Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov.

Jednota dôchodcov Slovenska - logo

Adresa: Jednota dôchodcov na Slovensku, Ul. SNP 119, Žiar nad Hronom

IČO: 00 89 70 190 612

Bankové spojenie:

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IBAN: SK54 0900 0000 0051 9409 0720

Štruktúra ZO JDS

Predseda: Vlasta Bahnová, adresa: A. Dubčeka 367/7, Žiar nad Hronom, t. č. 0907 808 974

Podpredseda: Ján Truben
Tajomníčka: Milada Kolhánková
Ekonómka: Helena Šándorová
Evidencia členov základne: Terézia Hlaváčová
Zapisovateľka: Dagmar Jakubíková
Spolok Žiarskych seniorov, ekonómka a evidencia členskej základne: Alžbeta Rafajová

Revízna komisia

 • Predseda: Mária Kadlecová
 • Člen: Mária Kučerová
 • Člen: Alena Grochalová

Krúžky

Spevácky súbor: Seniori optimisti

 1. Dirigentka: Lívia Považancová
 2. Vedúca: Antónia Lojková
 3. Akordeon: Dušan Droppa
 4. Bahnová Vlasta
 5. Buchová Božena
 6. Hileková Nadežda
 7. Kompasová Eva
 8. Kúšiková Alex
 9. Kučerová Mária
 10. Michalov Štefan
 11. Nárožny Július
 12. Pivarčiová Blažena
 13. Šatanová Soňa
 14. Trubenová Valika
 15. Uhrinová Elena
 16. Wachtarczyk Kazimír

Stretávajú sa v klube MsKC v stredu od 9.00 do 11.00 hod. V súčasnosti majú v repertoári okolo 200 piesní určených na rôzne spoločenské účely. Autorkou niektorých piesní je ich bývalá speváčka Mária Szolnokyová.

Pravidelne každý rok vystupujú pri  oslavách mesta, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Dome sociálnych služieb, v MsKC pre jubilantov mesta, na plesoch seniorov. Vystupujú pri stretnutí rodákov v zaniknutej obce v Horných Opatovciach. Tento rok sa zúčastnili na Regionálnej prehliadke v Novej Bani 6.10.2022. Zúčastňujú sa aj na podujatiach v Pohronskom osvetovom stredisku ako napríklad Dirigentská palička 14.10.2022.

Súbor bol niekoľkokrát vybratý na celoslovenskú prehliadku spevákov seniorov. Tento rok, 13.10.2022, sme vystupovali v Liptovskom Mikuláši  na celoštátnej prehliadke.

Tanečný súbor

Choreografka: Ing. Víťazková Stela

 1. Vedúca súboru: Krchmanová Katarína
 2. Bahnová Vlasta 
 3. Bohunická Blanka
 4. Hlaváč Ján
 5. Hlaváčová Terézia
 6. Hlivová Daniela
 7. Kánová Jaroslava
 8. Kadlecová Mária
 9. Murgošová Valéria
 10. Miháliková Otília
 11. Magulová Eva
 12. Páleníková Mária
 13. Ritterová Oľga
 14. Sopková Anna
 15. Sedliak Jozef
 16. Šimonovičová Daniela
 17. Štifnerová Elena 
 18. Trubenová Valéria

V súčasnej dobe nacvičili 18 choreografií a pripravujú 19-tu k plesovej oslave, 20. výročiu založenia ZO JDS

 1. Na pieseň (Akáty šumí když padá déšť, Šu-šu-šu)
 2. Coutry l. 
 3. Coutry ll.
 4. Waltz
 5. Polonéza
 6. Valčík
 7. Štvorilka
 8. Veselý tanček Hoky poky
 9. Polka
 10. Diridonda
 11. Hotel Permon
 12. Zahoď starosti
 13. Hrajme, hrajme
 14. Zitka obzitka
 15. Život je fajn
 16. Včielka
 17. Škótsky tanec
 18. Zuzička

Každoročne vystupujú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Domove sociálnych služieb, v MsKC pre jubilantov mesta. Pri tohtoročných oslavách jubilantov, ktoré organizovalo mesto, bola pozvaná známa spevácka celebrita Maja Velšicová. Keď videla tancovať našich tanečníkov s tancom Zuzička bola nadšená a tanečníkov pozvala do Bratislavy na prípravu svojho Vianočného programu a exhibíciách ako hosť. Býva zvykom, že roztancujú na plesoch seniorov celú sálu. Vystupujú aj v programe na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách. Zúčastňujú sa na Dni tanca krajskej a celoslovenskej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca, kde sa im darí získavať 1. miesta. Prvýkrát zúčastnili na Slovenskom talentáriu organizované POS v Banskej Štiavnici 20.10.2022, kde vystúpili s tancom Zuzička. Ich choreografka Stella Víťazková, program obohatila škótskym tancom a zapojila účastníkov. Tréningy mávajú v utorok v zrkadlovej sále Stely Víťazkovej od 9.00 do 10.30. 

Najnáročnejšia časť činnosti súboru speváckeho a tanečného je vhodné oblečenie. To sa dá zvládnuť len za pomoci sponzorov ako je Nadácia ZSNP Slovalco Žiar nad Hronom a Nemak s.r.o. Vďaka nadácii je dnes súbor pripravený vystúpiť v širokej škále podujatí.

Krúžok šikovných rúk

Vedúca krúžku: Ľudmila Trubenová

Krúžok šikovných rúk: Jeho vedúcou je Ľudmila Trubenová. Je to úžasná tvorivá skupina tak 20 žien, ktoré sa stretávajú v klube každý druhý týždeň na dve hodiny. Tvoria dielka tak, že jedna donesie nápad a ostatné sa to učia. V dnešnej dobe internetu už používajú aj tieto nápady. Majú za sebou veľmi veľa ocenení za ich krásne diela. Svoje diela ponúkli na medzinárodnej výstave - Kreativita. Spomeniem techniku patchwork, za ktoré dostali krásne poďakovanie na medzinárodnej výstave v Prahe- Dubeč. Venujú sa výrobe vianočných, veľkonočných, jarných, jesenných ozdôb. Vyrábajú kytice z opadaného lístia, z trvaliek. Šperky z koráliek so zaujímavými technikami. Bavlnky, priadza, vlna, z ktorých tvoria bytové doplnky, oblečenie a podobne. Prispievajú svojimi prácami na výstavách veľkonočných, vianočných sviatkoch v našom meste v MSKC, v POS. O tom, že sa im darí, svedčí aj účasť na celoslovenskej výstave Jablko roka v Trenčíne v roku 2019, kde súčasťou býva aj výstava ručných prác. Tu so svojimi výrobkami reprezentovali JDS za BBSK.

Turistický krúžok

Turistický krúžok: Vedúcou krúžku je Julka Rečlová a Evka Datková. Každý rok si pripravujú ročný plán nenáročnej turistiky. Turisti, ktorých je v súčasnej dobe  okolo 200, ich patrične využívajú. Počas roka urobia okolo 18 výstupov. Turisti tvoria svoje spoločenstvo, vychádzky do prírody okrem zdravotného prínosu majú pochod na náš žiarsky Šibeničný vrch, letné opekačky, varenie guláša.  Náš banskobystrický región je na turistiku veľmi bohatý. Kremnické vrchy, kalvária, banské múzeum, náučný chodník, Skalka, Jastrabská skala, Štiavnické pohoria a tajchy. Nová Baňa a jej okolie, turistický chodník, Zvonička, Starohutský vodopád,  hrad Revište. Nezabúdajú na svojich vedúcich, ktorí už nie sú medzi nami. Na ich počesť každoročne usporadúvajú turistický pochod.

Kalanetika na plavárni

Kalanetika na plavárni: Táto činnosť má medzi našimi seniormi veľký úspech. Stretáva sa tam okolo 40 cvičencov za pomoci kvalifikovanej cvičiteľky. Cvičíme 15 minút na suchu, 15 minút vo vode a pol hodina voľné plávanie. Cvičenie prebieha dvakrát do týždňa. Momentálne sa kvôli rekonštrukcii na plavárni necvičí. 

Ázijské cvičenie

Ázijské cvičenie: Či-kung a Tai-či, tieto cvičenia nám už pred mnohými rokmi predstavila lektorka Iveta Píšova a u našich senioriek to vyvolalo veľký záujem. Okolo 30 cvičencov sa stretáva v CVČ raz do týždňa.

Kalanetika a ázijské cvičenie, vďaka projektom sú z časti už tri roky realizované finančne za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja.

Petangový krúžok

Petangový krúžok: V roku 2019 naše mesto vybudovalo petangové ihrisko v medziblokovom priestore, kde sa stretávajú naši seniori nadšenci tohto športu 2 krát v týždni  v utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 hod. Žiarsky petangový krúžok má družbu s banskobystrickým petangovým klubom Guľomeťáci- klub petang Hronsek. Vzájomné stretnutie prebieha dvakrát do roka a striedajú sa turnaje raz doma, a potom v Banskej Bystrici. Stretáva sa 11 párov, z Banskej Bystrice 6 párov a  domácich 5 párov. Sú to M. Humená,  D. Knožko, M. Knožková, M. Šimeková,  A. Vizváry,  M. Rerich,  M. Mesarošová, D. Šimonovičová, O. Šimonovič a iní. Petangový turnaj prebieha  v Parku Štefana Moysesa pod záštitou športového klubu konateľa mesta pre seniorov pána Jána Žiaka, bývalého konateľa Technických služieb pána Emila Vozára ako spoluorganizátora. Zúčastňujú sa aj na turnajoch neregistrovaných v Galante, v Martine, v Trenčíne a pod. Naše petangové družstvo sa zúčastňuje pravidelne aj na medzinárodných petangových turnajoch.  Všetci záujemcovia o petang sa môžu do budúcnosti prihlásiť v klube ZO JDS. 

Stolnotenisový krúžok: Krúžok vznikol v roku 2012. Nadšenci stolného tenisu majú vyhradený čas na prvej ZŠ, kde sa stretávajú jedenkrát v týždni dve hodiny. Pravidelní členovia krúžku teda sú: M. Humená, Anna Volková, D.Knožko, J. Ritter, A. Vizváry, I. Štifner, M. Kováčová,  H. Kováčová, J. Rečlová, M. Rerich. Títo členovia sa zapájajú do športových hier základných, okresných, krajských súťaži v stolnom tenise. Naše členky Anna Volková a Mária Humená nás reprezentujú po celom Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach. Členka Anna Volková úspešná medailistka je členkou zväzu veteránov a zúčastňuje sa aj medzinárodných súťaži, ako v Tureckom v Gemeri, kde z 22 krajín získala zlato. Mária Humená, ktorá tiež na medzinárodných súťažiach získava prvé miesta a ocenenia, ako napríklad v Taliansku a pod.

Klubová činnosť: Seniori sa stretávajú v klube MsKC každú stredu od 13.00 do 16.00. Činnosť je rôznorodá, posedenie pri káve, čaju, hudbe, práca s internetom, stolové hry a pod. Pracujeme podľa vopred pripraveného plánu na celý rok. Sú to poznávacie výlety po celom Slovensku, kúpanie v našich teplých prameňoch (Poľný Kesov, Podhájska, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Vyhne, karneval, Deň matiek, MDŽ, tance, športový turnaj, Mesiac knihy, Mesiac úcty k starším, posedenie s primátorom, kultúra- divadlo L. G. Tajovského Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, Folklórika vo fraku BB, varenie guľášu, kačacina, posedenie pri stromčeku a pod. Spolupracujeme a zúčastňujeme sa pri akciách mesta, POS, Únie žien, klub dôchodcov, SZPB, MsKC. V novom roku 13.01.2023 ZO JDS otvára plesovú sezónu u nás v meste a bude to zároveň oslava 20. výročia našej organizácii. Naša členská základňa sa rozrastá o mladých dôchodcov.