Sociálny taxík

Sociálny taxík – Pozor! Zmena!

Všetkým, už zaregistrovaným majiteľom preukazov pre sociálny taxík, ktorí majú dobu platnosti preukazu do 29. februára 2020 oznamujeme, že vystavený preukaz vám bude platiť aj na ďalšie obdobie, pričom jeho platnosť už bude neobmedzená.


Nie je potrebná žiadna vaša ďalšia návšteva na mestskom úrade. Po dátume 29. februára 2020 budete môcť využívať preukaz rovnakým spôsobom ako doteraz.

Sociálny taxík funguje v meste od roku 2015. Určený je pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorých odvezie nielen po meste, ale aj pred hlavnú vrátnicu Závodu SNP a do Šášovského Podhradia. Onedlho však vstúpia do platnosti nové pravidlá jeho využívania.

Sociálny taxík je služba určená občanom mesta starším ako 62 rokov, obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom poberajúcim invalidný dôchodok a fyzickým osobám sprevádzajúcim invalidného občana s preukazom ZŤP s doprovodom. Službu môžu obyvatelia mesta využiť napríklad na prepravu do zdravotníckeho zariadenia v rámci mesta, do zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb či na železničnú stanicu.

Pravidlá  pre  sociálny taxík platné od 1. mája 2018

Oprávnený občan, ktorý sa rozhodne využívať službu sociálny taxík (ST), sa od 1.5.2018 musí pri využívaní služieb ST (vodičovi ST) preukázať „PREUKAZOM – sociálny taxík“.

Oprávnenými osobami na využívanie služby „sociálny taxík“ sú:

  • invalidný dôchodca
  • starobný dôchodca s podmienkou celkového príjmu, ktorý (napr. s vdovským, s vdoveckým dôchodkom) nepresiahne sumu 430,00 eur. Toto dokladuje posledným (aktuálnym) rozhodnutím sociálne poisťovne.

„PREUKAZ – sociálny taxík“ si oprávnený občan vybaví na mestskom úrade za poplatok 5,00 eur, a to v Kancelárii prvého kontaktu, prízemie MsÚ, u Mgr. Lívie Roškovej (okienko č. 2). Platnosť preukazu je na dobu neurčitú. Miesto poskytovania taxislužby sú obvody A - mesto, B - Šášovské Podhradie, C - ZSNP a D – cintorín.

V prípade jeho straty alebo poškodenia si majiteľ preukazu môže vybaviť nový, a to za poplatok 10,00 eur. Pri strate preukazu alebo úmrtí oprávnenej osoby je možné preukaz zablokovať, v prac. dňoch osobne na mestskom úrade alebo na tel. č. 045/678 71 15, príp. cez víkend a po 15.30 hod. na tel. čísle 0917 100 202, 0917 100 303.

„PREUKAZ - sociálny taxík“ má formu plastovej kartičky (napr. ako občiansky preukaz, bankomatová karta) a obsahuje  základné údaje o oprávnenej osobe (meno,  priezvisko a tel. číslo) vrátane jej fotografie. Fotografia sa vyrobí na mestskom úrade, po uhradení registračného poplatku. Preukaz obsahuje QR-kód, v ktorom  je nastavený limit na 5 prepráv/mesiac. Prepravy je možné využívať v dňoch pondelok – piatok, v čase od 06.00 do 14.00 hodiny.

„PREUKAZ - sociálny taxík“ si oprávnený občan môže vyzdvihnúť po 7 kalendárnych dňoch od registrácie na MsÚ.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png