťažiaci dosiahli  veľmi pekné výsledky. Získali veľa ocenení v jednotlivých kategóriách žien a mužov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Športového turnaja ZO JDS  Žiar nad Hronom zo dňa 18.11.2023

 • Stolný tenis
  • Muži do 70 r.
   1. Jób Ján
   2. Jankech Peter
   3. Zábavík Vladimír
  • Muži nad 70 r.
   1. Knoška Daniel
   2. Štifner Imrich
  • Ženy do 70 r.
   • bez súťažiacich
  • Ženy nad 70 r.
   1. Humená Mária
   2. Kováčová Helena
   3. Mesárošová Miroslava
 • Hod loptou do basketbalového koša
  • Muži do 70 r.
   1. Zábavík Vladimír
   2. Jób Ján
   3. Beňo Lubomír
  • Muži nad 70 r.
   1. Sedliak Jozef
   2. Michalov Štefan
   3. Knoška Daniel
  • Ženy do 70 r.
   1. Kolhánková Milada
   2. Grochalová Alena
   3. Trubenová Valéria
  • Ženy nad 70 r.
   1. Hlaváčová Terézia
   2. Minárová Anna
   3. Manicová Magdaléna
 • Kop loptou na bránku
  • Muži do 70 r.
   1. Zábavík Vladimír
   2. Jób Ján
   3. Beňo Lubomír  
  • Muži nad 70 r.
   1. Sedliak Jozef  
   2. Štifner Imrich
   3. Michalov Štefan
  • Ženy do 70 r.
   1. Magulová Eva
   2. Grochalová Alena
   3. Bahnová Vlasta  
  • Ženy nad 70 r.
   1. Repiská Hedviga
   2. Humená Mária
   3. Minárová Anna
 • Soft petang
  • Muži do 70 r.
   1. Jób Ján
   2. Jankech Peter
   3. Zábavík Vladimír  
  • Muži nad 70 r.
   1. Knoška Daniel    
   2. Štifner Imrich
  • Ženy do 70 r.
   1. Trubenová Valéria
   2. Šimonovičová Daniela
   3. Kadlecová Mária  
  • Ženy nad 70 r.
   1. Knošková Marta
   2. Humená Mária
   3. Mesárošová Miroslava

AquaAerobik

Vedúca: Anna Gáborová
Lektorka: Miroslava Mesárošová

Plán: každá sobota od 10.00 do 11.00 hod.

Na Mestskej krytej plavárni Slovalco Relax Centrum v tomto roku od 6.1.2024 sa založil  nový krúžok. Po dohode s pánom primátorom mesta, pánom riaditeľom TS mesta a vedúcou Mgr. Stanislavou Mečiarovou, cvičia naše členky pod dozorom kvalifikovanej  lektorky: 15 min. – na suchu, 15 min. – vo vode, 30 min. - voľné plávanie

 • boová skala – Sklené Teplice, Šibeničný vrch – Skalka nad Kremničkou
 • December: Zvolen – Vianočné trhy

Naši seniori sú vzorom pre ostatných seniorov, ako dôstojne žiť a bojovať každý deň so svojimi zdravotnými problémami.

Plán práce na rok 2024

Január

 • Zasadnutie výboru (8.1.)
 • Činnosť krúžkov
 • Ples (26.1. MsKC)
 • Aqua aerobik na plavárni, každú sobotu

Február

 • Výročná členská schôdza (7.2.)
 • Zasadnutie výboru (12.2.)
 • Maškaráda (21.2. POS)
 • Činnosť krúžkov

Marec

 • Zasadnutie výboru (11.3.)
 • Činnosť krúžkov
 • Medzinárodný deň žien (15.3. POS)
 • Mesiac knihy (20.3. Klub MsKC)

Apríl

 • Zasadnutie výboru (8.4.)
 • Činnosť krúžkov
 • Kúpanie – Turčianske Teplice
 • Výstava ručných prác (od 17.4. do 17.5. výstavná sieň MsKC)

Máj

 • Zasadnutie výboru (13.5.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet – Topoľčianky (1.5.)
 • Deň matiek – Welnes
 • 20. výročie tanca a spevu (24.5. MsKC)
 • Okresné športové hry (25.5. ZŠ na Jilemnického ulici)

Jún

 • Zasadnutie výboru (10.6.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet – Pieniny (od 15.6. do 17.6)

Júl

 • Prázdniny

August

 • Prázdniny
 • Zasadnutie výboru (12.8.)

September

 • Zasadnutie výboru (9.9.)            
 • Činnosť krúžkov  
 • Výstava Agrokomplex – Nitra
 • Kúpanie

Október

 • Zasadnutie výboru (14.10.)
 • Činnosť krúžkov
 • Úcta k starším (16.10. POS)
 • Poznávací výlet – Terchová (23.10. - 28.10.)

November

 • Zasadnutie výboru (11.11.)
 • Činnosť krúžkov
 • Katarínska zábava (13.11. POS)
 • Kultúra

December

 • Zasadnutie výboru (9.12.)
 • Činnosť krúžkov
 • Predvianočné posedenie (4.12. POS)
 • Vianočné trhy

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png