Tetrapaky

Čo sú tetrapaky?

Tetrapaky - ilustr.Viacvrstvové kombinované materiály definuje zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch ako „materiály tvorené minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru". Ako obaly na potraviny sa prvýkrát objavili pred vyše 50 rokmi vo Švédsku, keď do nich zabalili mlieko. Tieto materiály, ktoré hovorovo nazývame tetrapaky, tvorí niekoľko vrstiev materiálov.  Pre čerstvé potraviny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé - kartón, hliník a polyetylén. Slúži väčšinou na uchovávanie mlieka, ovocných či zeleninových štiav (džúsov), vína, smotany ap. Viacvrstvové obaly majú vačšinou jednorazové použitie, a ak sa neseparujú, predstavujú značnú časť komunálneho odpadu, ktorý sa dlho rozkladá. V roku 2008 sa celosvetovo zrecyklovalo viac ako 25 miliárd kartónových obalov.

Kam s tetrapakmi?

Pred vhodením do kontajnera je potrebné zmenšiť objem škatule stlačením, aby nedochádzalo k zbytočnému prepĺňaniu nádob. Do 31.12.2010 sme tetrapaky separovali spolu s papierom. Nápojové kartóny však často obsahovali zvyšky nápojov, ktoré v nádobách spôsobovali znehodnocovanie papierovej zložky odpadu. Dochádzalo k navlhnutiu a znečisteniu papiera, a tým sa znižovala jeho kvalita pre ďalšie spracovanie. Papier a tetrapaky z modrej nádoby sa museli preto dotrieďovať na separačnej linke. Triedením tetrapakov spolu s kovmi a plastmi v žltej nádobe dôjde k zefektívneniu separácie v našom meste. Papier nebude musieť ísť na ďalšie ručné dotriedenie, dôjde už len k jeho zlisovaniu a následnej preprave k spracovateľovi separovaného papiera. Obsah žltej nádoby naopak prejde aj ručným dotrieďovaním. Tu sa oddelia jednotlivé zložky odpadu. Keďže ani plasty, ani kovy nemajú pijavú schopnosť a technológie ich ďalšej recyklácie umožňujú isté percento znečistenia, dôjde k menšiemu znehodnoteniu separovaných zložiek odpadu.

Čo sa ďalej s tetrapakmi deje?

Po tom, ako sa jednotlivé separované zložky odpadu od seba oddelia, dôjde k následnému lisovaniu tetrapakov a ich preprave k spracovateľovi. Tetrapaky sa na Slovensku spracúvajú v Šuranoch. Jediná firma spracovávajúca tetrapaky u nás využíva dve technológie. Prvou je technológia výroby nasávanej kartonáže, z ktorej vznikajú ochranné obaly na elektroniku, obaly rôzneho druhu na vajcia, zakoreňovače rôznych druhov atď. Pri tejto technológii sa využíva metóda rozvlákňovania. Princípom tejto metódy je vzájomné oddelenie jednotlivých vrstiev. Recyklačné zariadenie naberá papier a kartóny a vkladá ich do veľkej nádrže s vodou, kde rýchlo rotujú. Vírenie spôsobuje, že sa vlákna oddelia, a umožňuje rýchlejšie rozpúšťanie papiera. Vlákna absorbujú vodu a nadobúdajú konzistenciu riedkej kaše z vodnatých vlákien. Všetky nepapierové zložky (napr. plasty) buď plávajú na hladine, alebo sa ponoria a možno ich zozbierať, zoškrabať či precediť. Tento proces, ktorého výsledkom je obnova väčšiny vlákien, zvyčajne vyžaduje približne 15 – 30 minút. Takto zrekonštruované vlákna možno použiť na výrobu papiera pre tlačiarne, na výrobu papierových tašiek, papierových vreckoviek, vlnitej obalovej lepenky a podobne. Získaný hliník a polyetylén možno tiež recyklovať – v Taliansku z nich vyrábajú nový typ plastu, v Nemecku ich využívajú ako katalyzátory v peciach pri výrobe cementu atď. Druhou technológiou sa vyrábajú stavebné dosky a panely Tetra K. Technológia využívaná pri ich výrobe je navrhnutá práve zamestnancami tejto firmy a spoločnosť ju má patentovanú. Dnes ju využívajú aj v okolitých krajinách ako napr. Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Bielorusko a i. Pri tomto procese dochádza k rozomletiu tetrapakov a ich následnému spojeniu pôsobením vysokej teploty a tlaku, bez pridania lepidiel. Výsledkom sú už spomínané stavebné dosky. Povrch dosky tvorí kartónový papier, na ktorý sa dajú nanášať rôzne povrchové úpravy vrátane fasádnych náterov. Možnosti využitia tohto typu výrobkov sú široké. Doska Tetra K si svoje miesto našla aj pri výrobe jednocestných paliet, rôznych obalov, ako stratené debnenie pri betónovaní. Osvedčila sa ako ochranné krytie už položenej dlažby a iných podlahových krytín vo veľkých obchodno-zábavných centrách. Takto sa z odpadu stáva zmysluplný výrobok, namiesto toho, aby skončil na skládke, kde sa bez úžitku roky rozkladá.

Súvisiace sekcie:

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png