Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Stále komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo na volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom:

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  2. Normotvorná komisia
  3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta
  4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta
  5. Komisia pre financie a ekonomiku
  6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu
  7. Komisia pre sociálne veci a rodinu
  8. Komisia pre školstvo a kultúru
  9. Komisia pre šport a mládež

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Juraj Krátky (SaS, KDH)
Členovia:

Stela Šeševičková (HLAS – sociálna demokracia)
Adriana Tatárová (SMER – sociálna demokracia)
Ing. Mária Biesová (NEKA)
Bc. Vladimír Hrabaj (NEKA)
Tajomníčka: Ivana Hlaváčová

Normotvorná komisia:

Predseda:
Členovia:
Tajomníčka:

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:

Predseda: Mgr. Jela Šuleková
Členovia:
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Peter Mlatec
Tajomníčka: Lucia Zaťková

Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:

Predseda: Ing. Stella Víťazková
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Mária Biesová
Ing. Juraj Krátky
Mgr. František Páleník
Adriana Tatárová
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Peter Lipták
Tajomník: Ing. Miloš Čerťaský

Komisia pre financie a ekonomiku:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Tomáš Fábry
Mgr. František Páleník
Ing. Rastislav Uhrovič
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Mgr. Monika Balážová
Zdenko Záhorec
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Martin Majerník
Tajomníčka: Ing. Marcela Kretová

Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Peter Lipták
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Ing. Stella Víťazková
Tajomník: Ing. Daniel Šály

Komisia pre sociálne veci a rodinu:

Predseda: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Členovia:
Ing. Mária Biesová
Mgr. Monika Salayová
Stela Šeševičková
Tajomníčka: Ing. Monika Minárová

Komisia pre školstvo a kultúru:

Predseda: Mgr. Monika Balážová
Členovia:
Mgr. Jela Šuleková
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
Mgr. Monika Salayová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Adriana Tatárová
 Ing. Rastislav Uhrovič
 Ing. Stella Víťazková
Tajomníčka: Mgr. Adriána Giláňová

Komisia pre šport a mládež:

Predseda: Mgr. Tomáš Fábry
Členovia:
Zdenko Záhorec
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. František Páleník
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Peter Dubeň
Tajomník: Ján Žiak

 

Zápisnice zo zasadnutí stálych komisií pri MsZ si môžete pozrieť TU.