Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ

Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť o neuhrádzanie príspevku na úhradu nákladov na činnosť v ZUŠ,
  • potrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Vybavuje: Mgr. Adriana Giláňová 
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. 8, OŠaŠ, tel.: 045/ 678 71 48, e-mail: adriana.gilanova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie: