Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

Preskočiť navigáciu

Vyhradené parkovanie pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti. Povolenie sa vydáva v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13 držiteľom preukazu ZŤP alebo jeho rodinnému príslušníkovi, pokiaľ majú v meste Žiar nad Hronom trvalé alebo prechodné bydlisko. V prípade, že držiteľ preukazu ZŤP nevlastní alebo nie je oprávnený viesť motorové vozidlo, musí zároveň žiť v spoločnej domácnosti (pobyt) s vlastníkom resp. držiteľom, či prevádzkovateľom vozidla, pre ktoré žiada o vyhradené parkovacie miesto.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta 
 • náčrt situácie okolia spolu s požadovaným vyznačením umiestnenia parkovacieho miesta,
 • fotokópia preukazu ZŤP,
 • fotokópia občianskeho preukazu,
 • fotokópia Rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, v ktorom je uvedený druh zdravotného postihnutia,
 • fotokópia tzv. veľkého technického preukazu vozidla, pre ktoré je žiadané o parkovacie miesto,
 • fotokópia občianskeho preukazu prevádzkovateľa mot. vozidla (pokiaľ nie je totožný s osobou so ZŤP),
 • potvrdenie o prechodnom pobyte (pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v meste)
 • súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR Žiar nad Hronom v zmysle § 3, ods. (2) a ods. (7) Zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Pozn.: Sadzba miestneho poplatku za parkovanie podľa VZN o miestnych daniach.


Vybavuje: Ing. Miloslav Baranec
Kontakt: I. poschodie MsÚ. č. d. 15, tel.: 045/678 71 43, mobil: 0917 857 165, e-mail: miloslav.baranec@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní od doručenia kompletných dokladov


Súbory na stiahnutie:

 • Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP .rtf
 • Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP .pdf
 • Vyznačenie vyhradených parkovacích miest pre ZŤP .pdf