Zápis do materskej školy

Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy spravidlaod 15. februára do 15. marca kalendárneho roka.


Vybavuje: riaditeľ príslušnej materskej školy
Kontakt: podľa príslušnej materskej školy
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní


Súbory na stiahnutie:  

  • Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie .pdf .docx

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png