Zriadenie vecného bremena

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Prílohou k žiadosti je geometrický plán s vyznačením vecného bremena a znalecký posudok - viď formulár č. F. - 320/0.

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom. 

Potrebné doklady: 

  • vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Vybavuje: Ing. Katarína Gajdošová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 17, tel.: 045/678 71 32, katarina.gajdosova@ziar.sk
Doba vybavenia:


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena .pdf [pdf; 115.49 kB] .doc [doc; 155.12 kB]

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png