Sklo

Sklo je ušľachtilý materiál s viac ako 5000 rokov starou tradíciou. Je jediným obalovým materiálom, ktorý sa možno 100%-ne recyklovať. Vyrába sa z črepov a prírodných surovín, čím je jednoznačne najekologickejším obalom. Obaly zo skla je možné bezo zvyšku využiť na výrobu nového skla - znova a znova. Recykláciou tak možno znížiť znečistenie ovzdušia o 20% a vody o 50 %.

Logo OPŽP

 

Sklo - ilustr.

Recyklovaním jedinej sklenenej fľaše sa ušetrí energia potrebná na chod počítača po dobu 25 minút!

Je na každom z nás, aby sa zamyslel, a sám rozhodol, aké výrobky si kupuje alebo bude kupovať. Každý nepotrebný sklenený obal - fľaše (bez uzáverov), sklenené poháre, črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo patria do zelených zberných nádob v našich stojiskách.

Do zbernej nádoby na sklo však nepatrí porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá,, obrazovky, žiarivky, výbojky, autosklo, drôtové sklo, sklo kombinované s inými látkami, sklenené obaly, znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou. Chráňme si životné prostredie kupovaním výrobkov v ekologických obaloch a separáciouzložiek zmesového komunálneho odpadu, ktoré je možné ďalej zhodnotiť.

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna. 

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky. 

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov. 

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo? 

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty. 

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

Zdroj: ENVI-PAK

 

Súvisiace sekcie:

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png