Partnerské mesto

Partnerstvo Žiar nad Hronom - Svitavy

Primátor Žiaru nad Hronom Ivan Černaj a starosta Svitáv David Šimek spečatili partnerstvo oboch miest svojimi podpismi v roku 2011

Spolupráca miest Žiar nad Hronom a Svitavy existovala už pred rokom 1989. V roku 2006 sa v zmluve obe mestá dohodli na vzájomnej podpore a rozvíjaní vzťahov a kontaktov vo všetkých oblastiach spadajúcich do ich kompetencií, v oblasti hospodárskej, kultúrnej a obchodnej spolupráce medzi zmluvnými regiónmi v súlade s právnymi predpismi záväznými v Slovenskej a Českej republike po dobu 5 rokov, pričom sa môže obnoviť na ďalšie obdobie. Zmluva bola podpísaná V Žiari nad Hronom na podujatí organizovanom pri príležitosti osláv 760. výročia založenia mesta Žiar nad Hronom. Naposledy sa zmluva dočkala svojho obnovenia v roku 2011, keď vtedajší primátor Žiaru nad Hronom Ivan Černaj a starosta Svitáv David Šimek spečatili partnerstvo oboch miest svojimi podpismi práve v tomto českom meste. Predstavitelia oboch miest sa pravidelne stretávajú pri rôznych príležitostiach a kultúrnych udalostiach.

Web: www.svitavy.cz

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png