Plasty

 

Plasty - výdobytok aj skaza doby

Plasty - ilustr.Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, pochádza z prírody. Iné získavame z rastlín, zvierat, prípadne ťažbou zo zeme. Dnes ich však už môžeme i nahrádzať synteticky vyrobeným materiálom - plastom. Vyrába sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope, ale aj v zemnom plyne a v uhlí. 

 

 

 

 

Plasty sa používajú:

 • pri balení potravín,
 • pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
 • ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
 • v dopravných prostriedkoch (sedadlá, podložky, krytiny, koberce, vlakov),
 • ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

Plasty nás obklopujú všade, svojimi účinkami ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.

Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a nehnijú, sú ideálnym materiálom na vodovodné rúry či kvetináče. Ľahko sa tvarujú, sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia. Niektoré chemikálie z plastov však prenikajú do potravín (napr. z polystyrénu sa uvoľňuje styrén, z PET fliaš sa uvoľňuje acetylaldehyd). Pri spaľovaní plastov vznikajú tiež karcinogénne látky - dioxíny, ktoré vedci považujú za najjedovatejšie chemikálie, aké kedy človek vyprodukoval. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, pri ktorých sa pri spaľovaní používa chlór. Existuje asi 210 druhov dioxínov. 


Vplyv dioxínov na zdravie:

 • poškodzujú imunitný systém,
 • narušujú hormonálny systém,
 • poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita),
 • majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
 • negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
 • podporujú cukrovku,
 • poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
 • môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov, ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam.

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE PLASTOV

Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné. 

Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa, ostatné zmesové plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s potravinami. 

Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu ide. Pri obaloch, ktoré sa vyrábajú z plastov, sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Materiál Číselné
označenie
Písomné
označenie
Polyetyléntereftalát 1 PET
Polyetylén vysokej hustoty 2 HDPE
Polyvinylchlorid 3 PVC
Polyetylén nízkej hustoty 4 LDPE
Polypropylén 5 PP
Polystyrén 6 PS

Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

RECYKLÁCIA PLASTOV

Plasty sú jedným z najťažšie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie. Plastová fľaša od malinovky sa môže vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu však možno recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, zábrany proti snehu či nosiče dopravných značiek. 

Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:

 • polyetylén (PE) sa znovu používa na odpadkové vrecká a odpadové koše,
 • polyvinylchlorid (PVC) na výrobu tyčí, trubiek, plastového nábytku,
 • polytelyléntereftalátové (PET) fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť z nich vlákna na tkaniny a nábytok.

Možno spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly, ktoré nahrádzajú ťažké palivové oleje pri výrobe cementu či železa, do ovzdušia sa však týmto spôsobom dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok. 


Metodika separovania plastových obalov

S používaním plastových obalov sa stretávame na každom kroku. Je veľmi dôležité zamerať sa na to, ako môže občan prispieť k zníženiu ich negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky, ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením). Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť, závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí a koľko z celkového množstva plastového odpadu predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu. Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami (obr. 1), ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

Zabráňme znečisťovaniu prírody a životného prostredia!


Nastal čas, keď môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistote prírody i nášho životného prostredia. Zodpovedným prístupom k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme všetci. 

Zmenšením objemu PET fliaš predĺžime interval vývozu zberných nádob. Do zberných nádob s objemom 1100 l sa zmestí približne 733 1.5 l PET fliaš.

Obr. 2 Celý plastový obal - vyprázdnený a pripravený na separáciu.

Predtým, než ho odnesieme do zbernej nádoby, urobme ešte jednu dobrú vec: zmenšime jeho objem. Je to veľmi jednoduché. Uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme (obr. 3). Obal možno zmenšiť tiež pristupením na zemi. Odstránime uzáver a poistný krúžok, pretože sú z polyetylénu a obal minerálky je z polyvinylchloridu.

Obr. 3 Zmenšený plastový obal

A je to. Pokiaľ sa objem zmenší na jednu štvrtinu, zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď odhadzujeme obaly nezmenšené. Teraz odnesieme plastové obaly do zberných nádob. Obaly umiestňujeme do žltej zbernej nádoby.

Do žltých zberných nádob na plasty patria: 
- stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén.

Do žltých zberných nádob na plast nepatria: 
- obaly od nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií, znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, plastové obaly od lepidiel, plastové obaly od farieb, molitan.

Poobzerajte sa okolo seba: nezáleží na tom, kde sa nachádzate - či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, alebo keď cestujete autom, vlakom, autobusom, skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, nie sú žiadne plasty.

 

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png