Dnes je 15.08.2018, meniny má Marcela.   

Preskočiť navigáciu

Sociálny taxík

Od začiatku roka 2016 funguje v našom meste služba - sociálny taxík. Je určená občanom s trvalým bydliskom v Žiari nad Hronom, a to dôchodcom, invalidným dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým.

Sociálny taxík sa využíva na prepravu osôb do zdravotníckych zariadení v rámci územia mesta Žiar nad Hronom, do zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb, na nákup potravín a ostatných osobných potrieb, ale aj kultúrnych podujatí, pošty, banky či úradov, až po železničnú stanicu, vrátane časti Šašovské Podhradie, pred Závod SNP – hlavná vrátnica (cez Priemyselnú ulicu)  a na cintorín. 

Občania využívajúci službu sociálneho taxíka si vybavia na Mestskom úrade, Kancelária prvého kontaktu - Mgr. L. Hricová potvrdenie (kartičku) o oprávnenosti využívať sociálny taxík. Starobní dôchodcovia si prinesú občiansky preukaz, občan s invalidným dôchodkom sa musí preukázať rozhodnutím  sociálnej poisťovne o poberaní, resp. priznaní invalidného dôchodku. Pri zneužití potvrdenia (kartičky) bude  táto  pracovníkom sociálneho taxíka odobratá.

Len cez pracovný týždeň a zaplatíte za prepravu, nie za osobu

Po novom sa služba sociálny taxík poskytuje od pondelka do piatku, v čase od 7.00 do 14.00 hodiny. Občan, ktorý si takýto sociálny taxík zavolá, zaplatí taxikárovi 1 euro či 1,50 eura za prepravu, nie za osobu.

Miesto poskytovania taxislužby a výška úhrady je stanovená nasledovne:

  • mesto Žiar nad Hronom, ohraničené dopravnými značkami začiatok a koniec obce „Žiar nad Hronom“ po železničnú stanicu, vrátane (ďalej ako „obvod A“): 1,00 €;
  • mesto Žiar nad Hronom - časť Šašovské Podhradie (ďalej ako „obvod B“): podľa skutočne odjazdených kilometrov, na základe pokladničného dokladu vystaveného na záver vykonanej prepravy;
  • mesto Žiar nad Hronom - priemyselný park až k Závodu SNP - hlavná vrátnica /cez Priemyselnú ulicu/ (ďalej ako „obvod C“)  1,50 €;
  • cintorín, za dopravnou značkou koniec obce „Žiar nad Hronom“ (ďalej ako „obvod D“)  1,50 €;
  • jedna preprava na území mesta Žiar nad Hronom pre fyzickú osobu sprevádzajúcu prepravovaného ID s ŤZP so sprievodcom je 0,00 €.
  • Ostatné poplatky za služby spojené s poskytovaním taxislužby si v zmysle cenníka spol. AUTO SPEED 77, s.r.o.  hradí dôchodca v plnej výške z vlastných zdrojov.                            

Maximálne 2 prepravy denne

Dôchodca alebo invalidný dôchodca či fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu ŤZP je pri objednávaní služby sociálny taxík povinná nahlásiť všetky potrebné údaje, ktoré od nej požaduje vodič taxislužby.

Dôchodca alebo invalidný dôchodca má nárok maximálne na 2 prepravy denne, alebo maximálne 10 prepráv do mesiaca.

V prípade invalidného dôchodcu s ŤZP, ktorý potrebuje doprovod, je tento klient povinný preukázať sa preukazom ŤZP s doprovodom.

Telefónne číslo na sociálny taxík je:

  • 0917 100 202, 0917 100 303 - EKOtaxi.