Obchodné spoločnosti mesta

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Môže ju tvoriť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje o obchodnej spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.

Medzi obchodné spoločnosti mesta Žiar nad Hronom patria:

  • MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
  • TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
  • Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
  • FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a. s.

MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Podiel mesta Žiar nad Hronom: 100 %

Mestský športový klub Žiar nad Hronom - logo

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
IČO: 36 618 357
Adresa: A. Dubčeka 45, 965 01  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 71 26
Web: www.mskziar.sk

Štatutárny orgán:

Konateľ spoločnosti

Ján Žiak

Tel: 0908 949 527

E-mail: jan.ziak@ziar.sk

Životopis .pdf

Dozorná rada (Za mesto Žiar nad Hronom):

Ing. Miroslav Rybársky  - člen dozornej rady spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Ing. Miroslav Rybársky

Tel: 0918 620 089

E-mail: miroslav.rybarsky@ziar.sk

Ing. Branislav Šťastný - člen dozornej rady spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Ing. Branislav Šťastný

Tel: 0903 867 221

E-mail: branislav.stastny@ziar.sk

Na čítanie:


TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Podiel mesta Žiar nad Hronom: 100 %

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.

Technické služby sú spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujú svoje služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia, realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti majú aj so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o
IČO: 31 609 651
Adresa: A. Dubčeka 45, 965 58  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 70 10, 045/678 70 11
Web: www.tszh.sk

Štatutárny orgán:

Mgr. Igor Rozenberg, MBA - konateľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Konateľ spoločnosti

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA

Tel: 045/678 70 10

E-mail: igor.rozenberg@tszh.eu

Životopis .pdf

Dozorná rada:

Ing. Mária Biesová - predseda dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Predseda dozornej rady

Ing. Mária Biesová

Tel: 0918 444 300

E-mail: maria.biesova@ziar.sk

MUDr. Ladislav Kukolík - člen dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

MUDr. Ladislav Kukolík

Tel: 0905 276 141

E-mail: ladislav.kukolik@ziar.sk

Mgr. Gabriela Hajdoniová - člen dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Mgr. Gabriela Hajdoniová

Tel: 0903 786 629

E-mail: gabriela.hajdoniova@ziar.sk

Na čítanie:


Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Podiel mesta Žiar nad Hronom: 10 %

 Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v roku 2009 za účelom komplexného riešenia odpadového hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a okolité obce, ako aj pre podnikateľské subjekty. Mesto Žiar nad Hronom, prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., vlastní v danej spoločnosti 10 % podieľ akcií.

Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
IČO: 36 618 357
Adresa: SNP 131, 965 01  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 08 00
Web: www.tsziar.sk

Dozorná rada: (Za mesto Žiar nad Hronom):

Ing. Martin Majerník, MBA - člen dozornej rady spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Člen dozornej rady

Ing. Martin Majerník, MBA

Tel: 045/ 678 71 67

E-mail: martin.majernik@ziar.sk


FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.

Podiel mesta Žiar nad Hronom: 50 %

Ing. Dušan Bosák - konateľ spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
IČO: 47 239 140
Adresa: Partizánska 154/10, Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt: klub@fkpohronie.sk
Web: www.fkpohronie.sk

Štatutárny orgán (Za mesto Žiar nad Hronom):

Mgr. Igor Rozenberg, MBA - konateľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Predseda predstavenstva

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA

Tel: 045/678 70 10

E-mail: rozenberg@fkpohronie.sk

Životopis .pdf

Mgr. Igor Rozenberg, MBA - konateľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen predstavenstva

Mgr. Peter Antal

Tel: 045/678 71 20

E-mail: primator@ziar.sk

Mgr. Igor Rozenberg, MBA - konateľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen predstavenstva

Mgr. Martin Baláž

Tel: 045/678 71 79

E-mail: martin.balaz@ziar.sk

Dozorná rada (Za mesto Žiar nad Hronom):

MUDr. Ladislav Kukolík - člen dozornej rady spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

MUDr. Ladislav Kukolík

Tel: 0905 276 141

E-mail: ladislav.kukolik@ziar.sk

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png