Zápis novorodenca a rodný list

Ak sú rodičia zosobášení:

  • na matričný úrad príde otec dieťaťa,
  • predloží svoj a manželkin občiansky preukaz.

Ak nie sú rodičia zosobášení:

  • na matričný úrad prídu obaja rodičia,
  • predložia svoje občianske preukazy,
  • rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej maty, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.


Vybavujú: Mgr. Elena Rozenbergová, Darina Šályová
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              elena.rozenbergova@ziar.sk, darina.salyova@ziar.sk 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png