Kontakty

Správca obsahu webovej stránky:

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
www.ziar.sk

IČO: 00321125
Bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422 

Informácie: info@ziar.sk
Webová stránka: webmaster@ziar.sk

Technický prevádzkovateľ:

Arrabella, s. r. o.
Pod Donátom 12/136
965 01 Žiar nad Hronom
www.arrabella.sk
info@arrabella.sk


Mestský úrad od A po Z:

A

Antal, Peter Mgr.

 

B

Bahno, Jaroslav Ing.

Baláž, Martin Mgr.

Beliančínová, Zuzana Ing.

Bencová, Žofia

Bieleschová, Helena Ing.

Boriková, Denisa Mgr.

 

C, Č

Čechová Dürešová, Mariana Ing.

Černaj, Michal Bc., MBA

Čerťaský, Miloš Ing.

 

D, Ď

detské jasle

Ďuríčková, Martina

 

F

Fekiačová, Janka

Filipčík, Ľuboš

 

G

Gajdošová, Katarína Ing.

Gallo, Lucia Mgr.

Gendiarová, Marcela Ing.

Giláňová, Adriana Mgr.

 

H

Hlaváčová, Ivana

hlavná kontrolórka

Holosová, Stanislava Ing.

Hyriaková, Kristína Mgr.

 

I

Ivanová, Eva

 

J

Janeková, Jana

 

K

Kamodyová, Petra Bc.

Kaszášová, Sára Bc.

Klacek, Martina Mgr.

Kollárová, Blažena Ing.

koordinátor práce s mládežou 

Kováčová, Ida

Krajmerová, Lívia

Kravárová, Miroslava

Kretová, Marcela Ing.

Kukolík, Ladislav MUDr.

 

M

Majerník, Martin Ing., MBA

Maliková, Marcela Ing.

Martincová, Ivana Ing. et Ing.

Marťušev Selecká Martina Mgr.

Maslenová, Erika Ing.

matričný úrad

Mesiariková, Silvia Ing.

mestská polícia 

Mestský športový klub

Mikulová, Michaela Mgr.

Minárová, Monika Ing.

Mindová, Denisa Ing.

Miškovič, Juraj Ing.

Mlatec, Peter Mgr., PhD.

 

N

Němcová, Monika Mgr.

Ngová, Veronika Mgr.

 

O

Ondrušík, Katarína

Opatrovateľská služba

 

P

Pačová, Radka Mgr.

Paulík, Peter Bc.

Paulíková, Miroslava Ing.

Páalová, Lucia Mgr.

Peštuková, Dagmar

Pittnerová, Eliška, Bc.

Pogadlová, Michaela Mgr.

Polák, Ľubomír Ing.

prednosta MsÚ

primátor mesta

Puťošová, Nikoleta Mgr.

 

R

Rajčanová, Erika

Rošková, Lívia Mgr.

Rozenbergová, Alexandra Ing.

Rozenbergová, Elena Mgr.

 

S, Š

Sebechlebský, Martin Ing.

sekretariát prednostu

sekretariát primátora

Slašťanová, Kristína

Spodniaková, Ingrid Bc.

stavebný úrad

Stribulová, Eva

Suchá, Miroslava Ing.

Šály, Daniel Ing.

Šályová, Darina

Šarköziová, Adriana Mgr.

Šarköziová, Michaela

Šiška, Róbert Ing.

Šovčíková, Lucia Mgr. 

 

T

Töröková, Ľubica

Tóthová, Lýdia

Tužinská, Lenka

 

V

Vajdová, Karin

Vaňová, Božena

Vincentová, Eva Ing.

 

Z, Ž

zástupca primátora mesta

Zaťková, Lucia

Žiak, Ján

 

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png