Symboly mesta

Podľa VZN č. 7/2016 o používaní a ochrane symbolov mesta Žiar nad Hronom symbolmi mesta sú:

  • a) erb mesta,
  • b) vlajka mesta,
  • c) pečať mesta.

ERB

Erb mesta Žiar nad Hronom

Erb mesta tvorí delený štít. V modrom štíte v spodnej tretine erbu z dvoch bielych zvlnených pruhov vyrastá biely kríž, z ktorého základu vychádzajú po oboch stranách po dva rozširujúce sa lúče zlaté lúče.


VLAJKA

Vlajka mesta

Vlajka mesta pozostáva zo štyroch častí, a to z tvaru štvrteného listu vo farbách mesta – zlatožltej a modrej. Kompozícia štvrteného listu odkazuje na kríž, ktorý vytvárajú deliace línie plôch vlajky, ktorý je súčasťou erbu, a zároveň hlavným symbolom histórie mesta.


PEČAŤ

Pečať

Pečať mesta Žiar nad Hronom tvorí historický kríž v strede a nápisy Svätý Kríž a Žiar nad Hronom, ktoré sú umiestnené po obvode pečate.


INSÍGNIE

Insígnie

Insígnie mesta tvorí ozdobná reťaz a erb mesta Žiar nad Hronom. Mesto má tri insígnie - zlatú, striebornú a bronzovú.


LOGO

Logo mesta Žiar nad Hronom

Logo reprezentuje mesto navonok, používa sa na oficiálnych listinách, formulároch, navštívenkách, označeniach budov, na propagačných komunikátoch ap.

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png