Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Odhlásenie pobytu

Trvalý pobyt pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky zaniká dňom prihlásenia sa na trvalý pobyt v inej obci (meste) Slovenskej republiky.

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou).

Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie