Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.12.2022, meniny má Oto.   

Preskočiť navigáciu

Matričný úrad

Matričný úrad vedie jednotný informačný systém o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov. Zároveň plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo v zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sociálnej poisťovni a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a osvedčuje výpisy a odpisy z registra trestov.

Matričný úrad vybavuje: