Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov.

Jednota dôchodcov Slovenska - logo

Adresa: Jednota dôchodcov na Slovensku, Ul. SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 00 89 70 190 612

Bankové spojenie:

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IBAN: SK54 0900 0000 0051 9409 0720

Štruktúra ZO JDS

Predseda: Vlasta Bahnová, adresa: A. Dubčeka 367/7, Žiar nad Hronom, mobil: 0907 808 974

Podpredseda: Mária Kadlecová
Tajomníčka: Milada Kolhánková
Ekonómka: Helena Šándorová
Evidencia členskej základne ZO JDS: Terézia Hlaváčová
Evidencia členskej základne OZ SŽS: Dagmar Jankechová
Zapisovateľka: Silvia Mališová

Revízna komisia:

 • Predseda: Mária Kučerová
 • Člen: Anna Andrášovská
 • Člen: Alena Grochalová

Krúžky

Spevácky súbor: Seniori optimisti

 1. Vedúca: Valéria Trubenová
 2. Dirigentka: Lívia Považancová
 3. Akordeon: Dušan Droppa
 4. Bahnová Vlasta
 5. Buchová Božena
 6. Hileková Nadežda
 7. Hric Štefan
 8. Jakubejová Božena
 9. Kučerová Mária
 10. Koková Mária
 11. Kompasová Eva
 12. Lojková Antonia
 13. Michalov Štefan
 14. Nárožny Július
 15. Šatanová Soňa
 16. Uhrinová Elena
 17. Wachtarczyk Kazimír

Tanečný súbor: Seniori optimisti

Choreografka: Ing. Víťazková Stela

 1. Vedúca súboru: Krchmanová Katarína
 2. Bahnová Vlasta
 3. Hlaváčová Terézia
 4. Hlaváč Ján
 5. Hlivová Daniela
 6. Kánová Jaroslava
 7. Murgošová Valéria
 8. Mokrošová Katarína
 9. Miháliková Otília
 10. Magulová Eva
 11. Mydlárová Anna
 12. Páleníková Mária
 13. Ritterová Oľga
 14. Sopková Anna
 15. Sedliak Jozef
 16. Štifnerová Elena
 17. Šimonovičová Daniela
 18. Trubenová Valéria

Krúžok šikovných rúk

Vedúca krúžku: Ľudmila Trubenová

Turistický krúžok

Vedúca krúžku: Júlia Rečlová

Ázijské cvičenie

Lektorka: Iveta Píšová
Vedúca krúžku: Ľudmila Trubenová       

Petangový krúžok

Vedúci krúžku: Daniel Knoška  

Stolnotenisový krúžok

Vedúci krúžku: Antón Vizváry

 AquaAerobik

Lektorka: Miroslava Mesárošová
Vedúca krúžku: Anna Gáborová

Kalendár činností v roku 2023

Január

 • 20. výročie založenia Jednoty dôchodcov sme oslávili plesom. Náš tanečný súbor, Seniori Optimisti, škótskym tancom roztancovali celú sálu. Medzi pozvanými hosťami bol aj náš pán primátor, ktorý prípitkom otvoril ples. Nálada plesajúcich bola výborná, odmenou pre nich bola aj bohatá tombola od sponzorov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
 • Turistický krúžok otvoril sezónu výstupom na Skalku, smer Krahule - Kremnica.
 • Šikovné ruky vyrábali pekné diela k MDŽ.

Február

 • Dňa 22.2. sme pre našich členov pripravili výročnú členskú schôdzu, ktorá začala zvesela – zaspievali nám naši Seniori Optimisti. Ďalej sme sa na schôdzi poďakovali pánovi J. Trubenovi za jeho dlhoročnú záslužnú prácu v ZO JDS.
 • Turisti pripravili peknú trasu, Šibeničný vrch- Lutila. Je to obľúbený vrch, zišla sa dobrá partia a pekné počasie im prialo.
 • Naši členovia navštívili Jaskynné kúpele v Miskoletapolce v Maďarsku. Užili si tam wellness plný zážitkov.
 • Fašiangy sme oslávili spevom a tancom. Karnevalová nálada bola v našom klube veselá. Krásne tvorivé masky našich členiek boli toho príkladom. Všetci si odniesli domov kus dobrej nálady.

Marec

 • Pri príležitosti MDŽ sa náš výbor veľmi pekne poďakoval našim členkám – pripravili sme im pekný kultúrny program, kde spev a tanec našich Seniorov Optimistov potešil každého a príjemná hudba p. J. Ťahúňa roztancovala každú ženu. 
 • Spevácky súbor Seniori Optimisti vystupovali na námestí mesta z príležitosti 78. výročia  oslobodenia mesta.
 • Marec, mesiac knihy, sme si pripomenuli s našou hostkou p. Máriou Petrovou a jej doprovodom, p. Štrengerom, ktorí nám pripravili pútavé literárno - hudobné pásmo.
 • Turisti absolvovali trasu Nová Baňa - Červená a Havrania skala - Kohútovo.
 • Naše členky – šikovné ruky vyrábali krásne dielka k Veľkej noci.

Apríl

 • Turisti absolvovali túru Zvolen - Pustý hrad.
 • Dňa 15.4. sa naši členovia z krúžku stolný tenis zúčastnili Stolnotenisového turnaja v Badíne, kde sa súťažilo bez rozdielu veku. V súťaži mužov sa víťazom stal náš Stano Štefanča, ktorému srdečne blahoželáme. Helena Kováčová obsadila v súťaži žien druhé miesto a Júlia Rečlová tretie. Blahoželáme.
 • Naša organizácia 19. apríla organizovala regionálnu prehliadku speváckych súborov - Seniorov Základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska. V sále MsKC sa stretli súbory z regiónov Sklené teplice - Tepličianka, Rudno nad Hronom - Rudnianka, Prestavlky - Magdálena Polóňová, Brehy- Hronka, Hriňová - Javorinka a náš súbor Seniori Optimisti. Záštitu nad týmto prestížnym podujatím prevzal primátor mesta Peter Antal. Regionálnu prehliadku otvorilo vystúpenie domácej seniorskej speváckej skupiny Seniori Optimisti výstižnou piesňou Život je veliká láska (E. Drienko). Súbory hostí, domáce i cezpoľné publikum, s radosťou privítal viceprimátor mesta, Ladislav Kukolík a predseda KO JDS, Ján Hlaváč. Programom sprevádzala dlhoročná pracovníčka žiarskeho Zboru pre občianske záležitosti, Silvia Hlôšková. Vďaka sponzorom podujatia čakalo účinkujúcich a hostí príjemné pohostenie. Na záver sa niesla sálou spoločná pieseň Zahučali hory. Zorganizovali sme veľmi pekné kultúrne podujatie, plné radosti a umeleckých zážitkov. 
 • Naši tanečníci Seniori Optimisti sa dňa 21.4. zúčastnili krajskej súťaži prehliadky moderného a módneho tanca s názvom DNI TANCA, ktoré organizovalo POS.
 • Šikovné ruky pripravovali krásne pozornosti ku dňu Matiek.

Máj

 • 1. mája sme absolvovali zaujímavý výlet do Topoľčianok. Vychutnali sme si otvorenie sezóny v Národnom žrebčinci, ktorý patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Navštívili sme zámok, ktorý je našou bohatou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavá bola prehliadka zámockej barokovej kaplnky. Prezreli sme si tiež široko - ďaleko najkrajší park.
 • Spevácky súbor Seniori optimisti spievali na námestí mesta pri príležitosti Osláv dňa víťazstva nad fašizmom.
 • Deň Matiek sme si pripomenuli v klube pekným programom. Zaspievali nám naši speváci Seniori Optimisti a naša členka nám zarecitovala pekné básne o mamičke.
 • Naši členovia sa zúčastnili výstavy svadobných šiat s názvom Od Party k závoju v Biskupskom kaštieli. Táto výstava bola spojená s ukážkou čepčenia neviest. Výstavu usporiadalo POS – ZH, čepčenie nám predviedla Tonka Pulišová so svojimi dievčatami z Pohronky.
 • Tanečný súbor Seniori Optimisti sa zúčastnili MS v plesových choreografiách a exhibíciách v MsKC v ZH.
 • Naši tanečníci Seniori Optimisti absolvovali v MsKC celoslovenskú súťažnú prehliadku moderného a módneho tanca s názvom Deň tanca, kde za svoje vystúpenie získali prvé miesto. 
 • Zašportovali sme si v Prestavlkoch na Okresných športových  hrách. Športovci zo Žiaru nad Hronom boli vyhlásení za najúspešnejších športovcov.
 • Naši turisti si urobili krásnu túru na salaš Revolta cez Kremnickú kalváriu. Odmenou im bol kvalitný domáci syr a žinčica.
 • Pekné slnečné popoludnie sme využili  na dobrý guláš – U suseda. Guláš bol výborný aj nálada pri harmonike, pri ktorej sme si veselo zaspievali.

Jún

 • Naši speváci Seniori Optimisti sa zúčastnili krajskej postupovej súťaže speváckych zborov Banskobystrického kraja VIVA IL CANTO. Súťažná prehliadka sa konala v evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici, kde naši seniori získali ocenenie za Bronzové  pásmo.
 • V júni sa taktiež konal aj Anna bál, otvorenie letnej sezóny sme spoločne privítali vonku v areáli POS. Naši tanečníci a speváci Seniori Optimisti v spojení s hudbou p.J. Ťahúňa si pripravili pekný kultúrny program a naše dievčence z krúžku šikovných rúk sa zas postarali o peknú výzdobu. 
 • Dňa 20.6. sme absolvovali poznávací výlet vlakom na PIENINY. Čakal nás hotel Pltník, kde sme sa ubytovali. Navštívili sme priehradu v Poľsku - Niedzica, skúsili si splav Dunajca, navštívili sme Nestville Park – domov výroby prvej slovenskej whisky. V Starej Ľubovni sme zas navštívili zámok a skanzen ľudovej architektúry, Bachledová dolina nás očarila chodníkom v korunách stromov a záver nášho výletu patril návšteve múzea - Kláštor kartuziánov v Červenom kláštore. Toto všetko sme navštívili počas nezabudnuteľného víkendu.
 • Turisti si spravili pekný výlet Šibeničný vrch - Lutila, cez horu, čo bola príjemná prechádzka.
 • Naši speváci ukončili letnú sezónu a zrelaxovali pri dobrom guláši v spoločnosti pozvaných hostí. 

August

 • K dôstojnej oslave 79. výročia SNP prispel náš spevokol Seniori Optimisti.
 • Petangisti si zorganizovali svoj turnaj. Vedúci krúžku, p. Daniel Knoška, sa postaral o svojich súťažiacich a pripravil im medaily a občerstvenie.
 • ZO JDS Žiar Nad Hronom sa s veľkou bolesťou dňa 24.8. rozlúčila s dlhoročným predsedom p. Jánom Trubenom. Janko, budeš nám chýbať. ĎAKUJEME.
 • Dňa 24.8. sa uskutočnila Krajská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby seniorov 2023. Vyhlasovateľ KO JDS Banská Bystrica a organizátor OO JDS Veľký Krtíš. Samotná prehliadka prebiehala v kaštieli Imre Madacha v Dolnej Strehovej. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša organizácia.  

September

 • Do mesta TULLN v Rakúsku sme si urobili pekný výlet. Videli sme skutočnú voňavú krásu záhrad a alejí a kochali sme sa historickými pamiatkami mesta.
 • Speváci Seniori Optimisti boli pozvaní na stretnutie rodákov v zaniknutej obci Horné Opatovce.
 • Naši športovci sa zúčastnili Letných krajských športových hier Seniorov MICHALOVÁ - Víťazom blahoželáme.
 • Pekné septembrové dni sme využili na návštevu krásneho zámku Halič a vykúpali sa v Auparku Novolandia Rapovce.
 • Turisti absolvovali trasu: Banská Bystrica – Vatrovka - Kalvária.
 • Speváci Seniori Optimisti sa zúčastnili podujatia v POS - ,,Žiar spieva“.
 • Krúžok šikovných rúk si vyrábal veľmi pekné dielka s jesennou tematikou.
 • Turisti si naplánovali trasu Banská Štiavnica - Svätý Anton- Banský Studenec.

Október

 • Našej dlhoročnej členke a vedúcej šikovných rúk a Ázijského cvičenia, Ľudmile   Trubenovej, sme blahoželali k jej krásnemu životnému jubileu 80 rokov. Milá Ľudmilka, nech každý deň máš dôvod na úsmev a radosť.
 • Turisti si naplánovali túru: Ihráč Píla - Ihráč Dolná Ves. Počasie prialo, bol to pekný výlet.
 • Jeseň je predurčená na gurmánske špeciality, ako sú Kačacie hody. Objednali sme si túto špecialitu v Strednej Odbornej Škole Obchodu a Služieb (Cukríku). Ďakujeme, boli úžasné.
 • Náš sviatok „Mesiac úcty k starším“ sme si pripomenuli a dôstojne oslávili. Prišiel medzi nás aj pán primátor Peter Antal, aby zablahoželal naším oceneným členom. Pripravili sme kultúrny program, ako spev a tanec našich Seniorov Optimistov. Do tanca nám hrala hudba p. J. Tahúňa.

 Základná organizácia Jednoty dôchodcov udeľuje:

 1. Ďakovné listy - udeľuje ZO predseda Vlasta Bahnová
  • Márie Humenej za celoslovenskú reprezentáciu v športových činnostiach
  • Anne Volkovej za celoslovenskú reprezentáciu v športových činnostiach
 2. Vyznamenania 3. stupňa - udeľuje OO Milan Sklenka
  • Hlivová Daniela
  • Michalov Štefan
  • Páleníková Mária
  • Ritterová Oľga
  • Urblíková Zuzana
  • Gábrišová Anna
  • Oravec Štefan
 3. Vyznamenanie 2. stupňa - udeľuje KO Ján Hlaváč
  • Droppa Dušan
  • Sklenka Milan
 4. Vyznamenanie 1. stupňa udeľuje Ústredie ZO JDS
  • Bulko Jaroslav
 • Turisti si pripravili túru okolo Slaskej. Počasie im prialo, aj dobrej nálady bolo dosť.
 • Dňa 26.10. sme si zorganizovali nákupy do Nového Targu. Výlet bol pre všetkých zúčastnených prínosom. 
 • SENIORSKÉ TALENTÁRIUM v Banskej Štiavnici ocenilo našich súťažiacich spevákov Seniorov Optimistov, pod vedením p. Lívie Považancovej. 
 • Toto krásne ocenenie dostali aj tanečníci Seniori Optimisti, pod vedením p. Stelly Víťazkovej.
 • Pri príležitosti Úcty k starším naši speváci a tanečníci Seniori Optimisti vystupovali v Domove dôchodcov.
 • Letokruhy, kultúrny program , ktorý organizovalo MsÚ v MsKC pre jubilantov mesta,  v rámci Úcty k starším, kde naši tanečníci a speváci  Seniori Optimisti prispeli svojím programom.

November

 • Speváci Seniori Optimisti si pripravili  predvianočné posedenie vo Furmanskej kolibe v Bzenici. Ďakujeme Vám za celoročnú prácu.
 • Naši členovia si dňa 18.10. zorganizovali Mikulášsky športový turnaj na lV. ZŠ. Niesol sa v hesle: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Tento deň bol pod záštitou p. primátora Petra Antala, z MŠK v zastúpení p. Žiaka, ktorý nám zabezpečil medaily a diplomy. 

Naše športové disciplíny:

 • kop na bránku
 • hod do basketbal. koša
 • stolný tenis
 • petang

Pod drobnohľadom hlavnej rozhodkyne, Mgr. M. Mesárošovej. Ďakujeme našim sponzorom.

 • Šikovné ruky v tomto predvianočnom čase vyrábajú krásne diela.
 • Navštívili sme nádherný muzikál, Povolanie Pápež, v DAB v Nitre. Odchádzali sme z predstavenia veľmi spokojní a duševne obohatení.
 • Našu krásnu Zlatú Kremnicu si dňa 22.11. naši členovia išli pozrieť so sprievodom našej členky Janky Haluškovej.
 • Našim členom sme pripravili predvianočné posedenie pod názvom Katarínske posedenie v POS. Hrala nám príjemná hudba p. J. Ťahúňa. Členky zo šikovných rúk pripravili pekné dekorácie, ktoré ponúkli na predaj. Výťažok z toho venovali Výboru na prípravu vianočného posedenia.
 • Turisti absolvovali predvianočnú túru trasa: Šibeničný vrch - Kremnička.
 • Naša ZO JDS v spolupráci s Klubom dôchodcov zorganizovali veľmi peknú spoločnú akciu Vianočná kapustnica – v priestoroch pivárne U suseda.
 • Krúžok šikovných rúk vyrábal krásne vianočné dielka.

December

 • Spevácky súbor Seniori Optimisti boli pozvaní, aby zaspievali na koncerte pri príležitosti  adventného obdobia v Evanjelickom kostole v našom meste.
 • Pripravili sme zaujímavý vianočný výlet - Vianočný Krakow. Navštívili sme Kráľovský zámok Wavel, katedrálu sv. Václava a sv. Stanislava, obdivovali sme staré mesto s pokladmi gotickej, renesančnej a barokovej architektúry, Mariánsky kostol Suklienice, Jagelovskú univerzitu a krásne vyzdobený Rynek, najväčšie námestie v strednej Európe.  Kochali sme sa pravou vianočnou atmosférou.
 • Spevácky súbor Seniori Optimisti spievali na výročnej schôdzi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v meste.
 • Tanečný krúžok si pripravil vianočné posedenie. Po celom roku aktivít si vychutnali  krásnu vianočnú pohodu. Pozvali si aj svojich bývalých tanečníkov, aby sa spoločne potešili. Zároveň sa členovia poďakovali svojej choreografke Stellke za jej záslužnú prácu. 
 • Spevácky krúžok si urobil pekný vianočný výlet a navštívil krásnu historickú pamiatku, katedrálu v Hronskom Beňadiku. Bolo pre nich veľkou poctou, že si v srdci katedrály mohli zaspievať. 
 • Turisti sa  vybrali do Zvolena na vianočné trhy.
 • Naši speváci Seniori Optimisti krásne zavŕšili svoje tohtoročné účinkovanie, aby potešili klientov strediska DSS - DOMÉNA. Spoločne si zaspievali vianočné koledy a vzájomne sa obdarovali drobnými darčekmi, ale hlavne láskou k blížnemu. 
 • Pohronské osvetové stredisko pozývalo na ČAS VIANOČNÝ, kde vystupovali súbory zo žiarskych regiónov a ľudové remeslá. Naši členovia toto pekné podujatie podporili svojou účasťou a nákupom vianočných darčekov.
 • Posledné zasadnutie výboru v roku 2023 sa nieslo slávnostne, v duchu Vianoc. Zavŕšili  sme aktívny rok a tešíme sa na Vás všetkých v Novom roku 2024. Prajeme si, aby ste nám zachovali svoju priazeň aj naďalej.
 • ĎAKUJEME za Vašu celoročnú podporu.
 • ĎAKUJEME sponzorom , ktorí nám počas roka boli nápomocní pri organizovaní našich podujatí.

Plán práce na rok 2024

Január

 • Zasadnutie výboru (8.1.)
 • Činnosť krúžkov
 • Ples (26.1. MsKC)
 • Aqua aerobik na plavárni, každú sobotu

Február

 • Výročná členská schôdza (7.2.)
 • Zasadnutie výboru (12.2.)
 • Maškaráda (21.2. POS)
 • Činnosť krúžkov

Marec

 • Zasadnutie výboru (11.3.)
 • Činnosť krúžkov
 • Medzinárodný deň žien (15.3. POS)
 • Mesiac knihy (20.3. Klub MsKC)

Apríl

 • Zasadnutie výboru (8.4.)
 • Činnosť krúžkov
 • Kúpanie – Turčianske Teplice
 • Výstava ručných prác (od 17.4. do 17.5. výstavná sieň MsKC)

Máj

 • Zasadnutie výboru (13.5.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet – Topoľčianky (1.5.)
 • Deň matiek – Welnes
 • 20. výročie tanca a spevu (24.5. MsKC)
 • Okresné športové hry (25.5. ZŠ na Jilemnického ulici)

Jún

 • Zasadnutie výboru (10.6.)
 • Činnosť krúžkov
 • Výlet – Pieniny (od 15.6. do 17.6)

Júl

 • Prázdniny

August

 • Prázdniny
 • Zasadnutie výboru (12.8.)

September

 • Zasadnutie výboru (9.9.)            
 • Činnosť krúžkov  
 • Výstava Agrokomplex – Nitra
 • Kúpanie

Október

 • Zasadnutie výboru (14.10.)
 • Činnosť krúžkov
 • Úcta k starším (16.10. POS)
 • Poznávací výlet – Terchová (23.10. - 28.10.)

November

 • Zasadnutie výboru (11.11.)
 • Činnosť krúžkov
 • Katarínska zábava (13.11. POS)
 • Kultúra

December

 • Zasadnutie výboru (9.12.)
 • Činnosť krúžkov
 • Predvianočné posedenie (4.12. POS)
 • Vianočné trhy

Okrem uvedeného plánu podujatí, základná organizácia JDS bude organizovať stretnutia svojich členov každú stredu od 13.00 do 15.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v MsKC okrem mesiaca júl a august.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png