Sťažnosti

Pokiaľ sa chcete sťažovať na akúkoľvek záležitosť spadajúcu do kompetencií a pôsobností mesta Žiar nad Hronom, môžete tak urobiť neoficiálne prostredníctvom osobného rozhovoru s predstaviteľmi mesta Žiar nad Hronom:

alebo podaním oficiálnej písomnej sťažnosti hlavnej kontrolórke mesta, ktorá má v kompetencii prijímanie a vybavovanie sťažností. Taktiež môžete využiť petičné právo na vyjadrenie nespokojnosti skupiny obyvateľstva.

Na stiahnutie:


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png