Stále komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo na volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom:

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  2. Normotvorná komisia
  3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta
  4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta
  5. Komisia pre financie a ekonomiku
  6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu
  7. Komisia pre sociálne veci a rodinu
  8. Komisia pre školstvo a kultúru
  9. Komisia pre šport a mládež

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Juraj Krátky (SaS, KDH)
Členovia:

Stela Šeševičková (HLAS – sociálna demokracia)
Adriana Tatárová (SMER – sociálna demokracia)
Ing. Mária Biesová (NEKA)
Mgr. Vladimír Hrabaj (NEKA)
Tajomníčka: Ivana Hlaváčová

Normotvorná komisia:

Predseda: JUDr. Ing. Michal Kamenský
Členovia:
Mgr. Vladimír Hrabaj
JUDr. Filip Vincent
Tajomníčka: Mgr. Martina Klacek

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:

Predseda: Mgr. Jela Šuleková
Členovia:
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Alena Zimanová
Miroslava Kravárová
Tajomníčka: Lucia Zaťková

Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:

Predseda: Ing. Stella Víťazková
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Mária Biesová
Ing. Juraj Krátky
Mgr. František Páleník
Adriana Tatárová
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Peter Lipták
Tajomník: Ing. Miloš Čerťaský

Komisia pre financie a ekonomiku:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Tomáš Fábry
Mgr. František Páleník
Ing. Rastislav Uhrovič
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Mgr. Monika Balážová
Zdenko Záhorec
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Martin Majerník
Ing. Denisa Bímová
Tajomníčka: Ing. Marcela Kretová

Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Peter Lipták
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Ing. Stella Víťazková
Ing. Blažena Kollárová
Ing. et Ing. Ivana Martincová
Tajomník: Ing. Daniel Šály

Komisia pre sociálne veci a rodinu:

Predseda: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Členovia:
Ing. Mária Biesová
Mgr. Monika Salayová
Stela Šeševičková
Tajomníčka: Ing. Monika Minárová

Komisia pre školstvo a kultúru:

Predseda: Mgr. Monika Balážová
Členovia:
Mgr. Jela Šuleková
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Mgr. Monika Salayová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Adriana Tatárová
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Helena Žňavová
PhDr. Michaela Hric Pribilincová, PhD.
Tajomníčka: Mgr. Adriána Giláňová

Komisia pre šport a mládež:

Predseda: Mgr. Tomáš Fábry
Členovia:
Zdenko Záhorec
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. František Páleník
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Peter Dubeň
Tajomník: Ján Žiak

 

Zápisnice zo zasadnutí stálych komisií pri MsZ si môžete pozrieť TU.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png