Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

(ďalej len"osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky)

Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka riaditeľ školy, v ktorej si žiak plní povinnú školskú dochádzku (kmeňová škola).


Vybavuje: zodpovedný zamestnanec základnej školy
Kontakt: príslušná ZŠ
Poplatok: neurčený
Doba vybavenia: 15 dní od doručenia žiadosti


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o plnenie školskej dochádzky mimo územia SR .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png