Dnes je 14.08.2018, meniny má Mojmír.   

Preskočiť navigáciu

Symboly mesta

Podľa VZN č. 4/1995 O používaní a ochrane symbolov mesta symbolmi mesta Žiar nad Hronom sú:

  • erb mesta,
  • farby mesta,
  • vlajka mesta,
  • pečať mesta,
  • insígnie mesta.

ERB

Erb mesta Žiar nad Hronom

Erb mesta tvorí delený štít. V modrom štíte v spodnej tretine erbu z dvoch bielych zvlnených pruhov vyrastá biely kríž, z ktorého základu vychádzajú po oboch stranách po dva rozširujúce sa lúče zlaté lúče.


FARBY

Farby mesta

Farbami mesta sú zlatožltá, modrá a strieborná a symbolizujú tieto atribúty:

  • zlatožltá znázorňuje žiaru nad mestom,
  • modrá znázorňuje farbu rieky Hron,
  • strieborná znázorňuje farbu kovu vyrábaného v našom meste.

VLAJKA

Vlajka mesta

Vlajka mesta pozostáva zo štyroch častí, a to z tvaru štvrteného listu vo farbách mesta – zlatožltej a modrej. Kompozícia štvrteného listu odkazuje na kríž, ktorý vytvárajú deliace línie plôch vlajky, ktorý je súčasťou erbu, a zároveň hlavným symbolom histórie mesta.


PEČAŤ

Pečať

Pečať mesta Žiar nad Hronom tvorí historický kríž v strede a nápisy Svätý Kríž a Žiar nad Hronom, ktoré sú umiestnené po obvode pečate.


INSÍGNIE

Insígnie

Insígnie mesta tvorí ozdobná reťaz a erb mesta Žiar nad Hronom. Mesto má tri insígnie - zlatú, striebornú a bronzovú.


LOGO

Logo mesta Žiar nad Hronom

Logo reprezentuje mesto navonok, používa sa na oficiálnych listinách, formulároch, navštívenkách, označeniach budov, na propagačných komunikátoch ap.

Súvisiace sekcie: