Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Preskočiť navigáciu

Stále komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo na volebné obdobie 2019 - 2022 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom:

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  2. Normotvorná komisia.
  3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta.
  4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta.
  5. Komisia pre financie a ekonomiku.
  6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu.
  7. Komisia pre sociálne veci a rodinu.
  8. Komisia pre školstvo a kultúru.
  9. Komisia pre šport a mládež.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Mária Biesová (NEKA)
Členovia:

Ing. Juraj Krátky (SaS, OĽANO, KDH)
Mgr. Anna Lišková (SMER-SD)
Tajomníčka: Ivana Hlaváčová

Normotvorná komisia:

Predseda: Mgr. Anna Líšková
Členovia:
Mgr. Adrián Líška
Mgr. Roman Šulhánek
JUDr. Helena Tužinská
Tajomníčka: Mgr. Martina Klacek

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:

Predsedkyňa: PaedDr. Veronika Balážová
Členovia:
Mgr. Dušana Denková
Ing. Stella Víťazková
Tajomníčka: Lucia Zaťková

Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:

Predsedkyňa: Ing. Stella Víťazková
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Mária Biesová
Ing. Juraj Krátky
Bc. František Páleník
Adriana Tatárová
Ing. Rastislav Uhrovič
Tajomník: Ing. Miloš Čerťaský

Komisia pre financie a ekonomiku:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Ing. Dušan Berkeš
Mgr. Tomáš Fábry
Ing. Martin Majerník
Mgr. Norbert Nagy
Bc. František Páleník
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Emil Vozár
Tajomník: Ing. Marcela Kretová

Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:

Predsedkyňa: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Dušan Berkeš
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Ing. Stella Víťazková
Tajomník: Ing. Daniel Šály

Komisia pre sociálne veci a rodinu:

Predsedkyňa: Mgr. Gabriela Hajdoniová
Členovia:
Ing. Mária Biesová
Mgr. Anna Líšková
Stela Šeševičková
Tajomníčka: Ing. Monika Minárová

Komisia pre školstvo a kultúru:

Predsedkyňa: Mgr. Monika Balážová
Členovia:
PaedDr. Veronika Balážová
Mgr. Gabriela Hajdoniová
PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Adriana Tatárová
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Helena Žňavová
Tajomníčka: Mgr. Adriána Giláňová

Komisia pre šport a mládež:

Predseda: Mgr. Norbert Nagy
Členovia:
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Tomáš Fábry
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Bc. Štefan Muha
Bc. František Páleník
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ľubomír Striežovský
Tajomník: Ján Žiak

 

Zápisnice zo zasadnutí stálych komisií pri MsZ si môžete pozrieť TU.