Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania

Platené parkovanie v zónach je v meste Žiar nad Hronom schválené VZN č. 4/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Žiar nad Hronom.

Prevádzkovanie parkovacích miest v zóne plateného parkovania zabezpečuje mesto Žiar nad Hronom prostredníctvom obchodnej spoločnosti: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 31 609 651.

Časti miestnych ciest na uliciach mesta Žiar nad Hronom, ktoré tvoria zóny plateného parkovania:

V prvej etape ide o tieto zóny:

  • Ul. Š. Moysesa – pred Mestským úradom
  • Ul. Š. Moysesa – pred VÚB
  • pred Hotelom Luna 
  • parkoviská pri nemocnici

Cenník parkovného v meste Žiar nad Hronom (všetky uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH)

Parkovisko
- ulica, zóna

Výška úhrady

Čas spoplatnenia
od - do

ZÓNA I: Ul. Š. Moysesa 
v smere na Ul. Dr. Janského
v smere na Ul. A. Dubčeka

1,00 €/hod

pri platbe cez parkovací automat

8:00 do 16:00

1,20 €/hod

pri platbe cez SMS, mobilnú aplikáciu, alebo bankovou platobnou kartou

ZÓNA II: parkovisko Hotel Luna

1,20 €/hod

pri platbe cez SMS, mobilnú aplikáciu, alebo bankovou platobnou kartou

8:00 do 16:00

ZÓNA V: pred nemocnicou
- Ul. Sládkovičova a Ul. Dr. Janského

1,00 €/hod

pri platbe cez parkovací automat

8:00 do 16:00

1,20 €/hod

pri platbe cez SMS, mobilnú aplikáciu, alebo bankovou platobnou kartou

 

Maximálna denná cena za nepretržité parkovanie na jednom parkovacom mieste je 4 €, resp. 4,80 €.


Vybavuje: Miloš Slávik
Kontakt: I. prízemie (vchod z boku) TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., tel.: +421 905 960 765, e-mail: milos.slavik@tszh.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png