Ostatné kluby

Centrum voľného času Žiar nad Hronom

Mgr. Helena GÁFRIKOVÁ
M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/ 673 33 48 
e-mail: hgafrikova@zoznam.sk


Hokejbalový klub SPORT TREND Žiar nad Hronom

Ing. Rastislav UHROVIČ
Ul. Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0905 871 345 
e-mail: sporttrend@sporttrend.eu
web: www.sporttrend.eu


Horolezecký klub James Žiar nad Hronom

Katarína DRIENKOVÁ
Janského 29/24, Žiar nad Hronom
T
el.: 045/673 48 65 
e-mail: pdrienko@stonline.sk


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom

Dušan REICHMANN
Vansovej 5/21, Žiar nad Hronom
Tel.: 0907 050 902‬


Okresné združenie technických a športových činnosti regiónu Žiar nad Hronom

Marián GRÚBER
Bernolákova 2/2, Žiar nad Hronom
T
el.: 0904 306 361 
e-mail: gruberm@centrum.sk


Plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom

Ing. Peter BARANČOK
Podhorská 33, 966 22 Lutila
T
el.: 0905 319 277 
e-mail: barancokova@stonline.sk


Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom

Slavomír CILING
Sládkovičova 32/13, Žiar nad Hronom
Tel.: 0915 771 000 
e-mail: simons@simons.sk


Tanečno-športový klub Stella, Žiar nad Hronom

Ing. Stella VÍŤAZKOVÁ
J. Kráľa 17/39, 965 01 Žiar nad Hronom 
e-mail: stella.vitazkova@ziar.sk


TJ Šášovské Podhradie

František PULIŠ
Šášovské Podhradie 77, Žiar nad Hronom
Tel.: 045/671 65 55


Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Žiar nad Hronom

Ján MÚČKA
Jiráskova 8/49, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0907 573 869 

Marián VIDRA
Ul. Tajovského 4/162, Žiar nad Hronom
Tel.: 045/672 41 31

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png