Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.12.2022, meniny má Oto.   

Preskočiť navigáciu

Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov.

Jednota dôchodcov Slovenska - logo


Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku bola v Žiari nad Hronom založená v roku 2001 a jej prvým predsedom sa stala Ing. Oľga Trčková. Od februára 2006 do apríla 2022 bol  predsedom  JDS ZO Žiar nad Hronom Ján Truben. Aktuálne ZO JDS predsedu nemá.

 • Štruktúra ZO JDS
 • Záujmové krúžky
 • Klubová činnosť
 • Plán činnosti na rok 2015
 • Kontakt

Štruktúra ZO JDS

Predseda
Ján Truben
M. R. Štefánika 34/6, Žiar nad Hronom
Tel.: 0905 191 605

 

Podpredseda
Viera Doležalová
Tel: 0911 222 244, 045/673 43 42

Podpredseda a ekonóm
Eva Ondríková
Tel.: 0908 949 382
  Tajomník
Hedviga Repiská
Tel.: 0902 639 853
Člen výboru pre dopravu
Jaroslav Bulko
Tel. 0903 306 247
              Člen výboru
Valéria Kriváková
Tel.: 045/673 45 85
Člen výboru vedúca krúžku šikovných rúk
Ľudmila Trubenová
Tel.: 0905 775 131
  Člen výboru - evidencia členskej základne
Terézia Hlaváčová
Tel.: 0907 250 385
Člen výboru - referent pre zdravotníctvo
Božena Buchová
Tel.: 045/672 61 94
  Člen výboru - referent pre poznávacie zájazdy
Mária Čellárová
Tel.: 045/671 60 61
Člen výboru - dirigentka speváckeho krúžku
Valéria Barcíková
Tel.: 0905 763 071
  Člen výboru - vedúca turistického krúžku
Júlia Rečlová

Revízna komisia

Predseda
Eva Viestová
Tel.: 0910 553 773

                                            

Člen
Antónia Lojková
Tel.: 045/673 48 08

    Člen
Alexandra Kúšiková

Záujmové krúžky

 • spevácky súbor,
 • tanečný súbor,
 • turistický krúžok,
 • krúžok šikovných rúk,
 • stolnotenisový krúžok.

Spevácky súbor

Dirigentka
Valéria Barcíková
Tel.: 0905 763 071
Vedúca krúžku
Mária Čellarová
                            

Členovia:

Božena Buchová  

Mária Čellárová

  Dušan Droppa   Valéria Gibasová
Nadežda Híleková   Eva Kompasová           Valéria Kriváková           Alexandra Kúšiková
MVDr. Kazimír Wachtarczyk           Antónia Lojková   Július Nárožný   Lýdia Žemberová
Blažena Pivarčiová    Lívia Považancová   Rudolf Pradla   Helena Sámelová
Anna Stredáková   Mária Szolnokyová   Eva Schwarczová   Soňa Šatanová
Mgr. Božena Zöldyová   Eva Viestová   Elena Uhrínová   Daniel Žember

 

Spevácky krúžok vznikol v roku 2001 a jeho prvou dirigentkou bola Mgr. Mária Halenárová. Ing. Trčková sa stala pomocnou dirigentkou, vedúcou krúžku, a zároveň aj upravovateľkou piesní. Súbor si dal názov „Seniori optimisti". Po ukončení činnosti Mgr. Halenárovej sa umeleckým vedúcim a dirigentom stal Ed Drienko, ktorý v roku 2008 zo zdravotných dôvodov ukončil činnosť v krúžku. Od r. 2009 je dirigentkou Valéria Barcíková.

V súčasnosti má v repertoári 98 piesní určených na rôzne spoločenské účely. Vystupuje v Žiari nad Hronom ako aj v okolitých obciach pri rôznych príležitostiach. Pravidelne sa zúčastňuje  regionálnej a krajskej prehliadky spevákov seniorov. V roku 2007 bol súbor vybratý na celoslovenskú prehliadku spevákov seniorov vo Zvolene a v roku 2010 na celoslovenskú prehliadku spevákov seniorov v Bratislave. Vždy vystupoval s úspechom a odborníci hodnotili výkon na profesionálnej úrovni. Nácvik piesní sa koná vždy v stredu od 09.00 do 10.30 hod. v Dome seniorov.

Spevácky krúžok: Seniori optimisti Spevácky krúžok: Seniori optimisti Seniori optimisti s primátorom Ivanom Černajom

Tanečný súbor

Tanečný súbor vznikol v roku 2001. Jeho choreografkou sa stala Ing. Stela Víťazková a vedúcou súboru Valéria Barcíková. Terajšou vedúcou tanečného súboru je Katarína Krchmanová.

Členovia:

Mária Páleníková  

Ľudmila Trubenová

  Mária Kislerová   Eva Kompasová
Katarína Krchmanová   Mária Szolnokyová           Elégia Mišatová           Terézia Hlaváčová
Helena Žifčáková           Hedviga Repiská   Ján Múčka   Ján Hlaváč
Ľudmila Šimičová   Jozef Šoka   Ján  Truben    
Marián Vidra   Helena Vidrová   Eva Viestová    

Členovia súboru sa pravidelne 1x týždenne stretávajú na tréningoch za účelom zdokonaľovania nacvičených choreografií ako aj k príprave nových. Stalo sa už tradíciou, že každý rok k mesiacu úcty k starším súbor pripraví novú choreografiu. Premiéra sa koná na slávnostnom posedení predstaviteľov mesta s jubilujúcimi seniormi. Okrem vystúpení v meste sa súbor realizuje aj v okolí. Vystupuje na rôznych spoločenských podujatiach s príslušnou choreografiou.

Súbor má dostatočný repertoár, disponuje 10-timi choreografiami:

 • na pieseň „Akáty šumí když padá déšť" (ŠU-ŠU-ŠU),
 • country I. a II.,
 • waltz,
 • polonéza,
 • valčík
 • štvorylka,
 • veselý tanček Hoky poky,
 • polka,
 • diridonda,
 • hotel Permon.

Najnáročnejšiu časť činnosti súboru - t. j. vhodné oblečenie ku každej choreografii, ako aj obutie všetkých tanečníkov špeciálnou obuvou bolo možné zvládnuť len za výdatnej finančnej pomoci Nadácie ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom. Vďaka tomu je dnes súbor pripravený vystúpiť v širokej škále podujatí, vrátane plesu seniorov, ktorý súbor tancom otvára. Vrcholom vystúpení býva vystúpenie na Majstrovstvách Slovenska v choreografiách ako hosť. Pred zrakmi slovenskej odbornej špičky vyplní prestávku medzi súťažou. Býva to pre súbor významné vystúpenie s hlbokým zážitkom. Tréningy bývajú v utorok od 09.00 hod. do 10.30 hod v zrkadlovej sále MsKC.

Tanečný krúžok: Seniori optimisti - Ples dôchodcov 2008 Tanečný krúžok: Seniori optimisti - Ples dôchodcov 2008 Tanečný krúžok: Seniori optimisti - Ples dôchodcov 2008 Tanečný krúžok: Seniori optimisti - Ples dôchodcov 2008

Tanečný krúžok: Seniori optimisti - Countryfest Trnavá hora Tanečný krúžok: Seniori optimisti - MS Choreo2007 Tanečný krúžok: Seniori optimisti - MS Choreo2007 Tanečný krúžok: Seniori optimisti - MS Choreo2007

Turistický krúžok

Krúžok vznikol v roku 2001 a jeho vedúcou sa stala Valéria Kriváková, v tom čase aktívna turistka. Pripravila plán nenáročnej turistiky, ktorý členovia ZO JDS patrične využívali. Postupne sa zvyšovala náročnosť trás, až napokon v roku 2007 zrealizovali náročný zimný pochod zo Skalky do Kremnice. Blízke okolie Žiaru nad Hronom je vďačné na pestré akcie. Skupina ľudí tu vytvorila svoje spoločenstvo, ktoré nezasahuje do súkromia členov, ale ho pomáha vytvárať. Vychádzky do prírody okrem zdravotného prínosu majú veľký význam po stránke spoločenskej. Tvorí sa skupina ľudí s podobnými záujmami, podobnými názormi a tak je im spolu dobre. Od septembra 2014 sa novou vedúcou turistického krúžku stala pani Mária Mokrošová a od septembra 2015 je vedúcou turistického krúžku pani Júlia Rečlová.

Na podporu zvýšenia kontaktov seniorov medzi sebou, vedenie ZO spolu s Klubom dôchodcov a SZZP iniciovalo mesto v záujme vytvoriť projekt za účelom telesného cvičenia, a zároveň stretávania sa v zimnom období. V tomto období sa turistické vychádzky už neplánujú, len ojedinele sa urobí nejaký vhodný výstup. Odbor starostlivosti o obyvateľa návrh spracoval a zaradil medzi projekty, ktoré sa uchádzali o finančnú výpomoc na BBSK. Projektu bolo vyhovené a v súčasnosti sa seniori ako aj zdravotne postihnutí stretávajú na mestskej plavárni, kde pod vedením odbornej cvičiteľky cvičia kalanetiku na suchu a vo vode. Čas a priestor je aj na voľné plávanie. Záujem je značný - v priemere 40 ľudí si príde zacvičiť a zaplávať.

Považujeme to za nový prístup k seniorom. Umožnenie špeciálneho trávenia voľného času je zatiaľ prijaté s veľkým záujmom.

Turistika Turistika turistika_005.jpg Turistika: Pustý hrad Zvolen

Krúžok šikovných rúk

Tento krúžok vznikol v organizovanej podobe v roku 2006. Ženy, ktoré sa venovali rôznym záľubám, sa stretli s p. Otíliou Jurgovou z Piešťan a rodáčkou z blízkej obce Dolná Trnávka, ktorá im ukázala výrobky dosiahnuté skladaním rôznych látok tzv. „patchwork". Niektoré to zaujalo a začali sa pravidelne stretávať a vyrábať vlastné dielka. Pani Jurgová občas prišla, posúdila práce, usmernila a hlavne pochválila ich šikovnosť. Po ročnej výtvarnej činnosti v 10. mes. 2007 vystavili svoje práce v MsKC pri oslavách úcty k starším. Následne dostali ponuku predstaviť svoje dielka na medzinárodnej výstave KREATIVA v dňoch 4. až 6.4.2008 v Prahe Dubeč. Najvydarenejšie práce poslali organizátorom v očakávaní výsledku. Prišlo krásne poďakovanie, v ktorom sa uvádza: „Vaše práce prispeli k spokojnosti a nadšeniu návštevníkov výstavy a boli veľmi dôstojným reprezentovaním patchworkového hnutia na Slovensku. Patrí Vám naša úcta a vďaka".

Nasledovali ďalšie vydarené pokusy o výrobu vianočných a veľkonočných ozdôb a v jesennom období výrobu kytíc z opadaného lístia. S úspechom zvládli aj základy navliekania korálikov a výrobu krásnych náhrdelníkov nielen z korálikov, ale aj z papiera, pletenie rôznych výrobkov z papiera a veľa ďalších zaujímavých techník.

Začiatkom roku 2007 sa dopracovali k poznaniu, že potrebujú vedúcu krúžku, ktorá by organizačne zabezpečovala ich činnosť. Po rôznych návrhoch si členky za vedúcu krúžku zvolili p. Ľudmilu Trubenovú. Schádzajú sa pravidelne každú prvú stredu v mesiaci. Ich účasť sa pohybuje medzi 6-10 členkami. Uvítali by v krúžku ďalšie šikovné ruky a hlavne nápady na novú tvorbu. Činnosť krúžku je naozaj zaujímavá a priťahuje stále nové členky. V súčasnosti krúžok navštevuje 15 až 20 šikovných žien. Veľkú zásluhu má na tom vedúca krúžku, ktorá stále hľadá nové spolupracovníčky a námety na tvorbu. Tu je niekoľko ukážok z ich tvorby.

Krúžok šikovných rúk - korálkovanie a drôtikovanie Krúžok šikovných rúk - korálkovanie a drôtikovanie Krúžok šikovných rúk - korálkovanie a drôtikovanie Krúžok šikovných rúk - patchwork

Krúžok šikovných rúk Krúžok šikovných rúk Krúžok šikovných rúk Krúžok šikovných rúk

Stolnotenisový krúžok: Krúžok vznikol v roku 2012.  Vedúcim krúžku je p. Rudolf Pradla. Záujemcovia o stolný tenis sa stretávajú v piatok od 18 do 19 h v telecvični na IV. ZŠ.

Klubová činnosť

V rámci klubovej činnosti sa členovia stretávajú v Dome seniorov každú stredu od 13.00 do 16.00 hod. Zamestnanie si každý účastník zvolí sám. Môže si zahrať karty, niečo prečítať alebo len sa porozprávať. Občas sa vyskytne aj gitara, a potom býva veselo. Drobné občerstvenie zabezpečuje služba podľa harmonogramu. Službu tvoria dvaja členovia výboru počas 1 mesiaca.

V priestoroch Domu seniorov sa konajú aj rôzne posedenia, napr. hodové posedenie s primátorom, Deň matiek, MDŽ, predvianočné posedenie a pod.

Každý účastník dostane kávu a vodu, prípadne drobné pečivo zdarma. Obľúbenosť takýchto podujatí je čím ďalej, tým väčšia, a v poslednom období počet presahuje 80 účastníkov, čo je už maximálna kapacita Domu seniorov.

Nakoniec pozývame občanov v dôchodcovskom veku medzi nás, hlavne tých, ktorí nevedia čo s voľným časom. Nájdete si priateľov a svet sa nám spolu bude zdať krajší.

Plán činnosti na rok 2016

Január

Zasadnutie výboru
ZO Kalanetika na mestskej plavárni
Ázijské cvičenie v CVČ
Ples seniorov v MsKC Žiar nad Hronom
Monitoring DPH

Február

Zasadnutie výboru ZO
Kalanetika na mestskej plavárni
Ázijské cvičenie v CVČ
Výročná členská schôdza v MsKC
Monitoring DPH

Marec

Zasadnutie výboru ZO
Kalanetika na mestskej plavárni
Ázijské cvičenie v CVČ
Oslavy MDŽ vo Zvolene
Monitoring DPH

Apríl

Zasadnutie výboru ZO JDS
Okresná prehliadka spevákov seniorov Dolná Ždaňa
Regionálna prehliadka spevákov seniorov Detva
Koncert pre verejnosť speváckeho súboru 22.4.2016
Monitoring DPH

Máj

Zasadnutie výboru ZO
Krajská prehliadka spevákov seniorov Revúca
Deň matiek v Dome seniorov
Okresný výstup na Ždanskú skalu
Monitoring DPH

Jún

Zasadnutie výboru ZO
Okresné športové hry v Hornej Ždani
Krajské športové hry v Brezne
Poznávací zájazd podľa výberu
Monitoring DPH

Júl

Zasadnutie výboru ZO
Letná turistika

August

Zasadnutie výboru ZO
Oslavy SNP
Celoslovenské športové hry seniorov v Šamoríne

September

Zasadnutie výboru ZO
Letná turistika
Celoslovenská prehliadka spevákov seniorov v Žiari nad Hronom
Prednes prózy a poézie (voľná tvorba v Zlatých Moravciach)

Október

Zasadnutie výboru ZO
Verejná výstavka krúžku šikovných rúk
Oslava úcty k starším vo Zvolene
Oslava úcty k starším v Žiari nad Hronom
Letná turistika

November

Zasadnutie výboru ZO JDS
Kalanetika na mestskej plavárni
Ázijské cvičenie v CVČ
Popoludnie s primátorom mesta

December

Zasadnutie výboru ZO
Kalanetika na mestskej plavárni
Ázijské cvičenie v CVČ
Krajský stolnotenisový turnaj mužov a žien na IV. ZŠ
Predvianočné posedenie


Okrem uvedeného ZO organizuje stretnutie svojich členov v stredu od 13.00 do 16.00 hod v priestoroch Domu seniorov, okrem mesiacov júl a august. Rovnako organizuje činnosť speváckeho, tanečného, turistického a stolnotenisového krúžku ako aj krúžku šikovných rúk.

ZO JDS bude spolupracovať na odsúhlasených projektoch s mestom Žiar nad Hronom, Klubom dôchodcov, Mestským kultúrnym centrom, Pohronským osvetovým strediskom, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Slovenským zväzom diabetikov, ZŠ a MŠ ako aj centrom voľného času.

Kontakt: 

Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia Žiar nad Hronom

Ul. A. Kmeťa č. 9, 
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 0089019612
DIČO: 0069000986
Číslo účtu: SK 83 1100 0000 0029 2388 5045