Dnes je 14.08.2018, meniny má Mojmír.   

Preskočiť navigáciu

Zrušenie prechodného pobytu na žiadosť občana

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte:

  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu),
  • ak budova zanikla.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • list vlastníctva budovy alebo jej časti nie starší ako 3 mesiace,
  • dohodu o ukončení nájmu,
  • iné.

Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na požiadanie občana 
Doba vybavenia: na počkanie


Na stiahnutie: