Smútočné oznámenia

Mesto Žiar nad Hronom umožňuje záujemcom – pozostalým  zverejnenie smútočného parte svojho zosnulého príbuzného:

  • na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom
  • na úradnej tabuli určenej pre tento účel

Aby parte bolo zverejnené je potrebné doručiť na informácie Mestského úradu:

  • Smútočné parte
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov zosnulého podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (tlačivo získate na informáciách Mestského úradu)

Smútočné parte bude zverejnené dňom vášho doručenia (najneskôr nasledujúci pracovný deň) do dňa poslednej rozlúčky so zosnulým (vrátane, najviac do nasledujúceho pracovného dňa).

Na čítanie:


Aktuálne smútočné oznámenia

Aktuálne smútočné oznámenia si môžete pozrieť na facebookových stránkach pohrebných služieb v Žiari nad Hronom.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png