Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Mesto Žiar nad Hronom zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje  v súlade s:

  • Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  • ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre mesto Žiar nad Hronom je:

SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR. 

Kontakt na zodpovednú osobu:  

Tel.: 00421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png