Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov.

Jednota dôchodcov Slovenska - logo

Adresa: Jednota dôchodcov na Slovensku, Ul. SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 00 89 70 190 612

Bankové spojenie:

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IBAN: SK54 0900 0000 0051 9409 0720

Štruktúra ZO JDS

Predseda: Vlasta Bahnová, adresa: A. Dubčeka 367/7, Žiar nad Hronom, mobil: 0907 808 974

Čestný predseda: Ján Truben
Podpredseda: Mária Kadlecová
Tajomníčka: Milada Kolhánková
Ekonómka: Helena Šándorová
Evidencia členov základne: Terézia Hlaváčová
Zapisovateľka: Silvia Mališová

Členovia výboru:

 • Antón Vizváry
 • Antónia Lojková  
 • Ľudmila Trubenová
 • Božena Buchová

Revízna komisia:

 • Predseda: Mária Kučerová
 • Člen: Anna Andrášovská
 • Člen: Alena Grochalová

Krúžky

Spevácky súbor: Seniori optimisti

 1. Dirigentka: Lívia Považancová
 2. Vedúca: Antónia Lojková
 3. Akordeon: Dušan Droppa
 4. Bahnová Vlasta
 5. Buchová Božena
 6. Hileková Nadežda
 7. Kompasová Eva
 8. Kúšiková Alex
 9. Kučerová Mária
 10. Michalov Štefan
 11. Nárožny Július
 12. Pivarčiová Blažena
 13. Šatanová Soňa
 14. Trubenová Valika
 15. Uhrinová Elena
 16. Wachtarczyk Kazimír

V súčasnosti má v repertoári okolo 200 piesní určených na rôzne spoločenské účely. Pravidelne, každý rok, vystupujú pri oslavách mesta, pri príležitosti úcty k starším, v Dome sociálnych služieb, v MsKC pre jubilantov mesta ZH, na plesoch seniorov. Vystupujú aj pri oslavách pri stretnutí rodákov v zaniknutej obce v Horných Opatovciach. Minulý rok sa zúčastnili na Regionálnej prehliadke v Novej Bani 6.10.2022. Zúčastňujú sa aj na podujatiach v POS, ako napríklad Dirigentská palička 14.10.2022.

Súbor bol niekoľkokrát vybratý na celoslovenskú prehliadku spevákov seniorov. 13.10.2022  vystupovali v Liptovskom Mikuláši  na celoštátnej prehliadke. Takéto podujatie by sa nedalo finančne uskutočniť bez finančnej podpory nášho pána primátora Petra Antala a podpredsedu ÚR SZPB  pána Jaroslava Bulka. Výlet pokračoval do Gaderskej doliny a bol zakončený pozvaním okresným predsedom pánom Milanom Sklenkom na povestne známu gaderskú kávu. Zabezpečiť kostýmy pre spevákov je veľmi náročné a bez podpory sponzorov, medzi ktoré patrí ZSNP Slovalco Žiar nad Hronom a  Nemak Slovakia by to nebolo možné zvládnuť. Stretávajú sa v klube MsKC v stredu od 9.00 do 11.00 hod.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Spevácky súbor: Seniori optimisti

Tanečný súbor

Choreografka: Ing. Víťazková Stela

 1. Vedúca súboru: Krchmanová Katarína
 2. Bahnová Vlasta 
 3. Bohunická Blanka
 4. Hlaváč Ján
 5. Hlaváčová Terézia
 6. Hlivová Daniela
 7. Kánová Jaroslava
 8. Kadlecová Mária
 9. Murgošová Valéria
 10. Miháliková Otília
 11. Magulová Eva
 12. Páleníková Mária
 13. Ritterová Oľga
 14. Sopková Anna
 15. Sedliak Jozef
 16. Šimonovičová Daniela
 17. Štifnerová Elena 
 18. Trubenová Valéria
 19. Mydlárová Anna

Súbor má bohatý repertoár, 18 choreografií. Ďalšiu sa teraz učíme.

 1. Na pieseň: Akáty šumí když padá déšť, Šu-šu-šu
 2. Coutry l. 
 3. Coutry ll.
 4. Waltz
 5. Polonéza
 6. Valčík
 7. Štvorilka
 8. Veselý tanček Hoky poky
 9. Polka
 10. Diridonda
 11. Hotel Permon
 12. Zahoď starosti
 13. Hrajme, hrajme
 14. Zitka obzitka
 15. Život je fajn
 16. Včielka
 17. Škótsky tanec
 18. Zuzička
 19. Na pieseň od Maji Velšicovej - Peter, sveter

Každoročne vystupujú pri príležitosti úcty k starším v Domove sociálnych služieb a v MsKC pre jubilantov mesta. Pri oslavách jubilantov, ktoré organizovalo mesto, bola pozvaná známa spevácka celebrita Maja Velšicová, keď videla tancovať našich tanečníkov s tancom "Zuzička" bola nadšená a tanečníkov pozvala do Bratislavy na prípravu svojho Vianočného programu a exhibíciách ako hosť. Býva zvykom, že roztancujú na plesoch seniorov celú sálu. Vystupujú aj v programe na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách. Zúčastňujú sa na Dni tanca krajskej a celoslovenskej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca, kde sa im darí získavať prvé miesta. 20.10.2022 sa prvýkrát zúčastnili na Slovenskom talentáriu organizované POS v Banskej Štiavnici, kde vystúpili s tancom "Zuzička". Ich choreografka Stella Víťazková, program obohatila škótskym tancom a zapojila účastníkov. Tréningy mávajú  v utorok v zrkadlovej sále Stelly Víťazkovej od 9.00 do 10.30. 

Najnáročnejšia časť činnosti súborov speváckeho a tanečného  je vhodné oblečenie. To sa dá zvládnuť len za pomoci sponzorov ako je Nadácia ZSNP  Slovalco  Žiar nad Hronom a Nemak s.r.o. Vďaka nadácii je dnes súbor pripravený vystúpiť v širokej škále podujatí.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Tanečný súbor

Krúžok šikovných rúk

Vedúca krúžku: Ľudmila Trubenová

Krúžok šikovných rúk: Jeho vedúcou je Ľudmilka Trubenová. Je to úžasná tvorivá skupina, tak dvadsiatich žien, ktoré sa stretávajú v klube každý druhý týždeň na 2 hodiny. Tvoria dielka tak, že jedna donesie nápad a ostatné sa to učia. V dnešnej dobe internetu už používajú aj tieto nápady. Majú za sebou veľmi veľa ocenení za ich krásne diela. Svoje diela ponúkli na medzinárodnej výstave - Kreativita. Spomeniem techniku patchwork, za ktoré dostali krásne poďakovanie na medzinárodnej výstave v Prahe - Dubeč. Venujú sa  výrobe vianočných, veľkonočných, jarných, jesenných ozdôb. Vyrábajú kytice z opadaného lístia, z trvaliek. Šperky z korálok so zaujímavými technikami. Bavlnky, priadza, vlna z nich tvoria bytové doplnky, oblečenie a podobne. Prispievajú svojimi prácami na výstavách veľkonočných, vianočných sviatkoch v našom meste v MsKC, v POS. Zúčastňujú sa pravidelne na výstave v Trenčíne ručných prác.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Krúžok šikovných rúk

Turistický krúžok

Vedúcou krúžku je Julka Rečlová a Evka Datková. Každý rok si pripravujú ročný plán nenáročnej turistiky. Turisti, ktorých je v súčasnej dobe okolo 200 ich patrične využívajú. Počas roka urobia okolo 18 výstupov. Turisti tvoria svoje spoločenstvo, vychádzky do prírody majú zdravotný prínos. Pochod na náš žiarsky Šibeničný vrch, letné opekačky, varenie guláša alebo opekačky sa im veľmi páčia. Náš banskobystrický región je na turistiku veľmi bohatý. Kremnické vrchy, kalvária, banské múzeum, náučný chodník, Skalka, Jastrabská skala, štiavnické pohoria a tajchy. Nová Baňa a jej okolie, turistický chodník, Zvonička, Starohutský vodopád, hrad Revište. Nezabúdajú ani na svojich vedúcich, ktorí už nie sú medzi nami. Na ich počesť každoročne usporadúvajú turistický pochod.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Turistický krúžok

Kalanetika na plavárni

Táto činnosť má medzi našimi seniormi veľký úspech. Stretáva sa tam okolo 40 cvičencov za pomoci kvalifikovanej cvičiteľky. Cvičíme 15 minút na suchu, 15 minút vo vode a pol hodina voľné plávanie. Cvičenie prebieha dvakrát do týždňa.

Ázijské cvičenie

Či-kung a Tai-či, tieto cvičenia nám už pred mnohými rokmi predstavila lektorka Iveta Píšova a u našich senioriek to vyvolalo veľký záujem. Okolo 30 cvičencov sa stretáva CVČ raz do týždňa.

Kalanetika a ázijské cvičenie, vďaka projektom sú z časti už tri roky realizované finančne za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Ázijské cvičenie

Petangový krúžok

V roku 2019 naše mesto vybudovalo petangové ihrisko v medziblokovom priestore,  kde sa stretávajú naši seniori nadšenci tohto športu dvakrát v týždni, v utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 hod. Žiarsky petangový krúžok má družbu s banskobystrickým petangovým klubom Guľomeťáci - klub petang ,,Hronsek". Vzájomné stretnutie prebieha dvakrát do roka a striedajú sa turnaje raz doma, a potom v Banskej Bystrici. Stretáva sa 11 párov, z Banskej Bystrici 6 párov a  domácich 5 párov. Sú to M. Humená,  D. Knožko, M. Knožková, M. Šimeková,  A. Vizváry,  M. Rerich,  M. Mesarošová, D. Šimonovičová, O. Šimonovič a iní. Petangový turnaj prebieha  v parku Štefana Moysesa  pod záštitou športového klubu konateľa MŠK, Jána Žiaka a Emila Vozára, ako spoluorganizátora. Zúčastňujú  sa  aj na turnajoch neregistrovaných v Galante, v Martine, v Trenčíne a pod. Naše petangové družstvo sa zúčastňuje pravidelne aj na medzinárodných petangových turnajoch.  Všetci záujemcovia o petang sa môžu do budúcnosti prihlásiť v klube ZO JDS.

Stolnotenisový krúžok

Krúžok vznikol v roku 2012. Nadšenci stolného tenisu majú vyhradený čas na l. ZŠ, kde sa stretávajú jedenkrát v týždni 2 hodiny. Pravidelní členovia krúžku sú: M. Humená, Anna Volková, D.Knožko, J. Ritter, A. Vizváry, I. Štifner, M. Kováčová,  H. Kováčová, J. Rečlová, M. Rerich. Títo  členovia sa zapájajú do športových hier základných, okresných, krajských súťaži v stolnom tenise. Naše členky Anna Volková a Mária Humená nás reprezentujú po celom Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach. Členka Anna Volková, úspešná medailistka, je členkou zväzu veteránov a zúčastňuje sa aj medzinárodných súťaži, ako v Tureckom v Gemeri, kde z 22 krajín získala zlato. Mária Humená, ktorá tiež na medzinárodných súťažiach  získava prvé miesta a ocenenia, ako napríklad v Taliansku a pod.

Klubová činnosť

Seniori sa stretávajú v klube MsKC každú stredu od 13.00 do 15.00. Činnosť je rôznorodá, posedenie pri káve, čaji, hudbe, práca s internetom, stolové hry a pod.  Pracujeme podľa vopred pripraveného plánu na celý rok. Sú to poznávacie výlety po celom Slovensku, kúpanie v našich teplých prameňoch (Poľný Kesov, Podhájska, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Vyhne), karneval, Deň Matiek, MDŽ, vianočný športový turnaj, Mesiac knihy, Mesiac úcty k starším, posedenie s primátorom,  kultúra - divadlo:  L.G.Tajovského Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, Nová Baňa, Folklórika vo fraku Banská Bystrica, varenie guľášu, kačacina, posedenie pri stromčeku a pod.  Spolupracujeme a zúčastňujeme sa pri akciách mesta, POS, Únie žien, klub dôchodcov, SZPB, MsKC. V novom roku 13.01.2023 ZO JDS otvorilo plesovú sezónu u nás v meste a bola  to oslava 20. výročia našej organizácii. Naša členská základňa sa rozrastá o nových  dôchodcov.

Jednota dôchodcov na Slovensku: Klubová činnosť

Plán práce na rok 2023

Január

 • Zasadnutie výboru (4.1.)
 • Činnosť krúžkov
 • Ples (13.1.)
 • Beseda o bezpečnom účte
 • Turistika

Február

 • Zasadnutie výboru (1.2.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výročná členská schôdza (22.2.)
 • Fašiang (8.2.) v klube 
 • Turistika
 • Počítačové zručnosti

Marec

 • Zasadnutie výboru (1.3.)
 • Činnosť krúžkov
 • Medzinárodný deň žien (8.3. POS)
 • Mesiac knihy (22.3.2023)
 • Polícia - prednáška
 • Turistika
 • Počítačové zručnosti

Apríl

 • Zasadnutie výboru (5.4.)
 • Činnosť krúžkov
 • Regionálna prehliadka speváckych skupín (19.4.)
 • Kúpanie 
 • Kultúra - divadlo
 • Turistika
 • Počítačové zručnosti

Máj

 • Zasadnutie výboru (3.5.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet – Topoľčianky (1.5. o 7.30) II. ZŠ
 • Deň matiek (10.5. o 13.00 v klube)  
 • Guláš párty (24.5. U suseda o 15.00)
 • Športové hry (26.5. Prestavlky)
 • Turistika
 • Počítačová zručnosť

Jún

 • Zasadnutie výboru (7.6.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet 
 • Annabál
 • Počítačová zručnosť

Júl

 • Zasadnutie výboru (12.7.)
 • Prázdniny

August

 • Zasadnutie výboru (2.8.)
 • Výlet

September

 • Zasadnutie výboru (6.9.)            
 • Činnosť krúžkov  
 • Poznávací zájazd   
 • Kúpanie 
 • Turistika                                           
 • Počítačová zručnosť

Október

 • Zasadnutie výboru (4.10.)
 • Činnosť krúžkov
 • Úcta k starším (11.10.) POS
 • Kačacina (18.10.) v Cukríku
 • Celoslovenská prehliadka Zlaté ruky
 • Turistika
 • Počítačová zručnosť

November

 • Zasadnutie výboru (8.11.)
 • Činnosť krúžkov
 • Katarínska zábava
 • Mikulášsky turnaj IV. ZŠ (29.11.)
 • Turistika
 • Počítačová zručnosť

December

 • Zasadnutie výboru (6.12.)
 • Činnosť krúžkov
 • Vianočné nákupy
 • Predvianočné posedenie 
 • Turistika

Okrem uvedeného plánu podujatí, základná organizácia JDS bude organizovať stretnutia svojich členov každú stredu od 13.00 do 15.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v MsKC okrem mesiaca júl a august.