Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou),
  • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na požiadanie občana 
Doba vybavenia: na počkanie


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png