Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu

Povolenie uzávierky alebo obchádzky miestnych komunikácií a odklonu dopravy na území mesta vydáva cestný správny orgán - mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie
  • prílohy uvedené na žiadosti.

Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png