Prenájom 35 % existujúcich voľných parkovacích miest

Nájomné parkovacie miesta sa budú zriaďovať v celom katastri nášho mesta. Ide o parkovacie miesta, ktoré boli zriadené ešte počas výstavby bytových domov, resp. ich v minulých obdobiach vybudovalo mesto. Nájomné parkovacie miesto bude mať konkrétnu dopravným značením vyznačenú polohu. Nájomné parkovacie miesto bude 7 dní v týždni a 24 hodín denne rezervované pre daného užívateľa.  

 • zriaďovanie nájomných parkovacích miest bude v rozsahu 35 %. Tento rozsah sa bude počítať len z voľných parkovacích miest, 
 • nájomné parkovacie miesta sa nebudú zriaďovať v zóne časového spoplatnenia, 
 • do počtu voľných parkovacích miest nebudú zaradené vyhradené parkovacie miesta, ktoré si občania k bytom v bytovom dome vybudovali sami,
 • o tom, či je parkovacie miesto vhodné na zriadenie nájomného parkovacieho miesta, bude rozhodovať parkovacia komisia mesta, 
 • v prípade záujmu prevyšujúceho 35% všetkých voľných parkovacích miest, sa budú záujemcovia o nájomné parkovacie miesta losovať,
 • kontaktnou osobou medzi žiadateľom (právnická alebo fyzická osoba) a mestom bude predseda bytového spoločenstva bytového spoločenstva, resp. správca, žiadosti nie je potrebné podávať individuálne. Mesto bude postupne oslovovať jednotlivých predsedov bytových spoločenstiev, resp. správcov. Zber žiadostí o pridelenie nájomného parkovacieho miesta bude prebiehať prioritne cez predsedov bytových spoločenstiev, resp. správcu, a to od 1.6.2023 do 31.8.2023,
 • na základe prijatých žiadostí od predsedov bytových spoločenstiev sa vytvoria logické zóny a v nich sa bude 35 % NPM obsadzovať. Zóny budú zriaďované ad hoc podľa prijatých žiadostí tak, aby boli čo najlogickejšie prislúchajúce k jednotlivým bytovým domom,
 • podanie žiadosti nevytvára automatický nárok na pridelenie nájomného parkovacieho miesta. To, či bude žiadosť podaná ako prvá, alebo ako posledná, nebude mať vplyv na jej zaradenie do losovania. Do losovania pôjdu všetky žiadosti ako rovnocenné,
 • na jeden bytový priestor pre fyzické osoby alebo nebytový priestor pre fyzické osoby, ktoré sú zároveň vlastníkom bytu, je možné požiadať len o jedno nájomné parkovacie miesto (1 vozidlo). V prípade nenaplnenia 35% kapacity sa tento počet bude priebežne zvyšovať na dve nájomné parkovacie miesta,
 • na jeden bytový priestor alebo nebytový priestor pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú zároveň jeho vlastníkom, je možné požiadať len jedno nájomné parkovacie miesto vyhradené v Zóne I – Ul. Š. Moysesa alebo v Zóne II – Hotel Luna. 

Cena nájomných parkovacích miest:

 • ZÓNA I : Ul. Š. Moysesa: 700 €/rok
 • ZÓNA II: parkovisko Hotel Luna: 700 €/rok
 • Ostatné lokality mesta: 350 €/rok
 • Parkovacie miesto s obmedzením: 200 €/rok

„V.I.P.“ virtuálna parkovacia karta

Virtuálna parkovacia karta „V.I.P.“ platí v zónach plateného parkovania. Virtuálna parkovacia karta „V.I.P.“ je neprenosná. Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o vydanie virtuálnej parkovacej karty „V.I.P.“, ktorá je vyhradená pre konkrétne motorové vozidlo a jeho evidenčné číslo. 

Všetky spoplatnené zóny - „V.I.P.“ karta: 900 €/rok

Potrebné doklady pre prenájom parkovacích miest alebo „V.I.P.“ virtuálnej parkovacej karty:

 •  vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Vybavuje: Ing. Denisa Mindová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 9, tel.: 045/678 71 25, denisa.mindova@ziar.sk


Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o prenájom verejných parkovacích miest (35% PM)

Žiadosť o vydanie virtuálnej „V.I.P.“ parkovacej karty

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png