Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). V roku 2011 mesto Žiar nad Hronom vypracovalo svoj prvý KPSS.

Dňa 25. júna 2018 bol Mestským zastupiteľstvom mesta Žiar nad Hronom schválený nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom na obdobie rokov 2018 – 2023. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom je záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít a cieľov.

 

Na čítanie: