Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Preskočiť navigáciu

Zápis do materskej školy

Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy spravidlaod 15. februára do 15. marca kalendárneho roka.


Vybavuje: riaditeľ príslušnej materskej školy
Kontakt: podľa príslušnej materskej školy
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní


Súbory na stiahnutie:  

  • Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie .pdf, .doc
  • Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie do triedy ALEŠ .pdf, .doc
  • Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy .pdf, .doc
  • Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy .pdf, .doc