Popis a poloha

Základné informácie o meste Žiar nad Hronom

  • Poloha: Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj
  • Počet obyvateľov: 16 997 (k 1.1.2024)
  • Rozloha: 40 km2

Poloha mesta

Mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa prevažne na pravej terase rieky Hron. Katastrálna výmera mesta je 40,0 km2. Žiarska kotlina je na západe ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými vrchmi a na juhu Štiavnickými vrchmi. Na tomto území bola prirodzene vytvorená križovatka významných komunikačných spojov. Cesty z mesta sa lúčovite rozbiehajú v smeroch na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Martin. Mestom prechádza železničná trať Bratislava-Zvolen. Vzdialenosť od Banskej Bystrice vzdušnou čiarou je 30 km, od Bratislavy 150 km.

Žiarskou kotlinou, a zároveň aj mestom Žiar nad Hronom preteká rieka Hron. Dĺžka stredného toku Hrona je asi 60 km. Najvýznamnejším prítokom z pravej strany je Lutilský potok, ktorý sa vlieva do Hrona v blízkosti mesta pred Šibeničným vrchom. Dĺžka toku je 19 km.

Demografia

Mesto Žiar nad Hronom malo k 1.1.2024 16 997 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je cca 425 obyvateľov na km2.

Prírodné podmienky

Žiarska kotlina, v ktorej leží Žiar nad Hronom, a tiež okolité obce, má rozlohu asi 109 km2. Je obklopená výbežkami pomerne vysokých pohorí: Vtáčnik (1346 m n. m.), Kremnické vrchy (Suchá Hora 1232 m n. m.) a Štiavnické vrchy (Sitno 1010 m n. m.). Nadmorská výška mesta pri železničnej stanici na ľavom brehu Hrona je 243,73 m n. m.

Územie Žiarskej kotliny patrí k západokarpatskému vulkanickému oblúku. Leží v stredoslovenských neogénnych vulkanických útvaroch. Predstavuje tektonickú depresiu medzi okolitými pohoriami. Jej výplň tvoria mocné súvrstvia tufitov, ílovcov a zlepencov s tenkými vložkami uhlia. Okolité kopce a pohoria sú vybudované z ryolitov, andezitov a čadičov. Údolná niva Hrona je zo štrku, piesku, hlín a svahových sutín.

Žiarska kotlina leží v teplej, mierne vlhkej oblasti s miernou zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok je približne 700 mm, výpar 450 - 500 mm. Priemerná ročná teplota je 8 - 9 C°. Okolité lesy sú väčšinou bučiny s premiešaným smrekom alebo borovicou, v niektorých lokalitách sa vyskytuje aj dub zimný alebo javor.

Žiarska kotlina nemá osobitné zvieratstvo, ale vyskytujú sa tu skoro všetky druhy zvierat a vtáctva stredného Slovenska. Osobitnú pozornosť si zaslúži chov a lov rýb v mŕtvom ramene rieky Hron. Rybársky zväz po dokončení regulácie rieky Hron zriadil od roku 1960 v mŕtvom ramene rybník. Hlavné chovné ryby sú kapor, šťuka a zubáč. Žijú tu aj ondatry, vydry, divé kačice a divé sliepky. Voda do rybníka priteká popod Hron z Lutilského potoka.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png