Dnes je 28.01.2020, meniny má Alfonz.   

Preskočiť navigáciu

Sociálny taxík

Sociálny taxík funguje v meste od roku 2015. Určený je pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorých odvezie nielen po meste, ale aj pred hlavnú vrátnicu Závodu SNP a do Šášovského Podhradia. Onedlho však vstúpia do platnosti nové pravidlá jeho využívania.

Sociálny taxík je služba určená občanom mesta starším ako 62 rokov, obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom poberajúcim invalidný dôchodok a fyzickým osobám sprevádzajúcim invalidného občana s preukazom ZŤP s doprovodom. Službu môžu obyvatelia mesta využiť napríklad na prepravu do zdravotníckeho zariadenia v rámci mesta, do zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb či na železničnú stanicu.

Pravidlá  pre  sociálny taxík platné od 1. mája 2018

Oprávnený občan, ktorý sa rozhodne využívať službu sociálny taxík (ST), sa od 1.5.2018 musí pri využívaní služieb ST (vodičovi ST) preukázať „PREUKAZOM – sociálny taxík“.

Oprávnenými osobami na využívanie služby „sociálny taxík“ sú:

  • invalidný dôchodca
  • starobný dôchodca s podmienkou celkového príjmu, ktorý (napr. s vdovským, s vdoveckým dôchodkom) nepresiahne sumu 430,00 eur. Toto dokladuje posledným (aktuálnym) rozhodnutím sociálne poisťovne.    

„PREUKAZ – sociálny taxík“ si oprávnený občan vybaví na mestskom úrade za poplatok 5,00 eur, a to v Kancelárii prvého kontaktu, prízemie MsÚ, u Mgr. Lívie Roškovej (okienko č. 2). Platnosť preukazu je na dobu určitú, a to do 29.2.2020. Miesto poskytovania taxislužby sú obvody  A - mesto, B - Šášovské Podhradie, C - ZSNP a D – cintorín.  

V prípade jeho straty alebo poškodenia si majiteľ preukazu môže vybaviť nový, a to za poplatok 10,00 eur. Pri strate preukazu alebo úmrtí oprávnenej osoby je možné preukaz zablokovať, v prac. dňoch osobne na mestskom úrade alebo na tel. č. 045/678 71 15, príp. cez víkend a po 15.30 hod. na tel. čísle 0917 100 202, 0917 100 303.

„PREUKAZ - sociálny taxík“ má formu plastovej kartičky (napr. ako občiansky preukaz, bankomatová karta) a obsahuje  základné údaje o oprávnenej osobe (meno,  priezvisko a tel. číslo) vrátane jej fotografie. Fotografia sa vyrobí na mestskom úrade, po uhradení registračného poplatku. Preukaz bude obsahovať QR-kód, v ktorom bude nastavený limit na 5 prepráv/mesiac. Prepravy bude možné využívať v dňoch pondelok – piatok, v čase od 06.00 do 14.00 hodiny.

„PREUKAZ - sociálny taxík“ si oprávnený občan  môže vyzdvihnúť po 7 kalendárnych dňoch od registrácie na MsÚ.