Dnes je 24.09.2018, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Preskočiť navigáciu

Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Bol vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

Program mesta Žiar nad Hronom je vypracovaný na základe POH Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2014.

 

Na čítanie: