Nadlimitná zákazka

Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie


Predmet zákazky: Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce


Predmet zákazky: Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov


Predmet zákazky: Centrum zhodnocovania odpadov - gasifikácia


Predmet zákazky: Centrum zhodnocovania odpadov - fermentácia


Predmet zákazky: Centrum zhodnocovania odpadov - bioplyn CNG


Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie


Predmet zákazky: Poistenie CZO 2017


Predmet zákazky: Prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Poistenie 2018 - 2020


Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie


Predmet zákazky: Stravné lístky 2018 - 2020


Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie na roky 2019 - 2020


Všetky aktuálne výzvy nájdete v sekcii Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png