Mestská krytá plaváreň

Slovalco relax centrum Žiar nad Hronom (Mestská krytá plaváreň)

Slovalco relax centrum Žiar nad Hronom (Mestská krytá plaváreň)

Otváracie hodiny

Pondelok

 • 10.00 – 13.00 hod. (Sanitárny čas)
 • 13.00 – 15.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)
 • 15.00 – 17.00 hod. (Plavecký klub MŠK) 
 • 17.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Utorok

 • 08.00 – 15.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)
 • 15.00 – 17.00 hod. (Plavecký klub MŠK) 
 • 17.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Streda

 • 08.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Štvrtok

 • 08.00 – 15.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)
 • 15.00 – 17.00 hod. (Plavecký klub MŠK) 
 • 17.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Piatok

 • 06.00 – 08.00 hod. (Ranné plávanie)
 • 10.00 – 15.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)
 • 15.00 – 17.00 hod. (Plavecký klub MŠK) 
 • 17.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Sobota

 • 10.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Nedeľa

 • 10.00 – 20.00 hod. (Otvorené pre verejnosť)

Posledný vstup pri 1,5 hodinovom plávaní je o 18.30 hod. a pri 2,5 hodinovom je o 17.30 hod.

Slovalco relax centrum Žiar nad Hronom (Mestská krytá plaváreň)

Prevádzkovateľ zariadenia:

 • Názov: Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Ul. A. Dubčeka 45, 965 58, Žiar nad Hronom
 • IČO: 31 609 651
 • IČ DPH: SK 2020479714
 • Riaditeľ spoločnosti: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
 • Zodpovedný vedúci: Peter Jagoš - poverený vedením plavárne a zástupca riaditeľa, 0908 283 333, peter.jagos@tszh.eu
 • Kontakt na plaváreň: 045/672 24 61

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png