Dnes je 28.09.2020, meniny má Václav.   

Preskočiť navigáciu

Matričný úrad

Marta Páleníková – matrikárka, 045/678 71 54, marta.palenikova@ziar.sk
Darina Šályová - 045/678 71 54, darina.salyova@ziar.sk


Matričný úrad zabezpečuje tieto úlohy:

  • vedie jednotný informačný systém o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,
  • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo v zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sociálnej poisťovni a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
  • osvedčuje výpisy a odpisy z registra trestov.

 

Matričný úrad v KPK na prízemí Mestského úradu v Žiari nad Hronom

 

Súvisiace sekcie: